diumenge, 10 d’octubre de 2004

La societat reclama més serveis escolars

El món de les activitats de lleure per a infants, sovint s’ha avançat a l’escola en quant a serveis proporcionats als seus pares.

Per exemple, ja fa anys que funcionen els casals d’espera, és a dir, el torn que fan els monitors d’una hora a hora i mitja pels matins abans de començar l’horari del casal perquè els pares que treballen puguin deixar amb garanties als seus fills i on es fan activitats lights per tal d’esperar que arribi l’hora oficial de començar.

De fet, els mateixos casals són uns serveis per acollir els nens en les seves estones de temps lliure, per això ja fa anys que funcionen a l’estiu en torns de matí, tarda i menjador.

A l’escola però, això no passa.

El nen ha d’entrar a les nou en punt del matí i si ho fa abans es troba la porta tancada, per la qual cosa els pares que els han de deixar abans els deixen al carrer sense cap mena de garantia.

A més, hi ha escoles que fan signar als pares un document on s’hi fa constar que la seva resposabilitat amb el nen se cenyeix estrictament a l’horari escolar.

Ja hi ha escoles, però, que han contractat monitors de pati en horari de les 8h a les 9h del matí per acollir els nens que es troben en aquestes circumstàncies, i que generalment continuen la seva tasca en les estones de pati en horari escolar, solen fer de monitors de menjador i acaben amb les activitats extraescolars.

El que sí és cert és que a l’escola li cal un replantejament global que estigui més d’acord amb els temps actuals, en quant a serveis, horaris i períodes de vacances i també amb personal específic per cobrir les estones de lleure que es produeixen en la vida quotidiana dels escolars.

Això però, és una autèntica revolució a la vegada que una exigència de la nostra societat que només el temps ens donarà raó en com hem sabut donar-hi resposta.

Rubèn Fornós i Casares

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada