dimarts, 30 setembre de 2014

L’estructura de les classes, les diferents assignatures i sobretot uns excel·lents professors han fet que la part teòrica d’aquest curs fos enriquidora al cent per cent


Molts del aspectes treballats al curs de monitor/a, per no dir tots, m’han estat molt útils al llarg d’aquest mes com a monitors en pràctiques però si n’hagués de destacar algun seria el concepte de resolució de conflictes. La clau perquè hi hagi una reconciliació en aquest conflicte sempre ha estat l’empatització, entendre el problema des de la perspectiva del nen i a partir d’aquí trobar solucions per remediar-lo. El fet de que quan estàs amb nens i nenes, amb les persones en general, estàs transmetent uns valors també fa que vegis que la feina de monitor/a conté una gran responsabilitat. I això fa que valoris molt més aquesta feina i que sigui més gratificant. Un aspecte que també em va servir molt va ser el de primers auxilis perquè quan estàs amb nens i nenes el perill és constant i has de saber reaccionar a aquest perill de la millor manera possible, ràpida i amb el cap fred.

Al llarg de tot el curs he pogut aprendre i experimentar el que representa ser un monitor i sobretot quines actituds i aptituds s’han de tenir per ser un bon monitor i això ha sigut gràcies al curs de monitors. L’estructura de les classes, les diferents assignatures i sobretot uns excel·lents professors han fet que la part teòrica d’aquest curs fos enriquidora al cent per cent i sobretot hem après una quantitat de coneixement excepcional amb només dues setmanes. A part d’això, voldria remarcar les colònies com a element més unificador amb la resta de monitors i sobretot com a font d’informació més àmplia, ja que amb els jocs, balls, cançons ensenyats i amb les diferents representacions dels altres companys és on pots aprendre més coses per poder dur a la pràctica amb els nens i nenes en un futur. Cal remarcar evidentment les pràctiques obligatòries, ja que allà és on t’exposes i demostres tot el que has après al llarg del curs. Amb la meva estada al casal me’n emporto un grapat d’experiències, jocs, valors, idees, etc. que em poden servir per futurs treballs com a monitor de lleure. Per finalitzar crec que amb aquest curs, a part d’aprendre a ser un bon monitor, revius la teva pròpia infància , una etapa de la vida entranyable i única.

P.C.V.
Salt

dijous, 25 setembre de 2014

El curs va resultar molt complet quan a aspectes de formació


Els aspectes teòrics que he trobat més rellevants del curs han estat tots aquells que feien referència a la normativa i als aspectes legals que regulen la nostra activitat, ja que la majoria els desconeixia. Altres aspectes rellevants han estat tots aquells que tenen relació amb la organització de l'activitat, com l'elaboració del pressupost i del projecte (recursos, material, difusió, planificació...) especialment la seva avaluació. En aquest cas he trobat molt útil el treball realitzat a l’espai d’aprenentatge ja que et permet posar sobre el terreny tots els coneixements teòrics donats al curs i crear un projecte força “real” que esdevé una pràctica molt útil.

Valoro molt positivament el curs, considero que dóna una formació rellevant per a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se al món del lleure. Valoro molt positivament també el fet que es pogués realitzar de forma intensiva, malgrat a vegades pot resultar feixucper la quantitat de temari que s’imparteix. El curs va resultar molt complet quan a aspectes de formació, la informació donada és útil pel dia a dia d'un director i els professors sempre han estat a disposició per a resoldre dubtes.

J.S.G
Figueres

dilluns, 22 setembre de 2014

Tens 18 anys? CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE - GIRONA: Inici 17 d'octubre 2014

 • Condició d'accés: tenir 18 anys el primer dia de curs
 • Títol que s'obté: Títol Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 • Data d'inici: Divendres 17 d'octubre de 2014
 • Població: Girona
 • Lloc: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) C/ Ibèria, 4 Girona
 • Codi del curs: M-GIC-1014 
 • Preu del curs: 250€ i 235€ quota reduïda 
 • Modalitat i horaris: Curs de 8 caps de setmana: Dv 17h a 21h / Dss 10h a 14h i 16h a 21h
Matriculacions i més info: www.escolaemporda.cat

divendres, 12 setembre de 2014

2a edició del curs de Vetlladores i Vetlladors a Girona

Alumnes de la segona edició del curs de Vetlladores i Vetlladors realitzat a Girona per l'Escola l'Empordà

Aquest dimarts 9 de setembre de 2014 ha finalitzat la segona edició del curs de Vetlladores i Vetlladors organitzat i impartit per l'Escola l'Empordà a Girona.

Aquest curs s'ha portat a terme a les instal·lacions de la delegació gironina del CEESC (Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya) gràcies al conveni que manté aquest entitat amb l'esmentada escola.

El curs bàsic d'auxiliar d'educació especial té com objectius:
 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva
Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.

El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

La vetlladora i el vetllador escolar és una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.

Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.

El director del curs ha estat Josep M. Garcia i Balda, doctor en Pedagogia i llicenciat en Psicologia.

Està previst que es convoqui la tercera edició d'aquest curs de Vetlladores i Vetlladors, durant els primers mesos del 2015, al Centre Avant que l'Escola l'Empordà té obert a Palafrugell.

Més informació a www.escolaemporda.cat

VOLS TREBALLAR DE MONITOR/A O DIRECTOR/A? PLANIFICA ARA EL TEU ITINERARI

VOLS TREBALLAR DE MONITOR/A O DIRECTOR/A? PLANIFICA ARA EL TEU ITINERARI
No esperis que s'acosti l'estiu, si vols treballar l'estiu vinent de monitor/a o de director/a d'activitats de lleure cal que planifiquis ara el teu itinerari:

dilluns, 8 setembre de 2014

Estic molt content del que ens van explicar durant el curs.


Tot i la rutina de dues setmanes intenses, ha estat un curs interessant, útil i sobretot en el que he après coses necessàries per dur a terme a l'hora de ser un bon monitor de lleure, tot i que els dies després de fer el curs no em veia prou capacitat per aplicar aquests coneixements.

Però al cap d'un temps després del curs i un cop realitzades les pràctiques vaig preguntar a companys que l'havien fet a altres escoles i vaig trobar que havia aprés moltes coses que als altres cursos no els hi havien explicat, per tant ara al cap d'un temps estic molt content del que ens van explicar durant el curs.

A.V.E.
Sant Dalmai

dimarts, 26 agost de 2014

Emetre factures simplificades

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan s’acompleixin diferents requisits.

La factura simplificada, segons el Reial Decret 1619/2012 RD 1619/2012 s’expedirà en el cas de l’import total amb IVA inclòs no excedeixi de 400 euros i quan es tracti de factures rectificatives. No es podrà emetre factures simplificades per especifiques operacions intracomunitàries ni per operacions que es realitzin fora de la Comunitat Europea.

Els continguts mínims que ha de tenir una factura simplificada són:
 • Numeració correlativa i si s’escau sèrie.
 • Data d’expedició.
 • Data que es va efectuar l’operació o la que s’hagi rebut un pagament avançat, sempre i quan la data del pagament sigui diferent a la factura.
 • Número d'identificació fiscal, nom i cognoms o raó social completa de qui expedeix la factura.
 • Identificació delsbéns lliurats o serveis prestats.
 • Tipus impositiu aplicat o si escau IVA inclòs.
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
 • Contraprestació total.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció i fer esment a la normativa.
Les factures s’expediran mitjançant paper o format electrònic i el termini d’expedició de les factures generalment s’han d’emetre en el moment que es realitzi l’operació. En el cas de que el destinatari sigui empresari o professional s’hauran d’expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent


Autor: Noe Alvarez
Entitat redactora: Suport Associatiu - Econòmic
Publicat a xarxanet.org

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)

Dades del curs:

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)
Modalitat: presencial
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA
Hores: 30 hores
Data d’inici del curs:  2 de setembre
Data de finalitació del curs: 9 de setembre
Preu: 160 Euros / 150 Euros
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA   Mapa del lloc
Calendari del curs:


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
16h - 20h
1
Setembre
2
Setembre
3
Setembre
4
Setembre
5
Setembre
6
Setembre
7
Setembre
16h - 20h
8
Setembre
9
Setembre
10
Setembre
11
Setembre
12
Setembre
13
Setembre
14
Setembre

Data
Horari
Professorat
Dimarts 2 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Dimecres 3 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dijous 4 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Divendres 5 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dilluns 8 de setembre 2014
16.00h - 17.30h
17.30h - 20.00h
Jordi Iglesias
Salvi Ferrer
Dimarts 9 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia

Nota: els professorat pot variar de dies


Preu de la matrícula

Quota de matriculació: 160,00 €
Quota de matriculació d'alumnes i exalumnes de l'Escola l'Empordà: 150,00€ (Cal estar fent ho haver fet un curs a l’Escola l’Empordà)
Quota de matriculació educadors socials col·legiats: 150,00€ (Cal presentar fotocòpia del carnet de col·legiat/da)
El preu inclou: Curs de monitors impartit per professionals, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, documentació didàctica del curs i seguiment tutorial. Emissió del diploma i carnet corresponent

Sistema de pagament

El pagament de la matrícula s’ha de fer en dos terminis:
 • Primer pagament: 100€ Ingrés o transferència bancària en fer la inscripció.
 • Segon pagament: 60€ / 50€ Podeu fer el segon pagament de dues maneres:
-Ingrés bancari abans del primer dia de curs
-Pagament en metàl·lic el primer dia de curs (no s’accepta targeta de crèdit)
Ingressos a efectuar al compte núm: ES10 0081 1586 0900 0104 5710  del BANC DE SABADELL a nom d’Escola l'Empordà- AEGLE (Referència de l’ingrès: nom i cognom de l’alumne/a)

Com matricular-se:

Per Internet seguint aquests passos:
1) Ompliu i descarregueu el FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) i feu l'ingrés o transferència bancària del primer pagament.
2) Un cop fet el primer pagament ompliu per internet aquest FORMULARI INTERNET per assegurar-vos tenir la plaça reservada (ON-LINE) al vostre nom. Si no ompliu aquest formulari la matriculació no queda registrada i no té validesa.
3) Fer el segon pagament (podeu triar entre aquestes dues opcions):
 • Ingrés o transferència bancària fins fins 4 dies abans de començar el curs
 • pagament en metàl·lic el primer dia de curs
4) Porteu el primer dia de curs següent documentació:
1) FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) degudament omplert amb el comprovant del/s pagament/s     
2) 2 fotografies de carnet  Una fotografia cal enganxar-la al FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF)
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Descripció del curs

Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.
Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.
Les principals tasques que duu a terme un vetllador/es són les següents:
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Objectius del curs

 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva

Metodologia

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.  
El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.