★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dimecres, 18 de juliol de 2018

"Sembla mentida, però és veritat. Hi ha manca de titulats de director/a d'activitats de lleure i amb el que costa trobar feina actualment, estem suspenent contínuament cursos de director/a"

Un estiu més sense poder cobrir tota la demanda de directors i directores titulats d'educació en el lleure

L'estiu passat ja vam publicar un article en aquestes característiques i un any més és repeteix la necessitat de titulats en educació en el lleure.

Aquesta demanda ve motivada sobretot per dos aspectes, per un cantó la remuntada econòmica que fa que més pares i mares tornin a apuntar els seus fills a les activitats d’educació en el lleure i per l’altre també hi està influint molt i directament l’entrada en vigor de la nova normativa que regula les activitats de lleure per a infants i joves, el Decret 267/2016 que exigeix més monitoratge titulat 

A les comarques gironines s’evidencia que manquen monitors i monitores però especialment directors i directores amb la titulació oficial, la demanda està en aquests moments per sobre del nombre de titulats en actiu. Sembla mentida, però és veritat. Hi ha manca de titulats de director/a d'activitats de lleure, amb el que costa trobar feina actualment, i estem suspenent contínuament cursos de director/a

Si bé la temporada d’estiu és aquella on monitors i directors tenen més feina, degut a la proliferació de les activitats d’estiu com ara casals de vacances, colònies i campaments, el treball d’aquests titulats s’ha convertit en una veritable professió que pot generar ocupació al llarg de tot l’any, combinant les esmentades activitats d’estiu amb les activitats de lleure vinculades al medi escolar: activitats extraescolars, menjadors, i colònies escolars fonamentalment.

Per obtenir la titulació oficial de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantils i juvenils, l’únic requisit és tenir 18 anys el primer dia del curs. Aquest curs consta d’una part lectiva presencial i d’una altra part habitualment no presencial, unes pràctiques i un treball o memòria de pràctiques.

I per obtenir la titulació oficial com a director/a d’activitats d’educació en el lleure, tot el requisit és el mateix: els 18 anys. Ara bé, els alumnes que tinguin el títol de monitor o una titulació superior amb experiència s’estalvien cursar dos mòduls complementaris.

De cares a tenir el títol per l'estiu vinent, ara és un bon moment per fer l'etapa lectiva presencial i així ens queda temps per les les pràctiques i treballs addicionals que s'han de presentar.

Per finals d'estiu hi ha previst un curs de DIRECTOR/A súper-intensiu, una bona oportunitat per obtenir aquest títol


CURS DE DIRECTOR/A 🌞 d'Activitats d'Educació en el Lleure
Súper-intensiu d'estiu a Calonge (Costa Brava)
Inici de curs: 27 d'agost 🌐 https://goo.gl/5ATnsw
Títol oficial de la Generalitat de Catalunya 

Les escoles, com l’Escola l’Empordà, que són escoles oficials d’educació en el lleure reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya per impartir el cursos reglats de monitor/a i director/a d’activitats de lleure, donen opció a l’obtenció del títol oficial de monitor i de director i a constar al futur Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director o monitor d'activitats d'educació en el lleure, esmentat el decret regulador.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes