dilluns, 14 de maig de 2012

Curs de monitors/es de menjadors escolars a Girona


Curs de monitors/es de menjadors escolars+manipulació d’aliments:

GIRONA - CEESC

Inici de curs: 1 de juny de 2012

Codi: MEN-GIR-0612


Dates, llocs i horaris de l’etapa lectiva del curs:
DiesHorariLloc
Divendres 1 de junyTarda: 17.00h a 21.00hCEESC
C/ Ibèria, 4.
17005 Girona
Dissabte 2 de junyMatí: 10.00h a 14.00h
Tarda: 16.00h a 20.00h
CEESC
C/ Ibèria, 4.
17005 Girona
Divendres 8 de junyTarda: 17.00h a 21.00hCEESC
C/ Ibèria, 4.
17005 Girona
Dissabte 9 de junyMatí: 10.00h a 14.00h
Tarda: 16.00h a 20.00h
CEESC
C/ Ibèria, 4.
17005 Girona
Dissabte 16 de junyMatí: 10.00h a 14.00hCEESC
C/ Ibèria, 4.
17005 Girona

NOTA: Per obtenir el carnet de manipulació d’aliments s’ha de poder assistir el dissabte 24 de marçPreu de la matrícula:
Quota de matriculació: 150,00 €
Quota de matriculació educadores i educadors socials col·legiats: 120,00€
El preu inclou: Curs impartit per professors de l'Escola l'Empordà, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, llibre del curs i seguiment tutorial.

Condicions d'accés:
Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts

Com matricular-se?
Personalment:

CEESC, Ibèria, 4. 17005 Girona només els DIMARTS de 11.00h a 14.00h

Per Internet:

2) Descarregueu el Full de dades i pagament bancari i feu l'ingrés o transferència bancària
3) Porteu el primer dia de curs la Documentació requerida per a cada curs
No dupliqueu la gestió si ja us heu inscrit personalment  

Documentació que s’ha de presentar:

1) Full de dades i pagament bancari, amb el comprovant d’haver pagat     
2) 1 fotografia de carnet  La fotografia cal enganxar-la al full de dades i pagament bancari
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Informació del curs:
El DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 2208, de 20/05/1996) regula que el Departament d’Ensenyament establirà el grau d’experiència, la formació necessària i la proporció mínima en relació al nombre d’alumnes que haurà de tenir el menjador, però fins al dia d’avui no ha sortit cap disposició que ho estableixi. Per això en aquests moments no existeix una titulació homologada de monitor de menjadors escolars, degut a que no hi ha una normativa que ho reguli.

Tot i això es preveu que al personal d’atenció directa a l’alumnat en els menjadors escolars li serà exigit  estar en possessió del diploma de monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil i a més acreditant un mínim de 30 hores de formació en les matèries següents:
1. Promoció de la salut: alimentació i nutrició. Higiene alimentària
2. Aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del menjador escolar
3. Aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específiques pel temps de menjador

Ja fa uns anys que les Escoles Oficials d'Educadors en el Lleure estan impartint aquesta formació i per aquest motiu ja hi ha molts de centres que demanen aquesta formació als seus monitors de menjador escolar. Les diferents Escoles Oficials d’Educadors en el Lleure i fins hi tot alguna universitat, estan oferint aquesta formació per donar eines per millorar la qualitat educativa en l’espai i el temps de l’estona de dinar i pati dels infants i joves.

Al no existir una titulació homologada, L’Escola l’Empordà ha establert 2 itineraris formatius que ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.

TÍTOL DE MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS I MENJADORS D’ACTIVITATS DE LLEURE
Finalment l’Escola l’Empordà ha establert un títol propi amb diploma i carnet de 44 hores MONITOR/A DE MEMJADORS ESCOLARS I MENJADORS D’ACTIVITATS DE LLEURE on ara també s’inclou la formació en manipulació d’aliments i autocontrols alimentaris

28 hores lectives  + 16 de pràctiques o treball personal = Diploma i carnet de 44 hores

Des de l’Escola l’Empordà (Escola Oficial d’Educadors en el Lleure núm. 32) recomanem els següents itineraris aconsellables per tenir en aquests moments una formació completa i necessària en tasques de monitoratge d’atenció directa a l’alumnat en els menjadors escolars:

  • Itinerari 1: Per treballar com a Monitor/a en menjadors escolars i en menjadors d’activitats de lleure
Curset Monitor/a de menjadors escolars i menjadors d’activitats de lleure (44 hores) = Diploma i carnet de l’Escola l’Empordà de monitor especialitzat en menjadors escolars

  • Itinerari 2: Per treballar com a Coordinador/a en menjadors escolars i en menjadors d’activitats de lleure
Curset Monitor/a de menjadors escolars i menjadors d’activitats de lleure (44 hores) + Curs de Directors d'activitats en el lleure infantil i juvenil (Diploma oficial de 350 hores) = Diploma de l’Escola l’Empordà de coordinador de menjadors escolars

Qui organitza aquest curs?

Aquest curs organitzat per l’Escola l’Empordà en conveni amb el CEESCEscola oficial que imparteix el curs
Escola l'Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada