dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Gestió, administració i marc legal aplicable a projectes d'educació en el lleureGestió, administració i marc legal aplicable a projectes d'educació en el lleure


Producte: Llibre │Codi del producte: LL01
Títol: Gestió, administració i marc legal aplicable a projectes d'educació en el lleure
Autor: Jordi Iglesias Mateo
Mides: A4
Pàgines: 132
Edició: Gener 2018, 5a edició revisada el desembre de 2017
Editorial: Edicions AEGLE
Preu (IVA inclòs): 35€ - Enviament gratuït
COMPRAR


Gestió, administració i marc legal aplicable a projectes d'educació en el lleure

Aquí teniu de manera actualitzada alguns apunts i articles que us poden ser d'utilitat. Des del 1992 Jordi Iglesias imparteix classes d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure , això ha fet que amb aquesta trajectòria s'hagin publicat i respòs molts de dubtes sobre tot allò relacionat en educar en el lleure des de la responsabilitat que trobareu de manera actualitzada en aquest llibre.


Capítols del llibre


  1. Identificació de les activitats de lleure en relació amb les normatives aplicables
  2. Aplicació del marc normatiu a les activitats de lleure en l'àmbit de la infància i la joventut 
  3. Altres marcs normatius que també hem de tenir en compte en les activitats de lleure 
  4. Aplicació de les normatives de salut en les activitats de lleure 
  5. Adequació de les activitats de lleure a la seguretat i a la prevenció d’accidents


Presentació

Aquí teniu de manera actualitzada alguns apunts i aticles que us poden ser d'utilitat. Des del 1992 que vinc impartint classes d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure, això ha fet que amb aquesta trajectòria s'hagin publicat i respòs molts de dubtes sobre tot allò relacionat en educar en el lleure des de la responsabilitat.

Aquest llibre és una recopilació actualitzada d'apunts i articles estructurat seguint l'índex de la Unitat didàctica 4 (69UD4A): Gestió, administració i marc legal aplicable a projectes de lleure del curs de director/a de l'Escola l'Empordà, de fàcil accés amb una classificació pensada per ajudar a trobar aquella resposta que es busca sobre l'organització i la gestió de les activitats d'educació en el lleure.

Veureu que no només hi ha temes d'educació en el lleure. Molts cops la ratlla que separa el lleure amb l'esport o l'ensenyament no existeix i per això també trobareu informació sobre activitats esportives i activitats escolars al d'ajudar en la seva comprensió i la correcta organització depenent de la normativa que les regula.

Si no trobeu la resposta que esteu buscant, potser hi trobareu alguna cosa interessant i si voleu compartir la vostra opinió o voleu matisar o ampliar alguna cosa, envieu.me un correu a jordiiglesias@escolaemporda.cat que s'agrairà moltíssim totes les aportacions, opinions i fins i tot les discrepàncies.

El contingut d'aquest recull no pot substituir, en cap moment, les orientacions en qüestions de salut i de seguretat que us facin directament les persones degudament acreditades.

Tal com indica la publicació "Anem preparats" que edita la Direcció General de Joventut, cal recordar que en els casos d'emergència heu de fer sempre cas de les indicacions dels agents rurals, dels mossos d'esquadra, dels agents de protecció civil, del personal sanitari, dels bombers o d'altres agents de l'autoritat.

A part de les normatives concretes, els consells que trobareu en aquest recull no es poden considerar, en cap cas, com un text normatiu d'obligat compliment, simplement orientacions i recomanacions per ajudar-vos a garantir un bon nivell en totes les activitats d'educació en el lleure i per vetllar tant per la seguretat i la integritat física de les persones participants.

Espero que us sigui d'utilitat.


Jordi Igesias Mateo
Professor d'organització i gestió d'activitats d'educació en el lleure
Escola d'educadors i educadores en el lleure l'Empordà
Educador Social (Col·legiat núm. 7522)

Twitter i Instagram: @jordiemporda

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada