dilluns, 2 de febrer de 2009

Una nova llei

L'Observatori dels Drets de la Infància és l'òrgan consultiu i assessor de l'Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància i adolescència a Catalunya i el seu objectiu principal ha estat crear un òrgan que serveixi per a la divulgació dels drets de la infància i que garanteixi el seu respecte. En aquest òrgan hi participen entitats públiques i privades en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Per al compliment de les seves finalitats, l'Observatori dels Drets de la Infància té les funcions següents: 
a) Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de reconeixement dels drets reconeguts a la infància per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant de 20 de desembre de 1989, i per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, de conformitat amb el que disposen l'article 42 de la Convenció esmentada, l'article 15 de la Llei 8/1995, també esmentada, i la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, del Parlament de Catalunya, sobre els drets de la infància.
b) Assessorar als Departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de drets de la infància. 
c) Promoure actuacions adreçades a afavorir el respecte dels drets de la infància i la defensa de la infància en situació d'especial vulnerabilitat i emetre recomanacions en aquest sentit. d) Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de la infància i proposar l'adopció de noves regulacions o la modificació de les existents. 
e) Formular propostes d'actuacions a l'organisme competent de la Generalitat en matèria de protecció de menors en relació amb les actuacions adreçades a l'atenció de la infància. 
f) Aquelles altres que li encomani la persona titular del departament al que està adscrit. Per altra banda, cal dir que s'està esperant la futura "Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i Adolescència", la qual ha d'entrar al Parlament i aprovar-se aquest any 2009. Saber viure és un art, no? Els qui estimem la vida i "pretenem" educar a un menor ho sabem i intentem des de la il·lusió, el bon humor, el sentit comú i la responsabilitat ensenyar a aprendre a viure. Esperarem aquesta nova llei amb il·lusió, hem fet un pas endavant. Eva Fornós i Puigvert

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada