dimarts, 14 de juliol de 2015

L’Ajuntament de Girona per garantir la qualitat pedagògica de les activitats d'estiu d'esport i de lleure exigeix titulacions de lleure i esportives als equips de monitors

L’Ajuntament de Girona per assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats educatives promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Segons l'Ajuntament aquest suport permet que tots els nens i nenes de Girona tinguin prop de casa una oferta d’activitat que l’Ajuntament garanteix que té les adequades condicions de qualitat i es preocupa i posa els mitjans perquè sigui assequible a tots.

Per fer-ho col·labora amb les iniciatives associatives d’interès general, que a Girona són moltes i diverses, quan coincideixen els seus objectius amb els de l’Ajuntament.

L’oferta d’activitats d’esport i de lleure del Programa de Vacances de l’Ajuntament de Girona s’estructura a partir de donar suport a les activitats que organitzen les entitats de la ciutat, sempre que compleixin determinades condicions - que l'Ajuntament va fer públiques en unes bases - per assegurar-ne la qualitat i l’accessibilitat, establint un marc comú que permeti als ciutadans de Girona escollir entre una oferta diversa, propera al seu domicili i amb garantia de qualitat pedagògica.

Dins les bases del Programa de Vacances de l’Ajuntament de Girona s'estableixen les CONDICIONS BÀSIQUES DE LES ACTIVITATS entre les quals el punt 6.16 estableix que tots els membres dels equips de monitors hauran de tenir com a mínim 18 anys i s'aplica la normativa vigent (Decret 137/2003, de 10 de juny) respecte a les titulacions exigides en les activitats específiques de lleure.

En el cas de les activitats esportives aquestes bases exigeixen que un mínim del 40% de l’equip de dirigents haurà d’estar en possessió de la titulació de Monitor/a i la resta hauran de tenir titulació esportiva adient a l’activitat que es fa.

Finalment en referència als equips de monitors aquestes condicions exigeixen que els directors de totes les activitats, tan si són de lleure com esportives, hauran de tenir com a mínim 21 anys, en el cas de les activitats de lleure titulació com a Director de Lleure, i en el cas de les activitats esportives titulació com a Director de Lleure o titulació superior en relació al món de l’esport.

Encara no tens el títol? aprofita aquest mes d'agost per obtenir-lo

Durant aquest més d'agost pots aprofitar per obtenir el títol oficial de monitor/a de lleure. S'organitzen dos curs intensius:

Curs de la 1a quinzena d'agost
Inici 3 d'agost 2015
+info: https://goo.gl/nCQJeH
Curs de la 2a quinzena: 
Inici 17 d'agost 2015
+info: https://goo.gl/JdNgU1

Amb aquest curs s'obté el títol oficial i capacita per a l'exercici qualificat d'aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d'aquest sector. El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació oficial que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada