divendres, 29 d’abril de 2016

CURS DE VETLLADOR/A (Auxiliar d'educació especial)

CURS DE VETLLADOR/A (Auxiliar d'educació especial) ★ ÚLTIMES 5 PLACES★ 
Data d'inici: dilluns 2 de maig 2016
Població: Palafrugell 
Director del curs: Dr. Josep Maria Garcia Balda
Inscripcions i més informació: https://goo.gl/QQUJGG


dimarts, 12 d’abril de 2016

El nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys entrarà en vigor després d’aquest estiu.

Arran d’una petició realitzada per el Consell Nacional de la Joventut, mitjançant una carta del seu President, avalada per ESCOLTES CATALANS, ESPLAC, FPT-MCECC i MEG, s’ha decidit que el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys entrarà en vigor després d’aquest estiu.

La data més probable d’entrada en vigor és l’1 de novembre però no us ho puc assegurar. En tot cas, la idea és que sigui vigent per a les activitats d’aquest Nadal.

Més informació: http://blocescolaemporda.blogspot.com.es/2016/03/el-15-de-juny-entra-en-vigor-la-nova.html

Font:
Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure
Direcció General de Joventut
Calàbria, 147 l 08015 Barcelona l 93.483.84.33 l 93.483.83.00

divendres, 1 d’abril de 2016

XERRADES A EXPOJOVE 2016: Des de l'Escola l'Empordà col·laborem amb una xerrada: DIVENDRES, 15 d’abril de 2016


Un any més des de la Coordinació Territorial de Joventut es participa a l’Expojove, que enguany arriba a l’11a edició i se celebra del dimecres 13 al dissabte 16 d’abril de 2016.

Aquest és un Saló que eminentment visiten de forma organitzada els centres de secundària de les comarques gironines, que en cas d’estar interessats han de dirigir-se al Consell Comarcal del Gironès:http://www.girones.cat/p/expojove.html

Però aquest any s’estan posant molts esforços a ampliar el tipus públic que visita l’Expojove, ja que creiem que ha de ser un Saló per a tot tipus de jove, sigui quina sigui la seva situació laboral o acadèmica. I també es vol que sigui un Saló per als pares, mares i tutors, i per als professionals que treballem amb o per a joves en general.

A banda d’oferir la visita als expositors que estaran els 4 dies al Saló, també s’han organitzat una quarantena de xerrades informatives que s’han pensat per aquest públic divers. Tant l’entrada al Saló com a aquestes activitats són gratuïtes.

Us convidem a donar un cop d’ull al ventall de xerrades informatives que trobareu en el document adjunt XERRADES EXPOJOVE 2016, o a l’enllaç aquí

Potser us pot ser més útil saber directament les xerrades informatives que s’organitzen el dia que tinguéssiu programada la visita. En aquest cas les trobareu ordenades per dia i horari en el següent enllaç: Xerrades Expojove per dia

Agrairíem us suméssiu al nostre esforç per fer arribar l’Expojove a tot aquest públic divers, i és per això que us demanem la vostra col·laboració en la difusió, bé sigui per correu electrònic o mitjançant les xarxes socials (#ExpoJove2016 ‏@firadegirona).

Us deixem també l’enllaç a la notícia de xip/TV Girona de la presentació a premsa de dimarts 22 de març: L'Expojove amplia dies i format

Des de l'Escola l'Empordà col·laborem amb una xerrada:
DIVENDRES, 15 d’abril de 2016
Títol de monitor o director de lleure i les diferents sortides professionals Sessió oberta a tothom

DIVENDRES, 15 d’abril de 2016
Epígraf: FORMACIÓ
Hora: 16,30h
Títol: TITULACIÓ DE MONITOR I DIRECTOR DE LLEURE
Imparteix: Jordi Iglesias de l'Escola l'Empordà
Temàtica: Títol de monitor o director de lleure i les diferents sortides professionals Sessió oberta a tothom
Durada: de 30’ a 60’
Vols assistir-hi: inscripció
Més informació: https://twitter.com/firadegironadimarts, 29 de març de 2016

T'has plantejat mai que treballar en un menjador escolar, en el transport escolar o de monitor/a d'estudi assistit pot ser una bona sortida laboral compatible amb les obligacions familiars?


Forma’t com a monitor/a especialista per tal de poder trobar feina en aquest sector.
T'has plantejat mai que treballar en un menjador escolar, en el transport escolar o de monitor/a d'estudi assistit pot ser una bona sortida laboral compatible amb les obligacions familiars? Forma’t com a monitor/a especialista per tal de poder trobar feina en aquest sector. La formació especialitzada ajuda a trobar feina.
Ara pots estudiar-ho des de casa només amb una dedicació setmanal d'unes 4 hores amb els cursos on-line. Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica:
★ MONITOR/A DE REFORÇ ESCOLAR I ESTUDI ASSISTIT https://goo.gl/y2mq45
★ MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR  https://goo.gl/VQDcjz
★ MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS  https://goo.gl/JIiZkZ
★ CURS DE PRIMERS AUXÍLIS EN ACTIVITATS DE LLEURE: https://goo.gl/w2XOL9
L'Escola l'Empordà amb els nous cursos On-line ha desenvolupat un model de formació innovador que té com a característica principal utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació(TIC) per desenvolupar una proposta educativa basada en un model d’ensenyament-aprenentatge no presencial. Aquest sistema es basa un model d'avaluació continuada que permet conèixer l'evolució de l'alumne durant el curs.
Properament:
★ MONITOR/A D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I AUXILIAR D'ACTIVITATS EN CENTRES EDUCATIUS +informació
★ GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I FISCALITAT EN LES ASSOCIACIONS +informació

dijous, 17 de març de 2016

Després de l'estiu entra en vigor la nova normativa que regularà les activitats d'educació en el lleure i les activitats de lleure esportives

Arran d’una petició realitzada per el Consell Nacional de la Joventut, mitjançant una carta del seu President, avalada per ESCOLTES CATALANS, ESPLAC, FPT-MCECC i MEG, s’ha decidit que el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys entrarà en vigor després d’aquest estiu.

La data més probable d’entrada en vigor és l’1 de novembre però no us ho puc assegurar. En tot cas, la idea és que sigui vigent per a les activitats d’aquest Nadal.
La Direcció General de Joventut ha informat a les Escoles d’Educadors en el Lleure, reconegudes per la DGJ, les Federacions d’Entitats d’Educació en el Lleure i a les patronals del sector que en el Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya de 8 de març ha quedat vista, amb caràcter previ a la sol·licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el nou Decret de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Ha informat també que ara continua la seva tramitació fins a la Publicació al DOGC. És per aquest motiu que la DGJ considera que aquest Decret serà vigent per a les activitats de Nadal 2016

Pel seu coneixement us adjuntem un enllaç amb el text actual del Decret que segons la Generalitat que en aquesta darrera fase de tramitació, probablement, no sofrirà canvis substancials. S’annexa també un excel amb detall dels resultats de les noves ratios (Són 2 pestanyes)

El nou decret fa un canvi substancial en el ràtio de monitoratge que han de tenir les activitats i ressalta d'obligatorietat que cadascuna de les activitats d'educació en el lleure (casals d'estiu, colònies...) ha de disposar d'un responsable amb la titulació oficial de Director/a d'activitats d'educació en el lleure (veure detall en els documents adjunts)

Igualment la DGJ ha fet saber que està previst:

- Tenir un sistema d’atenció i assessorament a les entitats i empreses

- Realitzar una o diverses jornades formatives

per tal de contribuir a una bona difusió i implantació del nou Decret resolent els dubtes que puguin anar sorgint. 

NOU DECRET (text actual del Decret que segons la Generalitat que en aquesta darrera fase de tramitació, probablement, no sofrirà canvis substancials)

NOVES RÀTIOS (excel amb detall dels resultats de les noves ràtios (Són 2 pestanyes)
Visualització del document / Baixa el document (realitzat per la Direcció General de Joventut)

-----------------
Des de l'Escola l'Empordà www.escolaemporda.cat hem elaborat una taula que creiem mol més entenedora que us pot ajudar a interpretar el nou decret:
https://docs.google.com/document/d/1dB4DL8JJNaLzVOcwqpp3HAFi1l6TUxk78-E3uDTCTXs/edit
També trobareu les novetats i mancances que considerem d'aquesta proposta de nou decret

dilluns, 14 de març de 2016

Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

En aquest recurs explicarem tot el que les entitats necessiten saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals, parant especial atenció en la forma de sol·licitar el certificat negatiu.

El passat 1 de març es va posar en marxa vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals el qual es regula mitjançant el Reial Decret 1110/2015.

Aquest Registre es va crear com a conseqüència de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, el qual va imposar l’obligació d’acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual, a tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat.

A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per tant, les entitats hauran de requerir aquesta acreditació al seu personal treballador i a les persones voluntàries.

En aquest sentit, tothom que contracti una prestació de serveis amb una entitat per realitzar una activitat amb menors, podrà sol·licitar que aquesta aporti una declaració responsable dient que tot el personal laboral, així com les persones voluntàries al seu servei, compleixen l’esmentat requisit.
 1. Què és el Registre Central de Delinqüents Sexuals?
 2. Qui pot sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals?
 3. Com es sol·licita?
 4. Sol·licitud agrupada

1. Què és el Registre Central de Delinqüents Sexuals?

El Registre Central de Delinqüents Sexuals és un registre que s’integra en el Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia.

En aquest, s’inclouen totes les dades relatives a la identitat, perfil genètic (ADN), penes i mesures de seguretat imposades a les persones condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i de trata de persones amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb independència de l’edat de la víctima.

Es tracta d’una base de dades que recopilarà informació, no només del Registre Central de Penats, sinó també del Registre Central de Sentencies de Responsabilitat Penal dels Menors, agrupant d’aquesta manera en un sol Registre tota la informació relativa a aquests delictes, ja siguin anteriors o posteriors al dia 1 de març.

2. Qui pot sol·licitar el Certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals?

El certificat el podrà sol·licitar tota persona física major d’edat i és obligatori per a les persones que tinguin contacte habitual amb menors.

Ara bé, aquesta obligació no només afecta a les persones treballadores, sinó que tal i com estableix la Llei estatal de voluntariat, aquest requisit també serà exigible a les persones voluntàries.

A més, en tant que els menors també poden treballar o realitzar tasques de voluntariat, aquests també hauran d'acreditar aquest requisit.

Tanmateix, els menors que pretenguin sol·licitar el certificat, caldrà que ho facin els seus representants legals, que en la majoria dels casos coincidirà amb els seus progenitors.

Altrament, si la persona sol·licitant no és espanyola, a banda d’aquest certificat, caldrà que demani un certificat del seu país de nacionalitat.

3. Com es sol·licita?

Es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic en el web del ministeri de justícia, a la secció Tràmits i gestions personals- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Per a poder fer el tràmit, cal tenir habilitat el DNI Electrònic, el qual permet identificar a qui el vulgui sol·licitar. A més, també és necessari disposar d'un lector de certificats electrònics.

En cas de no tenir-ne, hi ha moltes biblioteques públiques que en disposen. El tràmit és senzill i només cal anar seguint les passes que es van indicant.

Altrament, també es pot demanar presencialment o enviar per correu postal a les Gerències Territorials o a la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, situada a Madrid, mitjançant una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web.
Si s’opta per aquesta via, caldrà que s’aporti un document que identifiqui a la persona sol·licitant, ja sigui el DNI, el passaport, o el carnet de conduir, entre d’altres. En cas que s’aporti una fotocòpia, aquesta haurà d’estar compulsada, cosa a tenir present en el cas que el tràmit es faci per correu postal.

--------------------------------------------------------------------
PER CORREU POSTAL:

Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC)
Ministerio de Justicia
Calle de la Bolsa, 8
28012 Madrid
 • Cal enviar sol·licitud degudament complimentada
 • Cal adjuntar fotocòpia de DNI compulsada
Passats uns dies des de la sol·licitud, si ha estat demant presencialment o per correu postal, la persona interessada rebrà un SMS amb un enllaç a una plana web, des de la que es podrà descarregar el certificat.
--------------------------------------------------------------------

4. Persones amb declaració d'incapacitat o menors d'edat

Pel que fa a les persones amb declaració d'incapacitat o menors d'edat, el tràmit l’haurà de fer el representant legal i a aquests efectes caldrà que aporti original o fotocopia compulsada del document que identifiqui al representat. També caldrà que faciliti l'original o fotocopia compulsada del document que acrediti aquesta representació. En el cas dels menors, serà suficient amb el llibre de família.

L'expedició del certificat és automàtica si s'opta per la via telemàtica. L'últim pas del tràmit és la descarrega d'un document pdf corresponent al certificat.

5. Sol·licitud agrupada

Donada l’alta demanda que s’espera que tingui aquest tràmit, igual que va passar amb el certificat d’antecedents penals, s’ha habilitat la possibilitat de demanar aquest certificat de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:
 • Escrit demanant que es tramiti de forma agrupada tots els certificats.
 • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària del personal contractat o de les persones voluntàries interessades.
 • Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.
 • Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.
 • Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants. Aquesta informació s’haurà d’entregar en un CD o pendrive junt amb la documentació anterior, a fi d’obtenir una major agilitat i preferència en l’expedició.
6. Més informació a la Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut ha creat al seu lloc web l'apartat: PROTECCIÓ DE MENORS
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_notificacio_d_activitats/
on trobareu:

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
Les persones que per motius de feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses en les que exerceixin l’activitat una certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Consulta la informació sobre qui ho ha de presentar i com obtenir-la.

Prevenció del maltractament infantil
Quan realitzem activitats d’educació en el lleure tenim més accés a detectar possibles riscos per als infants i joves. La educació en el lleure es un àmbit ideal per a poder fomentar la inclusió social, poder crear vincles de confiança per tal de que l’infant o jove pugui verbalitzar el seu neguit i explicar-li als monitors/es o director/es d’educació en el lleure. Us facilitem un seguit de propostes, recursos i adreces que creiem que us podem ser d’utilitat en el transcurs d’aquestes activitats.

Més info:
Entitat redactora: Suport Associatiu - Jurídic
http://xarxanet.org/juridic/recursos/tot-el-cal-saber-sobre-el-registre-de-delinquents-sexuals

dimarts, 1 de març de 2016

Quatre propostes de futur immediat que llancem des de l'Escola l'Empordà a la Direcció General de Joventut


Quatre propostes de futur immediat que llancem des de l'Escola l'Empordà a la Direcció General de Joventut:

1) Ens agradaria que l'obligatorietat de tenir el títol de monitor/monitora fos una obligació legal al 100% per a tothom que vulgui dedicar-se a l'educació en el lleure, com a curs bàsic de formació.

2) Ens agradaria també que els futurs monitors/monitores fòssins agents educadors de la Convenció sobre els drets dels infants, en el sentit que estiguessin preparats per a respectar-la en la seva acció socioeducativa en el lleure però també persones implicades en la seva difusió entre els infants i joves al seu càrrec.

3) Ens agradaria que els cursos d'especialització per a monitors/monitores, com ara menjadors escolars i transport, fossin homologats i un requisit per a treballar en les respectives especialitzacions.

4) Finalment, l'any 2003 des de Joventut es va organitzar amb l'Associació Fada (avui Fundació Viki Bernardet) un curs de prevenció d'abusos sexuals a menors on també s'hi van convidar específicament a les escoles de lleure educatiu amb la intenció que s'inclogués en la formació de monitor/monitores, ens consta que molt poques escoles ho varen fer. L'any 2014 vam organitzar el primer curs per parlar del projecte del protocol del lleure en la prevenció d'abusos sexuals (Juntament amb el CEESC a Girona i impartir per Fundació Vicky Bernardet). És per tot això que ens agradaria que  l'implementació d'aquest protocol hauria de ser prioritari i hauria d'anar acompanyat de la respectiva formació als cursos de directors i directores.

dilluns, 22 de febrer de 2016

Cursos de monitors i monitores Intensius de Setmana Santa

Aquestes properes vacances de Setmana Santa són una molt bona oportunitat de formar-te.

Tot un seguit de cursos intensius organitzats per l'escola d'educadors i educadores l'Empordà fan possible que en pocs dies i d'una manera intensiva puguis obtenir un títol que t'ajudi a trobar o millorar la teva feina.

A banda d’aquests cursos, l’Escola l’Empordà també ofereix cursos d’iniciació en el lleure, popularment coneguts com “premonitors” adreçats a joves de 14 a 17 anys que es volen iniciar en aquesta professió: Més informació a www.premonitors,cat

S'han organitzat 4 cursos de monitor/a a les comarques gironines: INFORMACIÓ DETALLADA DE CADA CURS a
www.escolaemporda.cat

Curs:
Curs oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya

Adreçat a: 
Persones, majors de 18 anys, interessades en el món del lleure. Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts.

Escola oficial
Escola l'Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat

Informació del curs:

Aquest és un curs oficial reglat per l'ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el diploma i el Carnet de monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Generalitat de Catalunya [1]

Etapes del curs:

El nou curs de monitors/es a l'Escola l'Empordà passa a tenir tres etapes formatives:

1) ETAPA LECTIVA PRESENCIAL (100 hores presencials a l'aula)

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 100 hores lectives dividides en tres mòduls formatius. Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els tres mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu. El termini màxim per a finalitzar aquest procés formatiu és 3 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs.

L’assistència obligatòria en aquesta etapa lectiva presencial és del 85%

2) ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL (50 hores no presencials de treball des de casa)

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar 10 unitats didàctiques no presencials que s'avaluaran amb una prova escrita presencial i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

3) ETAPA DE PRÀCTIQUES (160 hores de pràctiques de monitor/a d'activitats de lleure)

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 160 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts durant les etapes lectives del curs. La normativa de pràctiques es pot consultar a la plana web de l’escola: Normativa de pràctiques

Altres cursos

A banda d’aquests cursos, l’Escola l’Empordà també ofereix cursos d’iniciació en el lleure, popularment coneguts com “premonitors” adreçats a joves de 14 a 17 anys que es volen iniciar en aquesta professió: Més informació a www.premonitors,cat


dilluns, 15 de febrer de 2016

"Inteligencia Emocional en Educación"

El doctor Pep Vallés ens envia aquest missatge:

Por si es de vuestro interés, estimados amigos/as:

En la revista RES (Revista de Educación Social) núm. 22, de la que soy colaborador, expongo una reseña sobre el libro "Inteligencia Emocional en Educación" de Bisquerra, Pérez y García (2015) y he realizado en el apartado "actualidad" una versión en castellano del Día Internacional de la Ed. Social. Revista accesible en:
http://www.eduso.net/res/revista/22

diumenge, 14 de febrer de 2016

El reportatge dels 25 anys formant monitors i monitoresAra fa 25 anys, l’any 1990, es va organitzar el primer curs oficial de monitors i monitores de lleure educatiu a Palamós amb un grup d’alumnes de les comarques empordaneses.

El curs va ser impartit per l’Escola Ensenya de Fusta de Catalunya, en aquesta escola hi donava classe el palamosí Rubèn Fornós (Que també celebra els 25 anys com a formador d’educadors/es en el lleure) i posteriorment l’any 1992 s’hi va incorporar un altre palamosí, Jordi Iglesias. I no va ser fins a l’any 1998 que ambdós van fundar l’actual Escola l’Empordà, que va substituir aquella delegació gironina de l’Escola Ensenya de Fusta de Catalunya, ja desapareguda.