dimarts, 27 de maig de 2014

Necessitem que un monitor titulat estigui present a la piscina quan es dugui a terme aquesta activitat?

Aquesta setmana he rebut aquesta consulta referent a la vigilància en piscines petites. Com que crec que la resposta pot interessar a força gent, he pensat que seria interessant publicar-la al blog.

El nostre casal d'estiu es fa a un centre esportiu i de natura, però aquest any hem aconseguit una col·laboració amb dues cases de turisme rural de la zona i anirem un o dos cops per setmana a banyar-nos a les piscines de la casa rural. El meu dubte és si necessitàvem un socorrista o no. Totes dues piscines són menors de 100m2. El tema és si necessitem que un monitor titulat estigui present a la piscina quan es dugui a terme aquesta activitat. Jo divideixo els grups i només 20 nens van fins a la casa rural a fer l'activitat de la piscina. 

Una piscina pública o privada amb més de 200 m2 de làmina d’aigua ha de tenir obligatòriament un servei de salvament i socorrisme aquàtic (Socorrista/es aquàtic/s). Si la piscina té menys de 200 m2, únicament és obligatòria la presència d’una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i del compliment de les normes de règim intern; aquesta persona ha d’estar en possessió de les competències que determina el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. (Una de les competències que determina aquest Decret és posseir el títol de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil)

Tot i això, entenem que els monitors titulats poden vigilar piscines de menys de 200m2 de làmina d'aigua, perquè hi ha un altre decret (Decret 225/1996, de 12 de juny) que estableix que els monitors/es d'activitats d'educació en el lleure han tenir coneixements en primeres cures sanitàries (primers auxílis), pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat i es poden trobar eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.

Per això els monitors/es titulats que es facin càrrec de la vigilància de piscines de menys de 200m2 de làmina d'aigua interpretem que han de tenir coneixements en primers auxilis. Entenem que no una titulació de salvament aquàtic però si alguna altra titulació que acrediti tenir aquests coneixements bàsics de primers auxilis.

Tot i que el nostre consell és que sempre tinguem un monitor/a amb la titulació en regla de socorrisme i salvament aquàtic quan els menors participants en les nostres activitats es banyin en piscines o altres indrets on no es disposi de servei de salvament i socorrisme aquàtic.

Per altra banda, també m'han comentat que la ràtio varia si els nens que fan l'activitat de la piscina són més petits. En tot cas, nosaltres hi portarem nens de 6 a 12 anys a la piscina. 

No, la ràtio en les activitats de lleure infantil i juvenil és la que disposa el Decret 137/2003, que per cada deu participants o fracció hi haurà d'haver, com a mínim, un o una dirigent (Equip de dirigents, el format per la persona responsable de l'activitat i les persones que porten a terme directament les activitats amb els participants). Aquest decret no fa diferència de ràtio ni per edats ni per tipologia d'activitats.

Hi ha experts que consideren que grups de menors fins a 6 anys en activitats aquàtiques, no n'ha ha prou amb la ràtio que estableix el Decret 137/2003, per això algunes piscines piscines de gran afluència de públic us poden exigir per poder-hi accedir una ràtio molt més ajustada, com per exemple 1 monitor/a per cada 4 participants menors de 6 anys.

Finalment només comentar-te que vaig trucar a l'Agència de Salut Pública i que ells em van dir que sí que es necessitava socorrista. Només vull saber que tot sigui correcte i que faig les coses ben fetes.

El Decret 225/1996, de 12 de juny que abans he comentat pot tenir diverses interpretacions quan diu que "sempre serà obligatòria la presència del servei de salvament i socorrisme, en les piscines de tot tipus d'instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups d'infants i de joves en exercici d'activitats amb finalitat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o d'esbarjo, organitzades d'acord amb la seva normativa reguladora, pels centres docents de nivell no universitari de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels propis professors" i potser aquest organisme interpreta que les activitats d'educació en el lleure també són centres docents.

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya edita anualment una publicació "ANEM PREPARATS, RECOMANACIONS I NORMATIVES PER ORGANITZAR ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE AMB MENORS DE 18 ANYS" que també us pot ajudar a fer les coses ben fetes a l'hora d'organitzar les vostres activitats. A la plana 39 parla específicament d'aquest tema: ANEM PREPARATS 2014

Al final el més important és vetllar per la seguretat dels menors que tenim al nostre càrrec per això nosaltres aconsellem que sempre tinguem en el nostre equip un monitor/a amb la titulació en regla de socorrisme i salvament aquàtic quan els menors participants en les nostres activitats es banyin en piscines o altres indrets on no es disposi de servei de salvament i socorrisme aquàtic. Explicant molt bé a tot l'equip de monitoratge que la vigilància dels menors sempre és al nostre càrrec malgrat hi hagin socorristes aquàtics.

També us podeu posar en contacte amb el Servei d'Associacionisme i d'Educació en el lleure de la Direcció General de Joventut que us poden aconsellar amb més precisió sobre aquest i altres temes relacionats amb les activitats d'educació en el lleure.

Per qualsevol altre dubte que creieu que us pugui ajudar, resto a la vostra disposició

Jordi Iglesias Mateo
Professor d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure
Escola d'educadors i educadores en el lleure l'Empordà
Educador social (Col·legiat núm. 7522)

1 comentari:

  1. MOLTES GRÀCIES EN MAJÚSCULES, JORDI. GRÀCIES PELS CONSELLS I LA PROFESSIONALITAT

    ResponElimina