divendres, 12 setembre de 2014

2a edició del curs de Vetlladores i Vetlladors a Girona

Alumnes de la segona edició del curs de Vetlladores i Vetlladors realitzat a Girona per l'Escola l'Empordà

Aquest dimarts 9 de setembre de 2014 ha finalitzat la segona edició del curs de Vetlladores i Vetlladors organitzat i impartit per l'Escola l'Empordà a Girona.

Aquest curs s'ha portat a terme a les instal·lacions de la delegació gironina del CEESC (Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya) gràcies al conveni que manté aquest entitat amb l'esmentada escola.

El curs bàsic d'auxiliar d'educació especial té com objectius:
 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva
Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

La vetlladora i el vetllador escolar és una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.

El director del curs ha estat Josep M. Garcia i Balda, doctor en Pedagogia i llicenciat en Psicologia.

Està previst que es convoqui la tercera edició d'aquest curs de Vetlladores i Vetlladors, durant els primers mesos del 2015, al Centre Avant que l'Escola l'Empordà té obert a Palafrugell.

Més informació a www.escolaemporda.cat

VOLS TREBALLAR DE MONITOR/A O DIRECTOR/A? PLANIFICA ARA EL TEU ITINERARI

VOLS TREBALLAR DE MONITOR/A O DIRECTOR/A? PLANIFICA ARA EL TEU ITINERARI
No esperis que s'acosti l'estiu, si vols treballar l'estiu vinent de monitor/a o de director/a d'activitats de lleure cal que planifiquis ara el teu itinerari:

dilluns, 8 setembre de 2014

Estic molt content del que ens van explicar durant el curs.


Tot i la rutina de dues setmanes intenses, ha estat un curs interessant, útil i sobretot en el que he après coses necessàries per dur a terme a l'hora de ser un bon monitor de lleure, tot i que els dies després de fer el curs no em veia prou capacitat per aplicar aquests coneixements.

Però al cap d'un temps després del curs i un cop realitzades les pràctiques vaig preguntar a companys que l'havien fet a altres escoles i vaig trobar que havia aprés moltes coses que als altres cursos no els hi havien explicat, per tant ara al cap d'un temps estic molt content del que ens van explicar durant el curs.

A.V.E.
Sant Dalmai

dimarts, 26 agost de 2014

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan s’acompleixin diferents requisits.

La factura simplificada, segons el Reial Decret 1619/2012 RD 1619/2012 s’expedirà en el cas de l’import total amb IVA inclòs no excedeixi de 400 euros i quan es tracti de factures rectificatives. No es podrà emetre factures simplificades per especifiques operacions intracomunitàries ni per operacions que es realitzin fora de la Comunitat Europea.

Els continguts mínims que ha de tenir una factura simplificada són:
 • Numeració correlativa i si s’escau sèrie.
 • Data d’expedició.
 • Data que es va efectuar l’operació o la que s’hagi rebut un pagament avançat, sempre i quan la data del pagament sigui diferent a la factura.
 • Número d'identificació fiscal, nom i cognoms o raó social completa de qui expedeix la factura.
 • Identificació delsbéns lliurats o serveis prestats.
 • Tipus impositiu aplicat o si escau IVA inclòs.
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
 • Contraprestació total.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció i fer esment a la normativa.
Les factures s’expediran mitjançant paper o format electrònic i el termini d’expedició de les factures generalment s’han d’emetre en el moment que es realitzi l’operació. En el cas de que el destinatari sigui empresari o professional s’hauran d’expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent


Autor: Noe Alvarez
Entitat redactora: Suport Associatiu - Econòmic
Publicat a xarxanet.org

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)

Dades del curs:

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)
Modalitat: presencial
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA
Hores: 30 hores
Data d’inici del curs:  2 de setembre
Data de finalitació del curs: 9 de setembre
Preu: 160 Euros / 150 Euros
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA   Mapa del lloc
Calendari del curs:


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
16h - 20h
1
Setembre
2
Setembre
3
Setembre
4
Setembre
5
Setembre
6
Setembre
7
Setembre
16h - 20h
8
Setembre
9
Setembre
10
Setembre
11
Setembre
12
Setembre
13
Setembre
14
Setembre

Data
Horari
Professorat
Dimarts 2 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Dimecres 3 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dijous 4 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Divendres 5 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dilluns 8 de setembre 2014
16.00h - 17.30h
17.30h - 20.00h
Jordi Iglesias
Salvi Ferrer
Dimarts 9 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia

Nota: els professorat pot variar de dies


Preu de la matrícula

Quota de matriculació: 160,00 €
Quota de matriculació d'alumnes i exalumnes de l'Escola l'Empordà: 150,00€ (Cal estar fent ho haver fet un curs a l’Escola l’Empordà)
Quota de matriculació educadors socials col·legiats: 150,00€ (Cal presentar fotocòpia del carnet de col·legiat/da)
El preu inclou: Curs de monitors impartit per professionals, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, documentació didàctica del curs i seguiment tutorial. Emissió del diploma i carnet corresponent

Sistema de pagament

El pagament de la matrícula s’ha de fer en dos terminis:
 • Primer pagament: 100€ Ingrés o transferència bancària en fer la inscripció.
 • Segon pagament: 60€ / 50€ Podeu fer el segon pagament de dues maneres:
-Ingrés bancari abans del primer dia de curs
-Pagament en metàl·lic el primer dia de curs (no s’accepta targeta de crèdit)
Ingressos a efectuar al compte núm: ES10 0081 1586 0900 0104 5710  del BANC DE SABADELL a nom d’Escola l'Empordà- AEGLE (Referència de l’ingrès: nom i cognom de l’alumne/a)

Com matricular-se:

Per Internet seguint aquests passos:
1) Ompliu i descarregueu el FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) i feu l'ingrés o transferència bancària del primer pagament.
2) Un cop fet el primer pagament ompliu per internet aquest FORMULARI INTERNET per assegurar-vos tenir la plaça reservada (ON-LINE) al vostre nom. Si no ompliu aquest formulari la matriculació no queda registrada i no té validesa.
3) Fer el segon pagament (podeu triar entre aquestes dues opcions):
 • Ingrés o transferència bancària fins fins 4 dies abans de començar el curs
 • pagament en metàl·lic el primer dia de curs
4) Porteu el primer dia de curs següent documentació:
1) FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) degudament omplert amb el comprovant del/s pagament/s     
2) 2 fotografies de carnet  Una fotografia cal enganxar-la al FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF)
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Descripció del curs

Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.
Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.
Les principals tasques que duu a terme un vetllador/es són les següents:
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Objectius del curs

 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva

Metodologia

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.  
El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

diumenge, 10 agost de 2014

Els nens i nenes del casal d’estiu es poden quedar a dormir a l’escola o al pavelló una nit?

Aquesta és una pràctica molt emprada principalment a les comarques gironines on s'organitzen moltíssims casals. A més és una activitat que agrada molt als participants dels casals d'estiu ja que una nit de tot el casal no van a dormir a casa i es queden amb els seus monitors a l'escola o al pavelló a passar-hi la nit. 

Però per molt emprada que sigui aquesta pràctica, hem de dir que el Decret 137/2003 ho prohibeix explícitament en el seu article 8, on diu clarament que les pernoctacions hauran de realitzar-se en instal·lacions autoritzades per oferir allotjament per l'organisme competent, exceptuant si es fa nit al ras o bé en tendes de campanya. Diu també que només queden excloses d'aquesta prohibició els camps de treball que per les seves característiques o per la seva situació, motivada per l'interès social del projecte, hagin de fer l'allotjament en instal·lacions provisionals, fixes o mòbils, distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents amb una finalitat diferent a la d'allotjament.

El Decret 137/2003 que regula les activitats de lleure amb menors, no té potestat sancionadora però això no vol dir que no sigui una llei d’obligat compliment. Per això si incloem aquesta pràctica a les activitats del nostre casal ningú ens vindrà à dir res, exceptuant si passa alguna cosa i un jutge uns pregunta que hi feien aquests menors dormint en un lloc on la llei ho prohibeix molt clarament.

dimarts, 5 agost de 2014

El sector de l’educació en el lleure disposa d’un nou sistema que facilita l’accés als recursos en línia per a la prevenció i l’autoprotecció en les activitats que organitza


La Direcció General de Joventut ha distribuït 18.500 targetes amb la impressió d’un codi QR, mitjançant el qual s’accedeix a informació preventiva per a les activitats d’educació en el lleure

La Direcció General de Joventut ha distribuït 18.500 targetes amb la impressió d’un codi QR que dóna accés a un conjunt de recursos en línia per a la prevenció i l’autoprotecció de les activitats d’educació en el lleure. Utilitzant unsmartphone, i mitjançant qualsevol aplicació mòbil que llegeixi el codi QR, les persones que disposen de la targeta poden visualitzar la pàgina web següent: www.jove.cat/prevenciolleure. Aquest nou format de targeta amb el codi QR imprès permet que monitors/es i directors/es d’educació en el lleure la portin sempre al damunt quan estan desenvolupant una activitat i així puguin accedir més fàcilment al web amb els recursos de prevenció i autoprotecció.

En aquesta URL s’hi pot trobar l’‘Anem preparats’, que ofereix informacions i consells per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys: mesures de prevenció, salut i seguretat, consells de protecció del medi ambient i telèfons i adreces d’interès. A banda d’aquesta publicació, que s’actualitza cada any, el web de Prevenció suma recursos en línia que poden resultar d’utilitat abans i durant el desenvolupament d’una activitat: predicció meteorològica des del servei de Meteocat, mapa de predicció del perill d’incendi forestal i consulta de les notícies d’emergències. Des d’aquest recull també es pot accedir a l’aplicació gencat per a mòbils (que ja inclou informació sobre emergències i consells de Protecció Civil; les incidències viàries del trànsit; la predicció meteorològica; els horaris, itineraris i incidències en transports públics, i una relació d’equipaments d’interès: museus, hospitals, biblioteques, etc.). Així mateix, s’incorpora la normativa vinculada al desenvolupament de l’educació en el lleure: el Decret 137/2003, que regula les activitats d'educació en el lleure i les normes municipals d’acampades.

Més informació:


diumenge, 3 agost de 2014

Nova imatge al web de l'Escola l'Empordà

Avui des de l'Escola l'Empordà reestrenem el nostre web www.escolaemporda.cat i www,emporda.org amb una nova imatge.

La novetat principal és una nova presentació dels cursos convocats. També s'hi han incorporat les notícies del bloc Empordà Lleure, tot plegat amb un nou disseny més net i menys carregat perquè transmeti aquesta nova imatge més recollida i ordenada i faciliti la seva navegació.

Com punt i final al procés de renovació de la nova imatge corporativa de l'Escola l'Empordà, i la necessitat d'oferir nous canals de comunicació presentem aquest nou espai web, presentem una web totalment nova i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i visitants.

En el disseny s'ha buscat la màxima simplicitat en la presentació dels continguts, proporcionant una navegació intuïtiva i clara, oferint als visitants una imatge amb una major transparència.

Els enllaços a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i Youtube obren des del lloc web nous canals de comunicació amb els nostres públics