dimarts, 29 d’octubre de 2013

L’educació és un procés


L’educació és un procés. I com a tal implica una gradació de passos i etapes, i una planificació per aconseguir els fins i objectius que ens hem proposat.

Aquest procés fa possible el creixement, la maduresa i el desenvolupament de la persona de l’infant.

L’educació transmesa en la ludoteca pretén ajudar l’infant a personalitzar-se, a alliberar-se, a socialitzar-se.

La ludoteca facilita l’adquisició d’actituds, hàbits i destreses. Aquesta adquisició ve donada pel contacte humà, la relació personal de les ludotecàries i el grup.

La directora no intervé directament amb els nens/es en aquesta educació, però sí indirectament en la seva elaboració.

Conèixer la realitat que ens envolta, els aspectes legals, la infraestructura...El plantejament de la ludoteca en diria la part burocràtica de l’activitat però sense uns coneixements i una experiència prèvia resultaria dificultós realitzar-lo.

La directora juntament amb l’equip organitzatiu ha de plasmar tots aquests coneixements en un projecte perquè el procés educatiu es pugui desenvolupar.

He après que una directora ha de ser lògica, neutral i avaluar l’experiència del seu equip i la pròpia. Un bona directora ha d’estar per tot i per tots/es, segura de si mateixa i anticipant-se als problemes o situacions difícils que es puguin presentar.

Personalment, realitzar aquest curs de directora en el lleure m’ha anat molt bé per entendre tota la feina que abans feia la directora de la ludoteca i del menjador escolar i que no he vist fins aquest estiu. Tots els aspectes teòrics del curs m’han estat útils per entendre millor la feina que estic fent i millorar-la.

M’ha sorprès que en el curs els meus companys/es es queixessin que el seu director/a no feia allò o allò altre. El primer dia que vaig veure a la directora de la ludoteca i del menjador escolar la vaig felicitar per tota la feina que fa perquè la fa d’una manera admirable i excel.lent. Es va sorprendre que encara hi hagi directors/es tan irresponsables i que controlin tan poc al seu equip i l’activitat duta a terme.

Un exemple de la bona gestió de la meva directora i cap és l’interès que mostra en la nostra formació. Hem detectat que ens manca, a les monitores de menjador i a les ludotecàries una formació en temes de resolució de conflictes, doncs bé, un cop l’Ajuntament ens ha donat el seu vist i plau, el novembre farem un curs específic de resolució de conflictes de dos dissabtes i de vuit hores en total vinculat a aquest tema.

En aquest curs he trobat a faltar més hores dedicades a resoldre conflictes amb la mainada. Hi ha hagut una bona explicació en les relacions entre l’equip de dirigents però m’hagués agradat aprofundir més en resoldre situacions conflictives que es donen molt sovint entre els infants i la manera que hem d’actuar per solucionar-les.

Un altre aspecte après és el tema relacionat amb la publicitat. En Rubèn ens va explicar com ell subvenciona els cartells propagandístics d’algunes activitats que ha dut a terme i que amb patrocini et poden sortir gratuïts i fins i tot treure’n algun benefici. És un aspecte que he comentat amb la directora de la ludoteca i del menjador escolar i que tindrem en compte.

En el curs em va encantar tirar per terra els falsos mites i em vaig adonar que en la ludoteca i en el casal que fem a l’estiu no cal demanar una fotocòpia del llibre de vacunes i així li ho vaig comunicar a la directora de la ludoteca i del menjador escolar. El que em va sorprendre van ser tots els protocols que s’han de seguir, part de la paperassa ja la coneixia però no deixa que tot el relacionat amb temes legals s’ha de tenir molt en compte. En Jordi va ser molt explícit amb aquests temes i vam rebre prou informació per poder-los tenir controlats.

Un aspecte que m’ha quedat clar és que el pròxim curs que he de fer ha d’estar relacionat amb els primers auxilis. Seria bo que un cop tingués una base i nocions sobre el tema realitzés el de socorrisme terrestre o aquàtic, ja que en aquest curs m’ha quedat palesa la importància de tenir-lo.

Un gran avantatge que tenim en el lloc on treballo és que la nostra directora ha fet el curs de socorrisme aquàtic i que en el casal i colònies entre les monitores contractades n’hi ha una que està estudiant infermeria i una altra està a punt de ser metgessa. Evidentment són les responsables dels temes de salut, controlen les farmacioles...Potser per tenir aquest tema solventat encara no m’havia plantejat fer un curs d’aquest estil.

E.O.R
Alumna del curs de directors i directores d'aquest agost a Girona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada