dimarts, 9 de maig de 2006

Educació anuncia que regularà les ludoteques per posar ordre a les guarderies irregulars

El departament d'Educació preveu aprovar un decret que regularà l'activitat dels múltiples locals que es fan passar per guarderies sense tenir l'autorització ni complir els requisits pertinents. Segons declaracions del director general de Centres Docents, Jordi Roca, la nova regulació entrarà en vigor a partir del curs que ve.

L'existència de ludoteques o pàrquings de nens amb multiples denominacions que fan funcions de guarderia sense comptar amb l'autorització preceptiva de la Generalitat, ni disposar del personal i les instal.lacions que la normativa exigeix als centres educatius, és una pràctica que segons el Departament d’Educació està a punt d'acabar.

Sembla que l'objectiu de la nova normativa serà la d'evitar que els establiments que atenen infants de 0 a 3 anys, per exemple les ludoteques o el que es coneix com a pàrquings de nens per la seva absència de proposta pedagògica, puguin dur a terme "una atenció regular i sistemàtica sense aquesta autorització administrativa de la conselleria".

També un comunicat del Departament d'Educació ha recordat que els espais en els quals es realitzen activitats d'oci, com les ludoteques, "no són centres educatius" i "no estan subjectes a la inspecció educativa ni han de complir criteris d'espai ni requisits específics", en el cas dels professionals que hi treballen.

Aquest nou decret exigirà que en aquests centres hi hagi un mestre d'educació infantil i que la resta de personal sigui titulat de grau superior de formació professional.

També el decret obligarà a les guarderies a fer visible l'autorització expressa del departament en el rètol d'entrada dels centres, ja siguin públics o privats, indicant el número que tinguin al registre de centres docents. Igualment, també possibilitarà que la conselleria pugui entrar a supervisar-los a través dels seus serveis d'inspecció.

El nou decret preveu l'existència d'instal·lacions que prestin un servei als més petits alternatiu al de les guarderies, però "amb menor freqüència i atenció horària".

Aquest decret estableix que les ludoteques i aquest tipus d’establiments no podran ser freqüentats durant el període equivalent al curs escolar per grups estables de nens durant "dos o més dies a la setmana i al llarg de tres o més hores diàries". Quan es donin aquestes circumstàncies, la prestació del servei recaurà exclusivament en mans de les llars d'infants sotmeses al règim d'autorització administrativa i controlades per la inspecció educativa. Realment feia falta una regulació, principalment a les grans ciutats on aquestes guarderies encobertes han proliferat molt últimament, però ara faltarà llegir amb detall el nou decret perquè no perjudiqui les verdaderes ludoteques.

El Departament d’Educació hauria de tenir o haver tingut en compte que hi ha ludoteques que estan treballant de manera molt professional i que realment disposen d’una proposta pedagògica d’educació en temps de lleure i que en l’actualitat moltes d’aquestes ludoteques per manca d’una regulació específica, s’han autoregulat com una activitat de lleure educatiu segons el que estableix el Decret 137/2003 de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys i la persona responsable té el títol de director d’activitats de lleure de la Secretaria General de Joventut i l’equip de monitors compleix tant en proporció com en titulacions en el que estableix dita regulació pensada per espais amb molt més risc que una ludoteca. Perquè amb el nou decret no sabem com quedaran les ludoteques que atenen a nens i nenes de més de tres anys i obren en horaris no lectius i en períodes de vacances i no fan de guarderies durant les hores de classe perquè a partir de tres anys l’escolarització és obligatòria. Jordi Iglesias

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada