divendres, 4 de maig de 2012

Curs de transport escolar a l'Escola l'EmpordàCurs de monitors/es de transport escolar
CALONGE - ESCOLA L’EMPORDÀ
Data del curs curs: 9 de juny de 2012

Codi: TRA-CAL-0612

Dates, llocs i horaris de l’etapa lectiva del curs:
DiaHorariLloc
Dissabte 9 de juny 2012Matí
10.00h a 11.45h
Descans de 11.45h a 12.15h
12.15h a 14.00h
Tarda
16.00h a 17.45h
Descans de 17.45h a 18.15h
18.15h a 20.00h
Aula de formació de l’Escola l’Empordà
C/ Major, 17-19
CALONGE

Preu de la matrícula:

Quota de matriculació: 80,00 €
El preu inclou: Curs impartit per professors de l'Escola l'Empordà, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, llibre del curs i seguiment tutorial i la “Guia del monitor i la monitora del transport escolar”

Condicions d'accés:
Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts

Com matricular-se?

Personalment:
Escola l’Empordà Carrer Major 17-19 CALONGEHorari: dimars, dimecres i dijous de 09.00h a 14.00h i dijous de 16.00h a 18.00h Tel. 972 662218

Per Internet:
2) Descarregueu el Full de dades i pagament bancari i feu l'ingrés o transferència bancària
3) Porteu el primer dia de curs la Documentació requerida per a cada curs
No dupliqueu la gestió si ja us heu inscrit personalment  
Documentació que s’ha de presentar:
1) Full de dades i pagament bancari, amb el comprovant d’haver pagat     
2) 1 fotografia de carnet  La fotografia cal enganxar-la al full de dades i pagament bancari
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Informació del curs:
L’experiència fa veure la necessitat que el personal que treballa d’acompanyant en el transport escolar, tingui una mínima formació i uns mínims coneixements del tema, per aquest motiu es fa necessària la formació d’aquests monitors.
Aquesta feina és molt important i de molta responsabilitat i està previst que d’aquí a poc demanin una formació específica com a monitor per portar-la a terme. Això vol dir que s’està professionalitzant el sector. Per això avançant-nos a les obligacions que d’aquí a poc temps seran exigides per llei presentem un curs de formació bàsica per a monitors de transport escolar que es basa en 8 hores de formació

Objectius:
1.    Que el monitor de transport escolar, tingui els recursos psicopedagògics necessaris per a la realització de la seva tasca

2.    Que el monitor de transport escolar conegui quines son les seves funcions i la seva responsabilitat
3.    Que el monitor de transport escolar conegui la normativa vigent a nivell de transport escolar

Legislació:

A curt termini està previst que l’administració demani una formació específica per fer de monitor de transport escolar, ara per ara no hi ha cap normativa que especifiqui quina ha de ser la formació que han de tenir els acompanyants en el transport escolar i de menors. Solament un recent Real Decreto el 443/2001 de 27 d’abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, especifica que els acompanyats d’alumnat amb necessitats educatives especials han de tenir la qualificació laboral necessària per a l’adequada atenció.

Certificat:
Tots els alumnes que superin el curset rebran un certificat d’assistència i aprofitament de l’Escola l’Empordà, que certifica 8 hores de formació especialitzada en transport escolar
Cal tenir en compte que els alumnes que tinguin el títol de Monitor o Director d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya o més endavant l’obtinguin, l’Escola l’Empordà els hi podrà emetre el diploma de monitor especialitzat en transport escolar de l’Escola l’Empordà

Criteris d’avaluació:
Els criteris d’avaluació aplicats per aquesta escola es basen en  l’Ordre de la Generalitat de 3 de juliol de 1995:

 • la participació de l’alumne al total d’hores del curs
 • l’assimilació dels continguts impartits
 • la idoneïtat per a la funció que implica els conjunt d’aptituds i actituds personals indispensables per complir la tasca de monitor de transport escolar
Equip acadèmic:
Rubén Fornós, Professor i membre de l’equip de direcció de l’Escola l’Empordà, Educador Social (col·legiat) i president del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials a Girona, especialista en pedagogia en el lleure. Director d’activitats en el lleure
Jordi Iglesias, Director de l’Escola l’Empordà, Educador Social (col·legiat) i tècnic superior en comunicació i RR.PP per la universitat de Barcelona. Especialista en legislació i gestió d’ONL. Director d’activitats en el lleure. Col·laborador del Servei Català de Tràfic en l’edició de la guía Mobilitat Segura en el Lleure Educatiu
Assessor tècnic: Andreu García, Mosso d’Esquadra de trànsit, Educador de seguretat vial i de mobilitat segura de la Direcció General de Trànsit. Director d’activitats de lleure. Professor col·laborador de l’Escola l’Empordà

Horaris i estructura de les sessions:
Matí

 • Sessió 1a de 10.00h a 11.45h
  • Descans de 11.45h a 12.15h
 • Sessió 2a de 12.15h a 14.00h
Tarda
 • Sessió 3a de 16.00h a 17.45h
  • Descans de 17.45h a 18.15h
 • Sessió 3a de 18.15h a 20.00h
Continguts del curs
 • El transport, una activitat educativa
 • Tractar amb persones
 • Definició i característiques de les diferents tipologies del transport escolar
 • Les funcions i la responsabilitat del monitor/a de transport escolar
 • Normes de seguretat i mesures de prevenció en el transport escolar
Escola oficial que imparteix el curs
Escola l'Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat

Més de 10 anys formant monitors de transport escolar
L’Escola l’Empordà amb una llarga experiència fa més de 10 anys que forma monitors i monitores de transport escolar i va ser la primera entitat de tot Catalunya que va començar a impartir aquesta formació en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Actualment ha editat la “Guia del monitor i la monitora del transport escolar” que s’inclou als alumnes del curs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada