divendres, 11 de desembre de 2015

El govern espanyol crea el registre de delinqüents sexuals que preveu la llei de protecció de la infància

Les persones que treballin amb nens i adolescents hauran d'acreditar que no han estat condemnades per delictes relacionats amb menors

El Consell de Ministres aprova un decret llei que regula la creació d'un registre central de delinqüents sexuals. Aquest registre inclourà les dades d'identitat i el perfil genètic de les persones que han tingut condemnes en ferm a Espanya o altres països per delictes contra la llibertat sexual, per explotació sexual o per tinença de pornografia i en què les víctimes siguin menors.

El registre estarà operatiu de manera immediata i recollirà els més de 43.700 condemnats per delictes sexuals que hi ha a Espanya. I s'ampliarà amb les dades que es generin al registre de sentències de Responsabilitat Penal de Menors.

El registre no serà públic, però hi tindran accés la policia, la fiscalia i els jutges en la seva tasca de prevenció i persecució dels delictes sexuals.

La creació del registre de delinqüents sexuals és conseqüència de l'entrada en vigor, aquest agost, de la nova llei de Protecció a la Infància, que donava un termini de sis mesos al govern espanyol per crear-lo.

Protecció dels menors

A partir d'ara, i tal com estableix la llei, les persones que vulguin treballar en contacte amb menors o que facin tasques de voluntariat hauran d'acreditar que no han estat condemnades en ferm per cap delicte relacionat amb nens o adolescents.

Per poder treballar amb menors s'haurà de presentar una certificació negativa que acrediti que la persona no està inclosa en aquest registre. En el cas dels ciutadans estrangers, a més, hauran de certificar que tampoc han estat condemnats al seu país d'origen.

Aquesta certificació la podran demanar els mateixos interessats de manera gratuïta. També podran comprovar les dades incloses al registre de delinqüents sexuals les entitats públiques de protecció als menors davant situacions concretes de desprotecció per part de progenitors, tutors o de les persones que en tenen cura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada