dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Vetlladores escolarsVetlladores escolars
Guia del monitor i la monitora d’infants amb necessitats educatives especials

Producte: Llibre │Codi del producte: LL08
Títol: Vetlladores escolars – Guia del monitor i la monitora d’infants amb necessitats educatives especials
Autor: Rubèn Fornós i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24 X 17 cm
Pàgines: 208
Edició: Maig 2018
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 30€ - Enviament gratuït
Preu especial alumnes del curs (IVA inclòs): 25€ - Enviament gratuït 
COMPRAR


Aquesta guia del monitor i monitora d’infants amb necessitats educatives especials es correspon als mòduls formatius del curs homònim que imparteix l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà. 

La tasca del vetllador i la vetlladora escolar és una tasca complexa, ja que tenir cura dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) vol dir específicament ajudar l'alumne en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons ... ) i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació ... ) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre docent. 

Aquesta guia, vol ser un ajut a aquells monitors i monitores que han de tractar amb infants amb necessitats educatives especials, bé dins l’àmbit escolar com en el de l’educació en el lleure. 


Capítols del llibre 

TEMA 1: Marc legal 

TEMA 2: L’educació especial a l’escola 

TEMA 3: El monitor i la monitora d’infants amb NEE 

TEMA 4: La intel·ligència emocional 

TEMA 5: Els infants amb necessitats educatives especials 

TEMA 6: Protocols d’actuació amb infants amb NEE

TEMA 7: Protocols d’actuació amb infants amb NEE 

TEMA 8: Protocols d’atenció sanitària 

TEMA 9: Primers auxilis 

TEMA 10: Treballar l’autonomia dels alumnes amb NEE a l’escola


Introducció

Les persones que coneixem com monitors i monitores d'infants amb necessitats educatives especials, conegudes més popularment com vetlladors i vetlladores escolars són aquelles persones que donen suport a l’autonomia dels in­fants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats escolars. 

Es tracta d’una figura que darrerament ha tingut i està tenint una presència activa en els centres escolars, en aquells que en diem centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva. 

Sobretot d’ençà que el Govern de Catalunya va aprovar el DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

Segons es pot llegir a la web del Departament d’Ensenyament[1]

“Aquest Decret significa un gran avenç, respecte a l'anterior Decret de 1997, en tant que suposa un canvi de paradigma en passar de l'escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu: té com a destinataris tots els alumnes en totes les etapes educatives. 

Aquest concepte d'educació inclusiva és clau per promoure la inclusió social de totes les persones en els diferents contextos educatius, des de la infància fins a la transició a la vida adulta, i és garant de l'avenç cap a una societat que afavoreix el desenvolupament personal, professional i social de tothom al llarg de la vida. 

El Decret estableix que tots es alumnes s'escolaritzen en centres ordinaris i, només de manera excepcional i a petició de la família, s'escolaritzen en centres d'educació especial els alumnes amb necessitats associades a discapacitat severa o profunda. 

Un altre canvi important és el reconeixement del treball coordinat i col·laboratiu de tota la comunitat educativa amb la creació de la xarxa de suports a l'educació inclusiva, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. 

Cal destacar també que dóna resposta a una demanda constant del sector, però també de la societat: garantir la continuïtat formativa de tot l'alumnat mitjançant la flexibilització i la diversificació de l'oferta existent per tal de garantir l'itinerari adaptat a cada alumne. 

El Decret preveu una despesa de més de 141 milions d'euros que s'afegiran als pressupostos ordinaris en els propers 4 anys acadèmics.” 

La tasca del vetllador i la vetlladora escolar és una tasca complexa, ja que tenir cura dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) vol dir específicament ajudar l'alumne en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons ... ) i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació ... ) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre docent. 

Aquesta guia, vol ser un ajut a aquells monitors i monitores que han de tractar amb infants amb necessitats educatives especials, bé dins l’àmbit escolar com en el de l’educació en el lleure. 

Per acabar ens manca apuntar que en aquest llibre hem substituït els mots[2] discapacitat, minusvalidesa, dèficit, retard, i d’altres de semblants, con­siderats pejoratius o negatius, per un altre considerat com positiu: diversitat funcional, tot i que hem respectat les cites amb la terminologia que s’han utilitzat originalment. El terme diversitat funcional va ser proposat pel Foro Independiente de Vida a l’any 2005 com un concepte positiu per referir-nos a les persones amb discapacitat (terminologia que encara fa servir l’OMS). 

Notes:

[1] Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Sistema educatiu inclusiu. URL abreujada mitjançant Bitly: https://bit.ly/2wbZd8m 

[2] Un article molt aclaridor al respectes és el que porta per títol: Diversitat funcional, definició. Diversitat Funcional & Escola. Àrea de Psicopedagogia d’assessorament als centres educatius públics del sistema educatiu andorrà. URL abreujada mitjançant Bitly:  https://bit.ly/2HI9WNx

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada