Quina titulació han de tenir els monitors i les monitores dels menjadors escolars?

INFORME SOBRE LA FORMACIÓ QUE S'EXIGEIX ALS MONITORS/ES EN ELS MENJADORS ESCOLARS

Sabies que...

En aquests moments no existeix cap normativa que obligui a tenir una titulació concreta per a poder treballar en un menjador escolar com a monitor o monitora per a l’atenció directa a l’alumnat. Només cal poder acreditar coneixements de manipulació d'aliments en menjadors col·lectius. Tot i això hi ha moltes escoles que per a treballar de monitor/a en el seu menjador escolar exigeixen alguna titulació com expliquem en aquest informe.

La normativa vigent en menjadors escolar en aquests moments és el Decret 160/1996, de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig diu que será el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui haurà de determinar el grau d’experiència i la formació específica exigibles, així com la proporció del personal d’atenció directa a l’alumnat, tenint en compte al nombre d’usuaris/àries i de les necessitats específiques de l’alumnat.

Però com que des de 1996 fins a dia d’avui no ha sortit cap disposició del Departament d’Ensenyament que ho estableixi. Cada centre pot determinar la proporció o ràtio i quina titulació han de tenir els monitors del seu menjador, mitjançant el pla de funcionament del seu menjador escolar que ha d’aprovar el consell escolar del centre i autoritzar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

També en alguns casos, la proporció o ràtio i quina titulació han de tenir els monitors del menjador, ho han establert els consells comarcals, únicament per als menjadors que ells gestionen. Aquesta demanda la solen incloure dins les clàusules del plec de condicions per adjudicar la gestió del menjador.

En tot cas l'escola el que ha de tenir en compte, és disposar d’un equip de monitors/es que com a mínim garanteixi el bon funcionament i la seguretat dels participants. Que mai ningú pogués dir que alguna cosa s’hagués pogut evitar si haguessin hagut més monitors/es. Tot depèn del sentit comú i dels criteris que adoptin tant l'escola com l'entitat que es faci càrrec de gestionar les activitats i el menjador escolar.

Les escoles oficials d’educadors en el lleure ja fa anys que imparteixen un curset d’especialització en temes de menjadors escolars per als educadors d’activitats de lleure per tal de millorar la qualitat educativa en l’espai i el temps de l’estona de dinar i pati dels infants i joves, establint diferents itineraris formatius que lligats amb els títols oficials de monitor i director d’activitats de lleure, ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.

Per exemple l’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà, té establerts dos itineraris formatius aconsellables per tenir en aquests moments una formació completa i necessària en tasques de menjador escolar:

Primer itinerari per obtenir uns coneixements bàsics: Curset de menjadors escolars. En aquest cas l’alumne rep un diploma d’assistència i aprofitament al curset (És recomana tenir el títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

Segon itinerari pensat per a treballar com a coordinador/a d’un menjador escolar: Curset de menjadors escolars + Títol de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. En aquest cas l’alumne rep un títol propi de l’escola d’educadors en el lleure de “Coordinador/a de menjadors escolars”

Per aquest motiu en l’actualitat hi ha molts centres educatius i algun consell comarcal que gestiona menjadors escolars que per oferir una millor qualitat educativa demanen obligatòriament al personal d’atenció directa a l’alumnat alguna d'aquestes tres possibilitats

1-Títol oficial de Monitor de lleure
2-Haver fet el curs de menjadors escolars
3-Títol oficial de monitor de lleure + haver fet el curs de menjadors escolars

En tot cas per trobar feina avui en dia, com més formació relacionada pugueu acreditar més possibilitats tindreu de trobar-ne. 

Si necessiteu més informació us podeu dirigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Jordi Iglesias

Comentaris

  1. És molt important la tasca que fan els monitors de menjador... d'ells depenen part dels hàbits alimentaris dels nostres fills!

    Marta

    ResponElimina

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

Qui està obligat per llei a sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals? Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

El model integral del lleure educatiu