dimecres, 23 de juliol de 2014

Transparència de les entitats, un dels objectius principals del Pla Nacional de l'Associacionisme

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015, un document estratègic que té per màxim objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.

Un dels objectius principals és estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.

Cal tenir en compte que la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques en el seu article 322-15 punt 3 diu:

Les associacions declarades d'utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d'elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

Moltes entitats que reben ajuts públics principalment dels ajuntaments no compleixen aquesta llei, per això ara cal que es faci un esforç i es posin al dia. Potser caldria que fossin els propis ajuntaments que atorguen els ajuts i subvencions que condicionessin aquestes aportacions a la presentació pública dels comptes i no només a la presentació de factures pel valor econòmic concedit.

Esperem que aquest nou PNAV ajudi a regularitzar la transparència d'aquest sector i no cal dir que en una bona part ja està fent les coses molt ben fetes.

Jordi Iglesias


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada