dilluns, 31 març de 2014

Curs d’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora)

L’Escola d’educadors i educadores l’Empordà ofereix per primer cop a les comarques gironines un curs d’Auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora) a Girona que s’iniciarà el 28 d’abril, els dilluns i dimecres de 18.00h a 21.00h, i fins al 21 de maig, i que s’impartirà a la seu del CEESC (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya), al carrer Ibèria núm. 4

L’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora), popularment anomenat vetllador o vetlladora és una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins allò que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

El principals destinataris d’aquest curs són monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula; persones que tinguin la formació del curs de monitors de menjadors i transport escolar; altres educadors que treballin o que hagin treballar en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. Qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials.

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs bàsic d’auxiliar d’educació especial (vetllador i vetlladora).

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials orientat a donar suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador i vetlladora i el seu paper a l’escola d’avui.

Els alumnes que superin el curs rebran un diploma i carnet d’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL (VETLLADOR/A) emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà)
 • Curs: Auxiliar d’educació especial (vetllador/a)
 • Modalitat: presencial
 • Preu: 160 Euros / 150 Euros
 • Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA Mapa del lloc
 • Hores: 30 hores
 • Data d’inici del curs: 28 d’abril de 2014
 • Data de finalitació del curs: 21 de maig de 2014
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18.00h a 21.00h
 • Dates del curs: 28, 30 abril, 5, 7, 12, 14, 19, 21 de maig
 • Informació detallada del curs: Curs de vetlladors i vetlladores a Girona
 • Més informació: www.escolaemporda.cat
 • Places limitades: rigorós ordre d'inscripció

diumenge, 30 març de 2014

Camp de treball: Can Moragues. Acosta't al món rural, a la sostenibilitat i l'ecologia

Busquem 24 joves del teu perfil:

• Amb inquietud i amb ganes de conèixer coses relacionades amb l’agricultura ecològica, la conservació del territori, les espècies en perill...

• Membres compromesos a nivell social a través d’entitats i/o associacions.

• Amb interès en estudiar ciències ambientals, enginyeria agrònoma, biologia, cicles formatius de jardineria, etc.

• Que tinguin motivació per a fer un voluntariat.

Què hi pots trobar?

El camp de treball pretén acostar l’educació ambiental i la coneixença del territori a través d’un projecte innovador i diferent com és el projecte de Can Moragues.

Conservaràs la biodiversitat de la zona agrícola, recuperaràs vestigis de com es treballava el camp, frenaràs la degradació de la masia i engegaràs activitats relacionades amb la conservació del territori.

Ajudaràs a adequar una aula educativa sobre la tortuga i un jardí de plantes remeieres.

Construiràs el primer tancat de la comarca per a la gestió forestal amb ramaderia sostenible.

I col·laboraràs en la construcció de mobiliari i la restauració d'eines tradicionals (en faràs un bloc i vídeos interactius).

Dormiràs al campament dins la mateixa finca de Can Moragues.

Qui organitza el camp de treball:

La Fundació Emys aglutina una àmplia experiència en el camp de la conservació, l’estudi i la protecció de la natura, especialment centrada en la conservació de la població de tortuga d’estany.

Població on es porta a terme el camp de treball

El camp de treball es desenvolupa dins del terme municipal de Riudarenes, ubicat a la comarca de la Selva.

Més informació amb tots els detalls:

http://www.acjoventut.cat/CampsDeTreball/fitxes/3014.pdf

dijous, 27 març de 2014

Últims dies per a presentar candidatures al Premi Compromís Democràtic

Últims dies per a presentar candidatures al Premi Compromís Democràtic

Fins el proper dia 5 d’abril es poden presentar candidatures al Premi Compromís Democràtic que el Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, va obrir el passat 6 de febrer. Aquesta és la segona edició d’aquest Premi creat per tal de reconèixer experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre que contribueixen a l’enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l’entitat, a través de:
 • la participació ciutadana
 • la transparència 
 • la rendició de comptes
Premi Compromís Democràtic 2014

El Departament de Governació i Relacions Institucionals va crear l’any 2012 el Premi Compromís Democràtic, partint del convenciment que un sistema democràtic és de qualitat quan garanteix l’exercici dels drets polítics, té un sistema electoral just i proporcionat, facilita la informació sobre les actuacions públiques, dóna compte dels seus resultats i posa a disposició de la ciutadania instruments i canals perquè contribueixi a la concreció de les accions dels poders públics.

