dilluns, 9 de febrer de 2009

Ensenyar a pescar

Abans de la nostra experiència a l’Escola l’Empordà vam tenir experiència com a formadors en una altra escola amb seu a Barcelona. Ja en aquella època, la delegació gironina d’aquella escola embrió de l’actual Escola l’Empordà va definir els seus trets identificatius desmarcant-se descaradament de la seu central. Ja aleshores, teníem clar que la reflexió era l’eina més poderosa que podíem oferir als nostres alumnes. Aquesta filosofia ha marcat profundament la metodologia dels nostres cursos. Hem donat molta més importància al perquè que al què en molts de temes que hem tractat. I això ja s’intueix veient el nom en com hem batejat els tres grans apartats on estructurem els continguts educatius del curs de Monitors/es: Pedagogia de la responsabilitat, Pedagogia del lleure: marc teòric i Pedagogia del lleure: marc pràctic Nosaltres podem explicar 100 exemples de com ha d’actuar un monitor/a en cadascun d’aquests 100 casos. Després, aquest monitor/a quan es trobi en una situació real, es trobarà amb el cas 101, que no li haurem explicat. En aquest cas el monitor/a es quedarà sorprès i possiblement no sabrà el què ha de fer. La filosofia de la metodologia de la reflexió es basa en la reflexió que el professor indueix als alumnes sobre un tema determinat, provocant reaccions que obliguen als l’alumnes a fer una reflexió pròpia i treure’n conclusions. Estem convençuts que quan els alumnes dels cursos de monitors/es han reflexionat sobre els continguts del nostre temari han après a reflexionar sobre l’ofici de monitor i no solament els hi hem transmès les solucions possibles a determinats problemes o situacions sinó i sobretot els hem ensenyat a reflexionar abans d’actuar en diverses situacions i quan es troben en una de nova, per analogia i per l’experiència adquirida en el curs de reflexionar sobre el seu ofici, el resultat és una actitud reflexiva que el condueixi a actuar de la forma més correcta possible. És allò tan conegut de que no els hi hem proporcionat peixos, sinó que els hem ensenyat a pescar. Rubèn Fornós i Casares

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada