diumenge, 1 de febrer de 2009

Oferir serveis de qualitat en el lleure educatiu

Les escoles i instituts (sobretot les públiques) són el reflex de la societat en països democràtics on l'escolarització és un dret i una obligació dels 3 als 16 anys. Amb elles podem saber les mancances, els defectes i els conflictes en els quals ens trobem avui en dia en un món totalment globalitzat. És per això que les hem de cuidar, tenir en compte i sobretot hauríem de començar a respectar l'equip que porta a terme la seva tasca, penso cada cop, més complicada. I exigir a les polítiques que es definissin més i que invertissin més temps i diners per solucionar aquesta problemàtica. La seva tasca d'ensenyament avui en dia va més enllà d'ensenyar, i si les coses anessin com haurien d'anar això no hauria de ser així. L'educació recauria sobre les famílies i els docents ajudarien a aquesta tasca. Amb l'escola ens adonem de la problemàtica que tenen les famílies avui en dia per educar els seus fills i filles. Tots sabem perquè: el poc temps què la família disposa per fer-ho, per exemple. Educar és un dret i una obligació dels pares i mares. Hem d'exigir a les polítiques que s'hi esmerin més a l’hora d'intentar crear polítiques de conciliació familiar i laboral. Amb el fet que cada vegada més el món del lleure educatiu ha deixat de ser una alternativa per passar a ser una necessitat vital per a la família ens adonem de dues coses: tornem a constatar que la família no es pot fer càrrec dels seus fills i filles i per tant de la necessitat que als: espais de guarderia, menjadors escolars, extraescolars, casals d'hivern, casals d'estiu, lodoteques, colònies, espais municipals per a joves, etc, etc, etc., hi hagi gent qualificada que sàpiga exactament allà on es troba, la tasca que té i la gran responsabilitat que té al davant d'aquests menors d'edat. Així com deia que els docents, si les coses anessin com haurien d'anar, només haurien d'ensenyar, la tasca d'un monitor i monitora és educar en un espai de lleure on el nen/a i jove es troba moltes vegades només perquè no pot ésser a casa seva. I aquesta és una realitat que no hem d'oblidar. Mentre tot plegat se soluciona (i em ric) i no aconseguim adreçar "ensenyament" per un bon camí i la conciliació laboral i familiar (i en plena crisi!) no arribi, els monitors i monitores i directors i directores al capdavant d'un projecte educatiu tenen l'obligació d'oferir serveis de qualitat, fets amb consciència i maduresa. Eva Fornós i Puigvert

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada