dimarts, 2 d’agost de 2016

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir una persona responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

Totes les activitats d'educació en el lleure han de tenir un responsable amb el títol corresponent que estableix la llei

La nova llei que entra en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016  (DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys) obliga a que les activitats d'educació en el lleure disposin permanentment durant l'activitat d'una persona responsable de l'activitat inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director/a d'activitats d'educació en el lleure. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb estar inscrit al Registre esmentat en la modalitat de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure.

També cal tenir en compte que amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa d'obligat compliment els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, la persona responsable de l'activitat ha d'estar en possessió del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya com a director esportiu, o bé ha d'estar col·legiat en el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Si l'activitat té fins a 24 participants, n'hi ha prou amb disposar del certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, com a mínim de monitor/a esportiu/iva.

S'entén com a Responsable de l'activitat la persona que assumeix la responsabilitat de la realització de l'activitat d'acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora o l'entitat promotora.

Aquest estiu ja hi ha hagut molta demanda de directors titulats de lleure

Les activitats d'educació en el lleure han tingut aquest estiu un increment important de participació ja que en els anys més durs de la crisi havia davallat el nombre de participants. Degut a aquest increment algunes activitats no han pogut trobar una persona amb el títol de director/a d'activitats de lleure per posar-se al davant tal com exigeix la llei.

El títol de director/a de lleure és una titulació oficial que només imparteixen les Escoles d'Educació en el Lleure reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya.

Per poder accedir al curs de director/a a l'Escola l'Empordà (atenent el que disposa la normativa vigent) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicions:

1a) Haver fet el Curs d'accés al curs de director (Codi D1)

2a) Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

3a) Acreditar tenir una d'aquestes titulacions universitàries o de cicle s formatius més dos anys d'experiència en el sector de l’educació en el lleure

Per ara convoquem 3 cursos de director/a a l’any (no hi ha prou demanda per convocar-ne més)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU D'AGOST: GIRONA (GIRONÈS) Inici: 8 d'agost 2016

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU DE NADAL: FIGUERES (ALT EMPORDÀ)

-CURS DE DIRECTOR/A INTENSIU SETMANA SANTA: SANT FELIU DE GUÍXOLS-PALAMÓS (BAIX EMPORDÀ)

--------------------------------------

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada