dijous, 21 de maig de 2015

Saps en què es diferencien els certificats professionals, les qualificacions professionals i les competències professionals?

Què és un certificat professional? 

Els Certificats de Professionalitat són documents que acrediten a un treballador / a en el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral. 
Estan regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener i són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral. 

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

S'obtenen a través de dues vies: 
 • Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat. 
 • Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació . 
Què és una qualificació professional?

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional la defineix com el Conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació ia través de l'experiència laboral .. Una persona qualificada és una persona preparada, algú capaç de realitzar un determinat treball, que disposa de totes les competències professionals que es requereixen en aquest lloc. 

Una qualificació és el mateix que un títol?

No. La qualificació és la competència que el treballador ha de tenir per respondre a les necessitats del mercat laboral i expressa els resultats que ha d'obtenir en el seu treball. Un títol és la formació que defineix l'Administració Pública per adquirir la competència inclosa en una o més qualificacions professionals.

Com s'adquireixen les qualificacions professionals?

Les qualificacions poden aconseguir-se a través de la formació professional, de l'experiència professional o d'altres vies no formals de formació. Els títols de formació professional i els certificats de professionalitat acrediten les corresponents qualificacions professionals a qui els hagin obtingut, segons estableix la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny. 

En l'actualitat a Espanya coexisteixen la formació professional reglada i la formació per a l'ocupació. La primera està composta per una sèrie de cicles formatius que donen lloc als títols de tècnic i tècnic superior, normalment constitueix la formació professional inicial i s'adquireix a través dels centres de l'administració educativa; la segona té com a objectiu afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors, amb independència de la seva situació d'ocupació o atur i en l'actualitat s'adquireix a través de cursos de formació professional ocupacional i de formació professional contínua. 

L'experiència adquirida mitjançant el treball i mitjançant altres vies no formals de formació permet també sumar competències fins a obtenir una qualificació que respongui amb èxit a les necessitats del sistema productiu.

Què és una competència professional?

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional defineix la competència professional com el conjunt de coneixements i capacitats que permetin l'exercici de l'activitat professional d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació.

Aquestes competències es poden adquirir mitjançant formació o per experiència laboral (les administracions convocaran anualment procediments d'acreditació de competències professionals atenent a les necessitats del mercat laboral).

El conjunt d'unitats de competència amb significació per a l'ocupació constitueixen una qualificació professional.

Una persona està qualificada quan en el desenvolupament de la seva feina obté uns resultats que estan al nivell demandat pel sistema productiu.

dijous, 14 de maig de 2015

Un privilegi: el testimoni d'en Mon
Aquest passat dimecres 13 de maig ha tingut lloc a la seu del CEESC gironí la càpsula que amb el títol Educació a la carta. El testimoni de Salomó Marquès ens ha ofert aquest personatge gironí vinculat al món de l’educació.

Els participants a aquesta càpsula, en acabar, ens vam manifestar uns privilegiats per haver compartit dues hores amb en Mon Marquès, qui de forma col·loquial ens va fer una càpsula magistral, gaudint de la proximitat del personatge i agraint que ens fes partícips d’una visió crítica i global del món de l’educació tot fent una passejada pels fets més significatius de la seva vida personal i professional, en aquest mon.

D’això es tractava, i com ja intuíem: “En Món Marquès en l’àmbit educatiu ha mantingut una dualitat a la seva vida entre l'educació formal i l'educació no formal i en aquesta càpsula-conferència ho veurem sense cap mena de dubte reflectit, tot i que més enllà de com ho vulguem classificar, sobretot ens parlarà d'educació”, així va ser.

En Món va voler deixar molt clar que ell volia parlar-nos d’educació i no pas d’instrucció i com exemple va posar la instrucció que li donaven a l’escola i l’educació que va rebre dels escoltes. Aquest fet el va marcar tota la seva vida, “allà als escoltes, -ens ha dit- vaig aprendre democràcia, catalanisme, responsabilitat, treball d’equip i un munt de coses que no em van ensenyar a l’escola”.

En Món Marquès s’ha manifestat com un privilegiat per aquesta educació que havia rebut de l’escoltisme, però també pel seguit de circumstàncies que van fer que visqués situacions i moments de caliu cultural úniques a Girona, sobretot el seu pas pel Seminari que aleshores era un focus de cultura avançada al nostre país.

Marquès ha explicat un munt d’anècdotes contextualitzades històricament que han ajudat de forma distesa a entendre com la formació humanista que havia rebut, en definitiva la seva educació com a persona, ha estat cabdal per a la presa de decisions i per a l’enfoç de la seva vida, però sobretot en tot allò altre que condiciona el futur dels altres.

No en va, va viure intensament la creació de la Universitat de Girona, o va acceptar el càrrec de crear i dirigir l’Escola de Policies Locals de Girona, on hi va introduir l’assignatura de drets humans, però que en realitat la va impregnar de dalt a baix d’una manera d’entendre que la policia local havia d’estar al servei del ciutadà.

L’educació que ha rebut l’ha fet viure de forma compromesa amb la societat, va fundar Justícia i Pau a Girona i més tard va ser president del GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers).

Però també, es va envoltar de personatges que li van aportar molt al seu bagatge educatiu, com ara en Josep Pallach o en Modest Prats, per posar uns exemples.

Des de fa més de 20 anys que està fent balanç dels mestres exiliats de la Guerra Civil, i n’ha pogut documentar-ne més de 500, persones oblidades que no constaven en cap cens.

I al final d’aquesta visita guiada per la seva trajectòria vital el sentiment de que no s’està fent prou en la formació dels futurs mestres i el reconeixement de la importància de la seva tasca en quant que tenen a les seves mans el futur educatiu de les noves generacions.

Per acabar de nou amb el reconeixement a l’educació no formal que ofereix l’escoltisme, i el lleure educatiu en general, i la constatació de com quan un monitor o monitora es feia mestre aquest hi aportava un valor afegit educatiu de molt alta qualitat.

Resulta difícil transmetre aquí el què hem viscut durant dues hores amb en Mon, allò que ens ha fet viure, però hem acabat ben xops de llibertat i d’admiració pel seu testimoniatge.

Gràcies Mon per haver-nos dedicat una estona del teu temps.

Jornada especial d'entrega i correcció de documentació per tal d'obtenir el títol: 27 de juny 2015

Dissabte 27 de juny 2015

Horari d’entrega de documentació de 10.00h a 12.00h

Lloc: Oficines de l’Escola l’Empordà C/ Major 17-19 de Calonge


No cal venir l'alumne/a personalment (pot venir alguna altra persona)
Com cada inici de temporada d'estiu l'escola ofereix la possibilitat als seus alumnes d'entregar i corregir la memòria i altra documentació per tal d'obtenir el títol de manera presencial

Els alumnes que es vulguin acollir a aquesta possibilitat han de presentar la memòria de pràctiques i la resta de documentació a les oficines de l'escola de 10.00h a 12.00h i tindran el resultat de l'avaluació i si són aptes el títol provisional abans de les 14.00h del mateix dia

El mateix dia et donarem el títol provisional (Certificat M3 -D3)

Aquest certificat (M3 - D3) que emet l'escola oficial d'educadors en el lleure té la mateixa validesa que el títol a efectes del compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, a fi de poder participar com a monitor/a o director/a titulat durant la realització de qualsevol activitat d’educació en el lleure.

Amb aquest certificat (M3 - D3) es pot treballar sense tenir encara el número de titulat. Els formularis oficials de notificació d'activitats d'educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya ja contemplen aquesta possibilitat.

A l'hora de notificar l'activitat a la Generalitat de Catalunya s'ha de posar: D3 (director/a) o M3 (monitor/a) en comptes de posar el número de carnet

Documentació que s'ha d'entregar:

PLA D'ESTUDIS ANTIC (CURSOS ANTERIORS AL 01/10/13)
Curs de monitors/es:
 • Quadern del curs i de pràctiques degudament signat per director/a de l'activitat
 • Treball per escrit del projecte de l'espai d'aprenentatge
 • Exercicis de recuperació de les hores no assistides (si en teniu que presentar algun)
 • Memòria de pràctiques
Curs de directors:
 • Quadern del curs i de pràctiques degudament signat per director/a de l'activitat
 • Treball per escrit del projecte de l'espai d'aprenentatge
 • Exercicis de recuperació de les hores no assistides (si en teniu que presentar algun)
 • Memòria de pràctiques
 • Documentació d'haver cursat o convalidat el bloc d'aprofundiment
PLA D'ESTUDIS NOU (CURSOS POSTERIORS AL 01/10/13)

Curs de monitors/es:
 • Memòria de pràctiques
 • Fitxa individual de pràctiques
 • La Certificació i avaluació de les pràctiques 
Curs de directors:
 • Memòria de pràctiques i projecte
 • Fitxa individual de pràctiques
 • La Certificació i avaluació de les pràctiques 
S’ha de tenir en compte que durant els mesos de juliol i agost no hi ha servei de correcció de memòries i altra documentació per obtenir el títol i la documentació rebuda durant aquests període serà avaluada a partir del 1 de setembre

On estem?

Estem a Calonge (Baix Empordà)
Les oficines de l'Escola estan situades a la població de Calonge (Baix Empordà)
Carrer Major, 17 - 19 (Passatge - galeries del carrer Major al Castell de Calonge)

Plànol: Visualització / Baixa el plànol

dilluns, 4 de maig de 2015

El divendres 8 de maig começa el curs de monitor/a oficial a Palafrugell

Palafrugell acull aquesta primavera un curs de Monitors i Monitores i un altre de Directors d'activitats d'educació en el lleure


Palafrugell acull aquesta primavera un curs de Monitors i Monitores i un altre de Directors i Directores de lleure educatiu impartits per l'Escola l'Empordà al Centre Avant, al carrer Sant Sebastià 66.

Amdós cursos donen opció a tenir el títol oficial corresponent de la Generalitat de Catalunya que permet treballar en el camp de l'educació en el lleure tant en l'àmbit escolar com en període de vacances.

El curs de monitors i monitores comença aquest divendres 8 de maig i el de directors i directores el 29 de maig.

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure
Inici de curs 8 de maig de 2015
Títol oficial de la Generalitat
+info: http://goo.gl/VDsxW8

Director/a d'activitats d'educació en el lleure
Inici de curs 29 de maig de 2015
Títol oficial de la Generalitat
+info: http://goo.gl/XMHcxG

Informació i matriculacions al curs: www.escolaemporda.cat

Títols oficials:

Curs reglat amb títolació oficial: Per obtenir aquests diplomes has d'haver superat el curs de monitor/a i/o el curs de director/a, que pots realitzar en una de les escoles d'educadors en el lleure autoritzades per la Direcció General de Joventut. Per poder fer aquests dos cursos l’alumne/a ha de tenir 18 anys complerts.

Diploma de monitor/a i diploma de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

La durada mínima del curs és de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores d'etapa teòrica i 160 hores de pràctiques.

El contingut del curs de monitor/a és:

- Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

La durada mínima del curs és de 410 hores, repartides de la manera següent: 290 hores d'etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.

El contingut del curs de director/a és:

- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
- Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil
- Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores

divendres, 1 de maig de 2015

La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

La Generalitat de Catalunya ha tret l'EDICTE de 22 d'abril de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys

El Departament de Benestar Social i Família està tramitant el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. 

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qui ho desitgi el pot examinar i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes. 

Aquest Projecte de decret, així com les memòries i els informes emesos, es poden consultar al web del Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestarsocialifamilia i, en hores d’oficina, a la seu del Departament de Benestar Social i Família (Passeig del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) i als serveis territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (c. Ruiz d'Alda, 33, 43870 Amposta).

El termini per examinar el text i fer les observacions i al·legacions oportunes és del 28 d'abril a 15 de maig de 2015 ambdós inclosos:

dimecres, 29 d’abril de 2015

Les petites entitats podrien quedar totalment exemptes de l'Impost de Societats

Continuen les diferents gestions per a evitar que l’impost de societats esdevingui un llast per a les petites entitats. Segons informacions del portal Xarxanet.org, el ministre Montoro, en una interpelació al congrés dels diputats, va mostrar la seva predisposició a trobar un acord per “alliberar” de la presentació de l’Impost de Societats a les petites associacions.

El passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro es va mostrar obert a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin activitat econòmica.

La interpelació va ser presentada pel grup parlamentari de CiU el passat 22 d'abril i definia les petites entitats com aquelles que tinguin uns ingressos anuals menors de 100.000 euros, amb independència que provinguin de rendes exemptes (subvencions, donacions, quotes de socis...) o d’activitat econòmica.

Aquesta seria una molt bona notícia per al sector associatiu, però encara cal esperar a que es formalitzi oficialment.

La interpel·lació de CiU parteix de la detecció d’una doble problemàtica:
L’actual marc fiscal encara obliga moltes entitats petites a fer l’impost de societats i, per tant, a portar una comptabilitat de doble partida.
Moltes entitats, amb independència del seu volum pressupostari, es veuen igualment obligades pel fet de tenir activitat econòmica.

Tal com ja han denunciat les entitats del Tercer Sector, CiU entén que lestraves burocràtiques derivades de la presentació de l’Impost poden, en molts casos, posar en risc la supervivència de les entitats o bé portar-les a infringir la normativa.

CiU reconeix que la rectificació parcial que ja va fer el Govern va ser positiva però insuficient perquè, tal com va recordar el diputat català Sánchez i Llibreal Ple del Congrés, l’actual norma encara estaria perjudicant unes 50.000 entitats a tot l’Estat, entre elles entitats com ara les ampes, etc.

En aquest sentit, va denunciar que encara hi ha moltes entitats petites que queden sotmeses a presentar l’Impost de Societats com si fossin –en paraules del diputat- “una empresa del Ibex 35 que factura 30.000 milions d’euros”.

Per corregir aquesta situació, la interpel·lació de CiU proposa una nova reforma de la normativa en el sentit que:
 • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
 • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.
Segons CiU, questa exempció podria aplicar-se a totes les entitats sense afany de lucre sempre i quan:
 • La totalitat dels ingressos obtinguts es destini a les finalitats pròpies de l’entitat.
 • L’exercici dels càrrecs de la Junta s’exerceixi sempre a títol gratuït. 
La resposta del ministeri

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va respondre la interpel·lació en el Ple del passat dia 22 d’abril, anunciant la seva bona predisposició per revisar la normativa a fi d’evitar que les entitats més petites es vegin perjudicades per una norma que, segons el ministeri, no tenia afany recaptatori ni pretenia perjudicar el teixit associatiu.
Tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una de estas entidades deja de ser tan pequeña y pasa a disponer de medios suficientes como para cumplir lo que no deja de ser una tarea burocrática, que es a efectos de control, no una tarea recaudatoria obviamente. Por tanto, le muestro nuestra disposición para encontrar esos puntos de acuerdo.
Cristóbal Montoro, 22 d'abril de 2015.
Segons el ministre, el Govern està obert a “qualsevol possibilitat de realitzar un nova modificació durant la tramitació del projecte de llei”.

Si voleu, podeu llegir la informació completa al portal Xarxanet.org

PRESENTACIÓ D'UN NOU LLIBRE: Guia del monitor/a de lleure educatiu especialitzat en transport escolar i de menors

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l'Escola l'Empordà va presentar un nou llibre: Transport Escolar, Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en transport escolar i de menors

Aquesta guia pràctica del monitor i la monitora i monitora de transport escolar i de menors intenta ser una eina útil per a tots aquells professionals que exerceixen el seu treball en el camp del transport escolar i de menors, sobretot per als acompanyants del transport escolar diari. 

Però aquest llibre també vol ser una ajuda per a tots aquells educadors que dins la seva tasca professional algun cop han d'acompanyar a menors en desplaçaments, excursions i viatges en autocar: Molts de cop, mestres, monitors o entrenadors esportius ignoren les normes bàsiques de seguretat del transport de menors i només per desconeixement incompleixen el deure de vetllar per la seguretat dels menors durant el viatge, es dir el deure bàsic d’atenció, vigilància  i cura dels participants que estan sota la seva responsabilitat.

En el conjunt del transport de viatgers, el transport escolar té una rellevància especial per la singularitat del col·lectiu transportat: “Els escolars en els seus desplaçaments diaris a l’escola i sortides puntuals” Per aquest motiu és objecte d’un tractament normatiu individualitzat que recull tot un conjunt de normes de seguretat i de qualitat, aplicables al transport escolar urbà i interurbà.

El més important de la nostra feina és la seguretat dels escolars i menors, els quals tenen la necessitat d'anar a les seves escoles amb transport escolar o senzillament quan van d'excursió.

L’acompanyant de transport per a menors és un monitor o monitora de lleure educatiu, perquè aquesta activitat està emmarcada de ple dins de l’àmbit d’actuació del lleure educatiu. Per tant, aquesta activitat és sempre educativa, encara que els seus responsables no en siguin conscients d’això. Donat que es tracta d’una activitat educativa, cal que es trobi emmarcada dins d’un projecte educatiu, amb objectius específics a assolir.

Aquest llibre és el complement del curs de Monitor/a de transport escolar i de menors que imparteix l'Escola l'Empordà ara també en format on-line. Tots els alumnes matriculats tenen pel mateix preu del cursaquesta nova publicació com a llibre de referència i ajuda.

dimarts, 28 d’abril de 2015

TÍTOL DE MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR. CURS ON-LINE: FÀCIL, CÒMODE i AL TEU RITME

TÍTOL DE MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR

CURS ON-LINE: FÀCIL, CÒMODE i AL TEU RITME i amb la garantia d'una Escola Oficial d'Educadors en elLleure

INICI DE CURS: comprovar data

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant de menors, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu.

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Moltes empreses adjudicatàries de transport escolars i consells comarcals exigeixen aquesta titulació per poder treballar

ESTUDIA DES DE CASA: Amb un mètode molt fàcil amb un sistema de plataforma on-line molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Més info: http://goo.gl/6A1uxV

dilluns, 27 d’abril de 2015

Com funcionen els cursos on-line de l'Escola l'Empordà?: Estudiant al teu ritme i des de casa

ESTUDIANT AL TEU RITME I DES DE CASA:

Els programes formatius proposats han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat.

Els continguts dels cursos són avalats pel nostre equip de professorat que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d'una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi:

-Els cursos estan estructurats en mòduls formatius.

-L'alumne pot anar fent el curs al seu aire i sense presses. Amb data d'inici i de finalització però sense presses, sempre al seu aire. (prorrogable individualment en cas de demanda)

-Amb la durada prevista del curs hi ha temps de sobres per anar estudiant els mòduls formatius.

-Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball de forma que cada participant dins dels límits d’inici i finalització del curs pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. 

-Aquests cursos On-line estan disenyats preveient una càrrega de treball per l’alumne de només d'unes 4 hores setmanals. 

-Des del primer moment a l'alumne li serà assignat un tutor que li resoldrà dubtes i l'ajudarà a la comprensió dels continguts. A més d'atendre les seves consultes, també l'acompanyarà a no perdre el ritme del curs. 

-Els tutors/es són experts, tant en la matèria impartida, com en l’ús de les noves tecnologies on-line.

-La comunicació amb el tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma On-line a la que es realitza el curs o a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

-Aquests cursos utilitzen la plataforma Google Apps for Educators de Tecnologia de Llocs web de Google i l'única condició és que els alumnes tinguin un compte de Google. Molt més fàcil que el Moodle

CURSOS QUE S'IMPARTEIXEN ACTUALMENT:

Curs de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny) Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata

Curs de monitor i monitora de menjadors escolars

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit.
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Curs de manipulador i manipuladora d'aliments per a personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius (menjadors escolars i casals d’estiu)

La llei ens obliga quan treballem en un menjador escolar o altre menjador col·lectiu ha disposar de la formació en manipulació d'aliments i poder-ho acreditar mitjançant una certificació o un carnet. És una obligació legal que tot el personal que manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Amb aquest curs s'obté aquesta acreditació

Curs de monitor/a especialitzat en reforç escolar

Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

Curs de Monitor/a de transport escolar i de menors

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu.

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

CAMPUS JOVE D'ESTIU A PALAMÓS 2015

El Campus Jove combinarà activitats de lleure en el medi (bici, acampada, senserisme, snòrquel, jocs esportius...) amb formació i pràctica de programació d'activitats d'educació en el lleure que es porten a terme al medi natural.

-Més informació i matriculacions: http://goo.gl/6tOSGY

-Dates del curs: del 13 de juliol al 7 d'agost de 2015

-Lloc: Punt Jove de Palamós

-Edats: Va dirigit a joves de 13/14 a 17 anys (A partir dels joves que aquest any 2015 compleixen 14 anys)

-Qui imparteix el curs: El campus-curs serà impartit i dirigit per l'Escola l'Empordà (Escola oficial d'educadors en el lleure núm.32 - Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)

-Preu de la matrícula: 198.00€

-Curs de formació: Corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure en el medi natural