★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dijous, 27 de març de 2014

Per unes colònies esportives a part de l'assegurança federativa en necessitem alguna altra?


Els envio aquest correu perquè m'han sorgit un parell de dubtes a l'hora d'intentar organitzar unes colònies esportives. Els agraïria si em poguessin contestar.

Des d'un club esportiu estem intentant d'organitzar unes colònies en un complex esportiu. Amb el preu de la pensió completa del complex esportiu tenim una assegurança: responsabilitat civil. 

A més, les nenes estaran donades d'altra a la Federació de gimnàstica conforme estan entrenant, per tant, també tindran l'assegurança d'esportistes.

Però, com que del complex només n'utilitzem les instal·lacions, en cas, per exemple que anessim d'excursió amb bicicleta, hauríem de tenir una altra assegurança?

En aquest cas, necessitaria alguna assegurança més, per les activitats no esportives de gimnàstica?

Entenc que mentre feu purament l'activitat esportiva per la qual les nenes estan federades no us cal cap altra més assegurança. Fins hi tot mentre esteu dins del recinte del club esportiu amb l'assegurança de la federació crec que n'hi hauria prou. Tot i això caldria que féssiu una consulta a la federació per tenir clares quines són exactament les cobertures d'aquesta assegurança.

Tenint en compte que l'entitat organitzadora deu estar inscrita o té seccions esportives adscrites al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya no us caldria el compliment del Decret 137/2003 i en conseqüència no us caldria cap més altra assegurança que les esportives. El problema és que per la resta d'activitats que no tenen res a veure amb l'activitat federada, com per exemple les excursions en bicicleta jo entenc que hauríeu de tenir una altra assegurança perquè qualsevol contingència pugui quedar coberta. 

Per això nosaltres aconsellem complir també el Decret 137/2003, encara que sigui un club inscrit al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat sempre que organitzi un casal esportiu (sense pernoctació) o colònia esportiva (campus, estada amb pernoctació). Perquè en aquests casos a part de l'activitat esportiva es fan altres activitats no relacionades amb l'esport en concret i el fet de no haver de complir el Decret 137/2003, no eximeix de que hi hagi d'haver un nombre suficient de monitors per complir el deure de cura i tantes d'altres coses que són de sentit comú per tot aquell que organitza una activitat amb menors i vol que tota la seva programació sigui adequada i segura a les edats i característiques dels seus participants. 

Jo en el teu cas contractaria les assegurances que estableix l'article 5 del del Decret 137/2003, en tot cas a part de la consulta a la federació corresponent també ho podries consultar a Suport Associatiu www.suport.org o al COPLEFC http://www.coplefc.cat

També aquest article et pot ajudar a aclarir dubtes sobre aquest tema: Consells de quina normativa s'ha d'aplicar als casals esportius, campus esportius o colònies esportives

Cordilament

Jordi Iglesias i Mateo


Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes