dilluns, 21 de gener de 2013

Quines associacions han de complir l'aprovació i transparència als comptes anuals


Quines associacions han de complir l'aprovació i transparència als comptes anuals?


Una altra novetat de la nova llei d'associacions(1), que es converteix en norma vinculant d'obligat compliment, és l'establiment del deure de donar transparència comptable elaborant els comptes anuals i fer-los accessibles al públic a les associacions següents:
 • Les declarades d'utilitat pública
 • Les que reben ajuts econòmics de les administracions
 • Les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se. 
L'òrgan de govern (junta) ha d'elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s'han de presentar a l'assemblea general perquè els aprovi, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i un cop aprovats fer-los accessibles al públic. 

Article 322-15
3. Les associacions declarades d'utilitat pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han d'elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.


A més, a finals de 2008 i amb efectes pels exercicis econòmics començats a 2009, es va publicar el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, que defineix quins són els continguts i models per elaborar aquests comptes anuals. 

Annex: 

No cal elaborar comptes anuals: 
 • Les associacions que poden portar una comptabilitat simplificada. És a dir que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals
Sí cal elaborar comptes anuals: 
 • Les declarades d'utilitat pública
 • Les associacions que no poden portar una comptabilitat simplificada. És a dir que els seus ingressos totals superin els 100.000 euros anuals
 • Les que reben ajuts econòmics de les administracions
 • Les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.
(1) La LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

1 comentari:

 1. Doncs, fotran totes les associacions que reben subvenció de l'ajuntament del meu poble a la presó, perquè no n'hi ha cap que faci públics els seus comptes

  ResponElimina