Amb el Premi Compromís Democràtic es pretén reconèixer experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre que contribueixen a l’enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l’entitat, a través de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes.

Per unes colònies esportives a part de l'assegurança federativa en necessitem alguna altra?


Els envio aquest correu perquè m'han sorgit un parell de dubtes a l'hora d'intentar organitzar unes colònies esportives. Els agraïria si em poguessin contestar.

Des d'un club esportiu estem intentant d'organitzar unes colònies en un complex esportiu. Amb el preu de la pensió completa del complex esportiu tenim una assegurança: responsabilitat civil. 

A més, les nenes estaran donades d'altra a la Federació de gimnàstica conforme estan entrenant, per tant, també tindran l'assegurança d'esportistes.

Però, com que del complex només n'utilitzem les instal·lacions, en cas, per exemple que anessim d'excursió amb bicicleta, hauríem de tenir una altra assegurança?

En aquest cas, necessitaria alguna assegurança més, per les activitats no esportives de gimnàstica?

Entenc que mentre feu purament l'activitat esportiva per la qual les nenes estan federades no us cal cap altra més assegurança. Fins hi tot mentre esteu dins del recinte del club esportiu amb l'assegurança de la federació crec que n'hi hauria prou. Tot i això caldria que féssiu una consulta a la federació per tenir clares quines són exactament les cobertures d'aquesta assegurança.

Tenint en compte que l'entitat organitzadora deu estar inscrita o té seccions esportives adscrites al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya no us caldria el compliment del Decret 137/2003 i en conseqüència no us caldria cap més altra assegurança que les esportives. El problema és que per la resta d'activitats que no tenen res a veure amb l'activitat federada, com per exemple les excursions en bicicleta jo entenc que hauríeu de tenir una altra assegurança perquè qualsevol contingència pugui quedar coberta. 

Per això nosaltres aconsellem complir també el Decret 137/2003, encara que sigui un club inscrit al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat sempre que organitzi un casal esportiu (sense pernoctació) o colònia esportiva (campus, estada amb pernoctació). Perquè en aquests casos a part de l'activitat esportiva es fan altres activitats no relacionades amb l'esport en concret i el fet de no haver de complir el Decret 137/2003, no eximeix de que hi hagi d'haver un nombre suficient de monitors per complir el deure de cura i tantes d'altres coses que són de sentit comú per tot aquell que organitza una activitat amb menors i vol que tota la seva programació sigui adequada i segura a les edats i característiques dels seus participants. 

Jo en el teu cas contractaria les assegurances que estableix l'article 5 del del Decret 137/2003, en tot cas a part de la consulta a la federació corresponent també ho podries consultar a Suport Associatiu www.suport.org o al COPLEFC http://www.coplefc.cat

També aquest article et pot ajudar a aclarir dubtes sobre aquest tema: Consells de quina normativa s'ha d'aplicar als casals esportius, campus esportius o colònies esportives

Cordilament

Jordi Iglesias i Mateo


dilluns, 24 març de 2014

Quina titulació han de tenir els monitors i les monitores dels menjadors escolars?

INFORME SOBRE LA RÀTIO I LA FORMACIÓ DEL MONITORS/ES EN ELS MENJADORS ESCOLARS

En aquests moments no existeix cap normativa que obligui a tenir una titulació concreta per a poder treballar en un menjador escolar com a monitor o monitora per a l’atenció directa a l’alumnat. Només cal tenir coneixements de manipulació d'aliments en menjadors col·lectius.

La normativa vigent en menjadors escolar en aquests moments és el Decret 160/1996, de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig diu que será el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui haurà de determinar el grau d’experiència i la formació específica exigibles, així com la proporció del personal d’atenció directa a l’alumnat, tenint en compte al nombre d’usuaris/àries i de les necessitats específiques de l’alumnat.

Però com que des de 1996 fins a dia d’avui no ha sortit cap disposició del Departament d’Educació que ho estableixi. Cada centre pot determinar la proporció o ràtio i quina titulació han de tenir els monitors del seu menjador, mitjançant el pla de funcionament del seu menjador escolar que ha d’aprovar el consell escolar del centre i autoritzar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

També en alguns casos, la proporció o ràtio i quina titulació han de tenir els monitors del menjador, ho han establert els consells comarcals, únicament per als menjadors que ells gestionen. Aquesta demanda la solen incloure dins les clàusules del plec de condicions per adjudicar la gestió del menjador.

En tot cas l'escola el que ha de tenir en compte, és disposar d’un equip de monitors/es que com a mínim garanteixi el bon funcionament i la seguretat dels participants. Que mai ningú pogués dir que alguna cosa s’hagués pogut evitar si haguessin hagut més monitors/es. Tot depèn del sentit comú i dels criteris que adoptin tant l'escola com l'entitat que es faci càrrec de gestionar les activitats i el menjador escolar.

Les escoles oficials d’educadors en el lleure ja fa anys que imparteixen un curset d’especialització en temes de menjadors escolars per als educadors d’activitats de lleure per tal de millorar la qualitat educativa en l’espai i el temps de l’estona de dinar i pati dels infants i joves, establint diferents itineraris formatius que lligats amb els títols oficials de monitor i director d’activitats de lleure, ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.

Per exemple l’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà, té establerts dos itineraris formatius aconsellables per tenir en aquests moments una formació completa i necessària en tasques de menjador escolar:

Primer itinerari per obtenir uns coneixements bàsics: Curset de menjadors escolars de (40 hores). En aquest cas l’alumne rep un diploma d’assistència i aprofitament al curset (És recomana tenir el títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (275 hores). 

Segon itinerari pensat per a treballar com a coordinador/a d’un menjador escolar: Curset de menjadors escolars de (40 hores) + Títol de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (375 hores). En aquest cas l’alumne rep un títol propi de l’escola d’educadors en el lleure de “Coordinador/a de menjadors escolars”

Per aquest motiu en l’actualitat hi ha molts centres educatius i algun consell comarcal que gestiona menjadors escolars que per oferir una millor qualitat educativa demanen obligatòriament al personal d’atenció directa a l’alumnat alguna d'aquestes tres possibilitats: 

1-Títol oficial de Monitor de lleure
2-Haver fet el curs de menjadors escolars
3-Títol oficial de monitor de lleure + haver fet el curs de menjadors escolars

En tot cas si necessiteu més informació us podeu dirigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Jordi Iglesias

Cursos de monitors i monitores Intensius de Setmana Santa

Aquestes properes vacances de Setmana Santa són una molt bona oportunitat de formar-te.

Tot un seguit de cursos intensius organitzats per l'escola d'educadors i educadores l'Empordà fan possible que en pocs dies i d'una manera intensiva puguis obtenir un títol que t'ajudi a trobar o millorar la teva feina.

A banda d’aquests cursos, l’Escola l’Empordà també ofereix cursos d’iniciació en el lleure, popularment coneguts com “premonitors” adreçats a joves de 14 a 17 anys que es volen iniciar en aquesta professió: Més informació a www.premonitors,cat

S'han organitzat 4 cursos de monitor/a a les comarques gironines:
Curs:
Curs oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya

Adreçat a: 
Persones, majors de 18 anys, interessades en el món del lleure. Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts.

Escola oficial
Escola l'Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat

Informació del curs:

Aquest és un curs oficial reglat per l'ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el diploma i el Carnet de monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Generalitat de Catalunya [1]

Etapes del curs:

El nou curs de monitors/es a l'Escola l'Empordà passa a tenir tres etapes formatives:

1) ETAPA LECTIVA PRESENCIAL (100 hores presencials a l'aula)

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 100 hores lectives dividides en tres mòduls formatius. Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els tres mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu. El termini màxim per a finalitzar aquest procés formatiu és 3 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs.

L’assistència obligatòria en aquesta etapa lectiva presencial és del 85%

2) ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL (50 hores no presencials de treball des de casa)

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar 10 unitats didàctiques no presencials que s'avaluaran amb una prova escrita presencial i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

3) ETAPA DE PRÀCTIQUES (160 hores de pràctiques de monitor/a d'activitats de lleure)

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 160 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts durant les etapes lectives del curs. La normativa de pràctiques es pot consultar a la plana web de l’escola: Normativa de pràctiques

Altres cursos

A banda d’aquests cursos, l’Escola l’Empordà també ofereix cursos d’iniciació en el lleure, popularment coneguts com “premonitors” adreçats a joves de 14 a 17 anys que es volen iniciar en aquesta professió: Més informació a www.premonitors,cat


dilluns, 24 febrer de 2014

Ja està disponible en línia la nova edició d’Anem preparats 2014, per organitzar les activitats d’educació en el lleure

Ja està disponible en línia la nova edició d’Anem preparats 2014, per organitzar les activitats d’educació en el lleure

Al web de la Direcció General de Joventut ja s’hi pot trobar la nova edició d’Anem preparats 2014, una publicació que ofereix informacions i consells per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys: normatives que regulen aquestes activitats; mesures de prevenció, salut i seguretat (emergències, incendis, primers auxilis, etc.), consells de protecció del medi ambient i telèfons i adreces d’interès.

A l’edició d’enguany, a proposta de la Direcció General de Protecció Civil, s’hi ha afegit un conjunt de mesures preventives i accions per portar a terme davant de situacions d’emergència. Estan recollides a l’apartat “Prevenció, Salut i Seguretat” amb la finalitat que es conegui, de forma més entenedora, com s’ha d’actuar davant una incidència.

No obstant, aquesta guia no és un text normatiu, per la qual cosa s’insta als responsables de les activitats que en cas d’emergència segueixin sempre les indicacions dels agents rurals, Mossos d’esquadra, agents de protecció civil, personal sanitari, bombers o d’altres agents de l’autoritat.

Les entitats organitzadores d’activitats d’educació en el lleure (associacions educatives juvenils, caus i esplais, entitats i empreses de serveis educatius de lleure, ajuntaments i AMPA) són les destinatàries d’Anem preparats 2014, que pretén assegurar la qualitat de l’activitat, vetllar per la seguretat i la integritat física de les persones participants i alhora garantir el respecte pel medi natural que les acull.

Més informació: Guia Anem preparats 2014

dilluns, 17 febrer de 2014

Es publica el reglament per registrar les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

A banda de reglamentar el Registre d’instal·lacions, aquest decret també estableix un mecanisme més àgil per gestionar les comunicacions prèvies a la posada en funcionament dels equipaments

El decret 16/2014, d’11 de febrer, aprova el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i modifica el Reglament que regula aquests equipament, és a dir les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escoles, les aules de natura i els campaments juvenils.

L'objectiu d'aquest decret és doble. D’una banda, dóna cobertura legal al Registre d'instal·lacions per a activitats amb infants i joves, i de l’altra, estableix el mecanisme necessari per gestionar les comunicacions prèvies a la posada en funcionament d'aquests equipaments, així com les relatives a la modificació i alteració de qualsevol de les dades registrals.
Pel que fa a la legalització d’una nova instal·lació juvenil, i segons recull el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, la comunicació prèvia acompanyada d’una declaració responsable substitueix l’anterior tràmit d’autorització.

Una altra de les novetats del text normatiu és l’establiment dels imports mínims de l’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones, derivats de l’ús de la instal·lació. Es defineix una gradació en la quantitat de la cobertura mínima de l’assegurança, que va en funció del nombre de places de què disposin, amb uns límits mínims d’indemnització de 150.000 euros per víctima.

Segons detalla aquest decret, el Registre d’instal·lacions conté les comunicacions prèvies a l’inici, la suspensió o el cessament de l’activitat, així com les relatives a la modificació i alteració de qualsevol de les seves dades registrals, presentades per les persones titulars d’aquests centres. La gestió d’aquest registre correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut de l’administració de la Generalitat, és a dir a la Direcció General de Joventut. La consulta directa de les dades registrades –tenint en compte la legislació en la protecció de dades de caràcter personal– es pot fer mitjançant el cercador inclòs a la pàgina web de Joventut.

Més informació:
DECRET 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

dilluns, 10 febrer de 2014

Arriba el Volunteer Marketplace de Linkedin

Aquesta secció de Linkedin permetrà que les entitats publiquin les seves vacants de voluntariat. Els voluntaris podran afegir el voluntariat al perfil de Linkedin.

Actualment hi han moltes planes web que ofereixen anuncis de voluntariat provinents d'entitats. Algunes d'elles, com hacesfalta.org, han arribat a ser referents en aquest aspecte. Tothom les ha mirat per a veure quines opcions de voluntariat existeixen.

Linkedin, aprofitant els milions d'usuaris que té, ha volgut apuntar-se al carro del voluntariat obrint la secció “Volunteer Marketplace”. Aquesta secció és un espai on les entitats sense ànim de lucre podran penjar els seus anuncis de vacants de voluntariat. Els usuaris de Linkedin que cerquin ofertes de voluntariat, poden trobar-les en aquest espai.

Una de les particularitats que té Linkedin és la possibilitat d'escriure un perfil professional. Tots els voluntariats que hagi fet l'usuari mitjançant el “Volunteer Marketplace” ho podrà afegir al seu perfil de Linkedin. Això ajudarà a molts usuaris a tenir un bon currículum mitjançant aquesta xarxa social.

Tot i què el nom deixa que desitjar (els voluntaris són mercaderia?), cal destacar que aquesta secció de Linkedin és una genial idea.

Font d'informació: Geeks.cat
http://volunteer.linkedin.com/

Vols participar en un camp de treball o en una ruta solidària?

Tens ganes de gaudir d'una estada en un altre país de forma solidària i responsable? Durant els mesos de febrer i març es comencen a organitzar els camps de treball i rutes solidàries de cara a l'estiu. T'expliquem què són i quines són les principals entitats que n'organitzen.

1. Camps de treball i Rutes solidàries

Durant els mesos de febrer i març comencen a organitzar-se els camps de treball o rutes solidàries que es realitzen sobretot durant els mesos d'estiu. A principis d'any doncs és un bon moment per a començar a conèixer quines són les principals entitats catalanes que organitzen aquest tipus de camps i/o estades.

Camps de treball:

Els camps de treball tenen l’objectiu de col.laborar en la realització d’un projecte social desenvolupat amb l’acció voluntària. És, per tant, un servei voluntari de cooperació. Depenent de l’entitat organitzadora es duen a terme durant tot l’any o en determinats períodes (3 mesos d'estiu, setmana santa, vacances de nadal, etc.), també varien les hores de treball i els països de destinació. Habitualment l'organització d’acollida cobreix l'allotjament, la manutenció i una assegurança en cas d'accidents.

D'altra banda, una part essencial d’un camp de treball és la formació. Sempre hi ha d'haver una fase prèvia de formació, essencial pels voluntaris/es. Aquesta té com a objectiu general reflexionar i sensibilitzar sobre la realitat política i socioeconòmica mundial i introduir en l’educació per la pau. A més, serveix per dotar de coneixement al participant sobre la situació social i política concreta del país on anirà. Així mateix, el propi camp és una experiència formativa única.

Rutes solidàries

Les rutes o estades solidàries pretenen donar a conèixer la realitat social de diferents països, a més de visitar les organitzacions locals que hi treballen i que es dediquen al desenvolupament, als drets humans i a la justícia social. Aquestes rutes s’emmarquen dins del que seria el “turisme responsable”, una proposta d’abast internacional que qüestiona el turisme convencional, tenint en compte l’impacte que aquest suposa pels països més empobrits.

Així doncs, amb les rutes solidàries es vol fomentar que els viatges siguin una eina per beneficiar, no només la persona viatgera, sinó també la comunitat visitada. Una manera de viatjar de forma compromesa, responsable, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Tot seguit t'oferim un recull de les principals entitats catalanes que organitzen camps de treball i rutes solidàries.

2. SETEM - Camps de solidaritat

Els camps de solidaritat de SETEM inclouen una fase prèvia de formació (d'abril a juny), una fase d'estada en un país d'Àfrica, Amèrica Llatina o Àsia (juliol, agost o setembre) i una fase posterior de difusió un cop tornats. L'edat mínima per participar-hi és de 18 anys i el període d'inscripció finalitza a finals de març. Per a més informació, podeu assistir a les sessions informatives.

Consulteu L'oferta de Camps de Solidaritat 2014.

3. Servei Civil Internacional – CAT - Camps de voluntariat

L'SCI és una entitat catalana connectada a la xarxa internacional "SCI - International Voluntary Projects". Compta amb un potent cercador de camps de voluntariat arreu del món. L’objectiu és col·laborar en el desenvolupament d’un projecte de treball voluntari i de temàtica diversa amb l’acció comuna de la població local i d’un grup d’internacionals.

Consulteu l'apartat del web de l'SCI-CAT on s'explica amb detall els passos a seguir per a fer un camp.

4. SETEM i Tarannà - Rutes solidàries

Les rutes solidàries de Tarannà pretenen contribuir a superar la incomprensió cultural i les desigualtats socials i obrir camins de solidaritat equitatius allunyats dels models paternalistes. En aquest sentit, les rutes solidàries intenten, en la mesura del possible, implicar les poblacions autòctones que generalment queden excloses del benefici que pot reportar l’activitat turística, contractant els seus serveis i fent servir les seves infraestructures.
Les rutes acostumen a tenir una durada d'entre 15 dies i 3 setmanes, normalment els mesos de juliol i agost, i es realitzen en grups de 12 persones.

Consulteu el web de Tarannà.

5. VOLS - Estades solidàries

VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament. Entre d'altres activitats, l'ONG organitza estades solidàries en les que els participants tenen l'oportunitat de conèixer i conviure la realitat concreta d'un país de l'Amèrica Llatina o Àfrica, fer experiència de comunitat i donar suport i col·laborar amb els diversos projectes que s'hi duen a terme.

Concretament, VOLS ofereix tres tipus d'experiències: Experiència Jove,Voluntariat d'estiu i Voluntariat de llarga durada.

Tot i que el període d'inscripció finalitzava el passat 31 de gener, fins l'1 de març, data en que comencen els cursos de formació, qui hi estigui interessat pot informar-se i formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a:vols@ongvols.org

6. Associació Catalana per la Pau - Brigades de solidaritat

L'ACP organitza les anomenades Brigades de Solidaritat durant els mesos de juliol i agost. S'entenen com un compromís de caràcter voluntari, d’apropament als problemes que afecten als pobles del Sud, a les seves organitzacions socials i a les alternatives que aquestes duen a terme des d’una òptica realista i responsable amb les comunitats amb les que es conviu. Aquest any 2014 les destinacions seran Colòmbia i, molt probablement Palestina i caldrà realitzar cursos de formació que tindran lloc durant els mesos de maig i juny.

La informació detallada per participar en aquestes brigades de solidaritat la trobareu publicada durant les properes setmanes al web de l'ACP.

Més informació: Vídeo d'actuació de les brigades solidàries a Colòmbia durant l'estiu de 2013.

7. COCAT - Camps de treball internacionals
La Coordinadora de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) organitza camps de treball arreu del món. Són una experiència de coneixement, tant a nivell cultural com personal. A banda de responsabilitzar-se d'una tasca de suport en diferents àmbits, permet conviure amb altres joves de moltes cultures diferents, i practicar un idioma estranger. Les estades poden durar entre 15 dies i uns quants mesos.

Les xerrades informatives tindran lloc durant els mesos de febrer i març i elperíode d'inscripcions s'obrirà a mitjans de març. Aquelles persones inscrites hauran de realitzar un curs de formació durant els mesos de maig i juny.

Al seu web, podeu trobar més informació sobre l'oferta i les inscripcions als camps de treball.

8. CC ONG - Estades solidàries

CC ONG és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que treballa per a la cooperació al desenvolupament social, econòmic i humanitari de les zones més pobres del món. CC ONG ofereix la possibilitat de viure una experiència única i conviure amb cultures diverses mentre col·labores en un dels molts projectes que tenen repartits per Àfrica, Amèrica i Àsia. Consulteu l'oferta de projectes on podeu participar-hi.

Per a més informació podeu accedir al web de CC ONG.

Font: xarxanet.org
07/02/2014 - 19:35
Entitat redactora: F Pere Tarrés