divendres, 10 de juliol de 2015

Signat el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

El sector del lleure de Catalunya està d’enhorabona perquè, després d’anys de reivindicacions i negociacions per actualitzar el conveni prorrogat des de 2010, el passat 10 de març es va signar el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Pendent però de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el nou conveni contribuirà a millorar les condicions laborals del col·lectiu i tindrà vigència fins al desembre de 2016.

El conveni millorarà les condicions laborals de més de 3.000 professionals del lleure que desenvolupen funcions directives i de coordinació, d'intervenció i atenció al públic (com monitors de lleure, talleristes, informadors, etc.) i també personal d'administració i serveis generals. Entre les millores recollides destaca l’augment salarial del 0,5%, amb efecte retroactiu, a partir de l’1 de setembre de 2014; del 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015 i del 0,5% a partir de l’1 de setembre de 2016. Les empreses del sector disposen d'un període de dos mesos des de la publicació del conveni per a l'aplicació retroactiva dels salaris

També s’han incorporar avenços en matèria de protecció de la maternitat i la paternitat, com el dret a la compactació de les hores de lactància que suma un total de 30 dies naturals a gaudir després de la baixa maternal.

El conveni estableix una classificació de grups professionals i la definició dels llocs de treball, així com unes taules salarials. Destaquem especialment que incorpora la figura professional de l’informador/a juvenil i es descriuen les seves funcions com la persona que: “reunint la formació específica corresponent, realitza tasques de documentació, recerca, classificació i difusió d’informació adreçada a la població jove, i assumeix, així mateix, l’atenció directa als usuaris, tot informant, orientant i assessorant, segons quina sigui la necessitat concreta. Realitza totes aquestes tasques des de l’òptica de la dinamització i la comunicació, i assumeix la funció de responsable del centre d’informació juvenil quan n’és l’únic treballador. Té una visió global del medi en el que treballa, aspecte que li permet planificar, gestionar i avaluar programes socioculturals i promoure mitjans de comunicació adhoc en el marc de les polítiques de joventut.”

El conveni col·lectiu ha estat signat, per una banda, per les organitzacions empresarials La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure i la Cultura (ACELLEC) i l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC); i, per l’altra, per les organitzacions sindicals, les Federacions d’Educació i Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (FE-CCOO i FSC-CCOO) i la Federació de Serveis de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FeS UGT).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada