diumenge, 1 de febrer de 2009

L'àmbit del lleure educatiu

El creixement de l’àmbit de l’educació en el lleure en els darrers anys ha passat d’un àmbit relativament reduït, el del lleure tradicional dels moviments educatius, els casals d’estiu, les colònies, rutes, campaments i camps de treball a un àmbit molt més ampli determinat pels serveis de lleure urbans com ara les ludoteques en totes les seves modalitats, parcs infantils, animació infantil en càmpings, els casals de Nadal i Setmana Santa, ... però sobretot, i d’aquí la seva magnitud, s’hi ha afegit també tot l’entorn escolar. L’entorn escolar que inclou el transport, l’horari d’acollida, el servei de pati, la sisena hora, el menjador i tota la diversitat d’activitats extraescolars. Aquesta és una realitat que va per davant de la seva pròpia regulació, és més, és la pròpia societat civil qui de fet ho està regulant. La Generalitat de Catalunya, el 10 de juny de 2003 publicà el decret 137 per regular aquestes activitats i el batejà amb el nom de “regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys”, però és un decret que encara no contempla aquesta realitat, amb una excepció d’una certa timidesa que hi trobem en el seu preàmbul, on es parla de “l’adequació a les noves realitats del col·lectiu social” i parla específicament d’ampliar “l’àmbit d’aplicació per tal d’incloure qualsevol de les activitats que es realitzi amb menors de 18 anys fora de l’àmbit de competències dels departaments d’Ensenyament i Cultura, sigui quina sigui l’associació, moviment, entitat, institució, administració, empresa privada o persona física que l’organitzi”. A la definició del lleure que hi trobem a la web de Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya hi podem llegir “tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar” Doncs bé, l’any 2004 en aquesta mateixa definició s’especificava: “fora dels àmbits de l'ensenyament reglat”, és a dir s’hi excloïa específicament tot l’entorn escolar. És a dir, en un període com a màxim de tres anys, l’any 2007 ja s’havia eliminat “fora dels àmbits” de la definició i aquesta petita subtilesa ampliava substancialment l’àmbit d’actuació del lleure educatiu (desconec en quina data es va produir el canvi). Estem vivint intensament i acceleradament aquest procés d’ampliació de l’àmbit del lleure educatiu, i les escoles de lleure no som alienes a aquest procés, però la manca de regulació no beneficia ningú dels agents implicats, malgrat tot apunti en una mateixa direcció. Rubèn Fornós i Casares

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada