dimarts, 1 de març de 2016

Quatre propostes de futur immediat que llancem des de l'Escola l'Empordà a la Direcció General de Joventut


Quatre propostes de futur immediat que llancem des de l'Escola l'Empordà a la Direcció General de Joventut:

1) Ens agradaria que l'obligatorietat de tenir el títol de monitor/monitora fos una obligació legal al 100% per a tothom que vulgui dedicar-se a l'educació en el lleure, com a curs bàsic de formació.

2) Ens agradaria també que els futurs monitors/monitores fòssins agents educadors de la Convenció sobre els drets dels infants, en el sentit que estiguessin preparats per a respectar-la en la seva acció socioeducativa en el lleure però també persones implicades en la seva difusió entre els infants i joves al seu càrrec.

3) Ens agradaria que els cursos d'especialització per a monitors/monitores, com ara menjadors escolars i transport, fossin homologats i un requisit per a treballar en les respectives especialitzacions.

4) Finalment, l'any 2003 des de Joventut es va organitzar amb l'Associació Fada (avui Fundació Viki Bernardet) un curs de prevenció d'abusos sexuals a menors on també s'hi van convidar específicament a les escoles de lleure educatiu amb la intenció que s'inclogués en la formació de monitor/monitores, ens consta que molt poques escoles ho varen fer. L'any 2014 vam organitzar el primer curs per parlar del projecte del protocol del lleure en la prevenció d'abusos sexuals (Juntament amb el CEESC a Girona i impartir per Fundació Vicky Bernardet). És per tot això que ens agradaria que  l'implementació d'aquest protocol hauria de ser prioritari i hauria d'anar acompanyat de la respectiva formació als cursos de directors i directores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada