dimecres, 11 de febrer de 2009

Un punt de partida educatiu

L’any 1988 vaig participar al Primer congrés internacional de Filosofia de l’Educació a Madrid. Estava organitzat per la UNED i vaig formar part del grup de treball d’axiologia. L’axiologia és la ciència que tracta els valors. Allà em va quedar molt clar un concepte: la relativització dels valors. I també dues conclusions personals que he mantingut fins a avui i cada vegada amb més força, la primera d’elles: quan parlis amb una altra persona de valors, abans que res, cal definir-los fins al màxim detall si és que ens volem entendre; i la segona conclusió: no donem mai per suposat que algú en concret té els mateixos valors que nosaltres. Això fa que sempre s’hagi de buscar un punt de partida, un punt d’acord, un consens, quan es treballa amb altres persones en comú, sobretot en temes d’educació. El resultat de tot plegat és que mai he donat per suposat que els educadors parteixen per principi de determinats valors, i molt menys que l’educació pel sol fet de ser educació, eduqui en determinats valors. Quan no es té present això, quan abaixem la guàrdia ens podem trobar en situacions fins i tots oposades a la nostra manera de veure les coses Exposats aquests plantejaments, la gran pregunta que ens hauríem de fer és quin és el punt de partida de l’educació des del punt de vista dels valors?, el comú denominador a tots els éssers humans? Ja aleshores, en aquell congrés, la resposta la va donar en forma de comunicació Francisca Martín-Molero: Un código universal como fundamento de toda acción educativa, comunicació que acaba així: “Creo que si la filosofía de la educación tomara el debate desde el fundamento del código universal de los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento obliga a todas las tendencias políticas, exigiendo su aplicación de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño, el inicio de una nueva era para la humanidad estaría al nacer: la era de la armonía del hombre con el hombre y de éste con el cosmos”. Els Drets Humans són l’únic codi de conducta universal que la humanitat ha acceptat, on hi trobem tot un seguit de valors que condicionen d’una manera molt concreta l’educació.
Rubèn Fornós i Casares

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada