dimecres, 4 de març de 2009

Convocades les proves de caràcter general dels ensenyaments d'esports

El Departament d'Educació convoca, per a l'any 2009, les proves de caràcter general dels ensenyaments d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3. Per inscriure's a les proves d'accés a grau mitjà cal tenir complerts 17 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2009. Per inscriure's a les proves d'accés a grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents: - tenir complerts 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any 2009 o  - tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2009 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d'ensenyaments d'esports de grau mitjà, del mateix grup d'itineraris, segons s'indica a l'annex 2 de la resolució de convocatòria. El document justificatiu és el títol o resguard de sol·licitud del títol.
Calendari
Inscripció a les proves: del 9 al 23 de març de 2009. Prova d'accés a grau mitjà: 6 de maig de 2009. Prova d'accés a grau superior: 13 de maig de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada