dimecres, 11 de juny de 2008

L’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà presenta al•legacions al projecte de decret pel qual es regulen les ludoteques

Dins del termini dels 15 dies hàbils que preveu la llei, l’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà ha presentat al departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya al·legacions al projecte de decret pel qual es regulen les ludoteques.

Bàsicament, l’Escola l’Empordà creu que no és del tot correcte que la figura del coordinador i coordinadora de ludoteques que l’actual projecte contempla sigui un titulat universitari de l’àmbit socieducatiu ja que segons aquesta escola d’educadors, hauria de ser un titulat Director d’activitats infantils i juvenils de lleure.

L’argumentació en la qual es basa l’Escola l’Empordà consta de cinc punts que desenvolupem a continuació.

El primer d’ells es basa en la constatació que mentre el decret parla de la figura del monitor d’activitats infantils i juvenils de lleure com a formació mínima del personal de suport, en lloc hi apareix la figura del director, que queda exclosa de l’equip de direcció i també del paper de coordinador.

El segon dels arguments es basa en el decret 213/1987 que regula la figura del director d’activitats de lleure infantil i juvenil i la seva formació on els titulats universitaris de l’àmbit socioeducatiu tan sols se’ls convalida una part d’aquesta formació. És a dir, des de l’any 1987 per poder exercir de director de lleure, qualsevol mestre o pedagog, ha hagut d’accedir a part d’aquesta formació, concretament unes 300 hores de les 370 de que consta el curs.

En tercer lloc, l’Escola l’Empordà fa incidència en el fet que aquest projecte de decret diferencia les ludoteques de les guarderies per quant en aquestes els menors de 4 anys no han d’anar acompanyats d’un adult com està previst a les ludoteques, quina diferència substancial amb un casal tradicional seria el seu espai delimitat tenint com a punts en comú bàsicament la coincidència d’objectius educatius a assolir a través del joc. I tradicionalment, han estat els monitors i directors de lleure els professionals que s’han fet càrrec d’aquest tipus d’activitats educatives, essent les escoles oficials de lleure les encarregades de proporcionar aquesta formació específica d’acord amb el decret esmentat abans.

L’argument que ocupa el quart lloc, és que actualment hi ha un decret, el 137/2003, que ja regula les activitats de lleure infantils i juvenils, i on la figura que dirigeix els centres educatius de lleure és la del director de lleure, on els titulats universitaris en l’àmbit socieducatiu requereixen d’aquesta titulació si volen dirigir per exemple unes colònies o un casal d’estiu.

Finalment, l’Escola l’Empordà fa referència al fet que en el redactat sobre les qualificacions professionals del director d’activitats infantils i juvenils de lleure en l’àmbit estatal i que es va donar a constrastar per part del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales a començaments d’any, especifica molt clarament que el seu àmbit d’actuació és entre altres la direcció de ludoteques i podríem arribar a tenir un decret català en contradicció en una qualificació professional estatal que també té àmbit comunitari.

Projecte de decret: http://www.gencat.net/governacioap/ACCIO_CIUTADANA/Projecte%20de%20decret%20ludoteques.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada