El títol d’animador/a sociocultural equival al de monitor/a?


PREGUNTA:

Fa un temps, us vaig consultar que si una persona amb títol d’animador sociocultural equival al de monitor i em vau enviar un document o on especificava que sí. Ara em passa el mateix amb el Grau Animació d’activitats físiques i esportives en el medi natural, sé que pel que fa a la llei, hi ha certes activitats que el que té aquest títol pot fer i el de monitor no, però necessito saber si hi ha algun tipus de document que equivalgui els dos títols.

A veure si em podeu ajudar!

RESPOSTA:

El Grau Animació d’activitats físiques i esportives en el medi natural no equival a monitor de lleure, si més no, no hi ha res regulat al respecte en el sentit que ens consultes

Només:

El grau superior d'animació sociocultural (Títol antic) equival a Monitor de Lleure segons determina el Decret 137/2003: Article 4, punt 4.5 "La titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és assimilable, a efectes d'aquest Decret, a la de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil, sempre que en la formació teòrico-pràctica hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil"

Per altra part no hauran de fer el curs de directors/es els alumnes que hagin obtingut els títols de:

Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística que ja s'està impartint en l'actualitat i Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva que encara no s'està impartint. Ja que segons el Departament d’Ensenyament capaciten per a desenvolupar les funcions del director/a d’activitats d’educació en el lleure i de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure.

Tampoc hauran de fer el curs de monitor/a els que hagin obtingut el títol de Tècnic/a en Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure que encara tampoc s'està impartint. Ja que també segons el Departament d’Ensenyament capacitarà per a desenvolupar les funcions de monitor/a i monitor d’activitats d’educació en el lleure.

En aquests moments l'únic d'aquests cicles formatius que ja s'esta impartint a Catalunya és el CFGS d'Animació Sociocultural i Turística 

Podeu trobar més informació a l'article de Pilar Nus Rey, assesosora tècnica en la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Departament d’Ensenyament: http://trac.diomira.net/pdf/PilarNus.pdf

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Activitats de lleure educatiu adequades per als seus participants

Quina titulació han de tenir els monitors i les monitores dels menjadors escolars?

Qui està obligat per llei a sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals? Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals