★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dijous, 2 d’agost de 2018

Bibliografia de l'Escola l'Empordà: Curs d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure en l’àmbit social
Curs d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure en l’àmbit social
Primer nivell


Producte: Llibre
Títol: Curs d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure en l’àmbit social - Primer nivell
Autor: Rubèn Fornós i Jordi Iglesias Mateo
Mides: 24 X 17cm
Pàgines: 124
Edició: Juny de 2015
Editorial: Edicions AEGLE
Aquest llibre està exhaurit


Capítols del llibre
 1. L’educació en el lleure, conceptes bàsics 
 2. Com es preparen les activitats, com fem un projecte 
 3. La prevenció en les activitats de lleure educatiu 
 4. Els tallers com a recurs educatiu 
 5. Tipologia d’activitats d’àmbit social 
 6. Activitats intergeneracionals 
 7. Jocs d’interior, d’exterior i dinàmiques de grup 
 8. Les cançons 
 9. El voluntariat 
 10. L’avaluació de les activitats

Presentació

Aquest quadern és l’instrument que els alumnes dels cursos d’iniciació d’activitats d’educació en el lleure en l’àmbit social (Campus Jove) de Primer nivell, utilitzen com eina de treball del propi curs. Està estructurat en temes que coincideixen amb les activitats que es duran a terme al llarg del curs, i que, a la vegada, donen forma als continguts modulars del propi curs.

I no solament és tracta de l’eina imprescindible de treball d’aquest curs, sinó que posteriorment es converteix en un important recordatori d’aquests continguts.

Per aquest motiu, de forma expressa, no hem volgut baixar el nivell de l’explicació dels continguts que aquí exposem, ja que entenem que les explicacions dels professors i de les professores us ajudaran a assimilar-los i també a entendre què és el que us demanem fer en els exercicis i les activitats pràctiques, alguns d’ells aquí exposats i d’altres que proposaran els propis professors en funció de la dinàmica que es vagi produint en el propi curs.

Aquest curs està estructurat en mòduls i amb una metodologia específica pensada per a vosaltres, els joves que heu de rebre aquesta formació.

Aquests cursos no són cursos professionalitzadors, és a dir, no estan concebuts per després anar a treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, perquè, quan tingueu l’edat, decidiu formar-vos com a monitors i monitores de lleure i ja disposeu de coneixements, habilitats i actituds per organitzar activitats de lleure educatiu utilitzant com a recurs l’àmbit social en el marc habitual de les activitats de lleure on hi participeu com a dirigents o fins i tot responsables.

L’experiència ens aconsella que els joves que dels 14 als 17 anys esteu interessats en fer de monitor o monitora, se us ha de motivar i d’informar i també donar-vos l’oportunitat de participar de les activitats d’educació en el lleure des de l’òptica del monitor i la monitora, ja que és ara quan sol aparèixer una vocació i un interès que, de no ser així, podríeu perdre.

Amb aquest curs pretenem que aconseguiu les eines imprescindibles per realitzar activitats de lleure educatiu en l’àmbit social, aprenent con- ceptes, recursos, tècniques i adquirint les actituds necessàries per ser respectuosos amb la comunitat i ho farem a partir del respecte i la convivència amb els vostres companys i companyes de curs, la societat en general i interactuant amb la vostra comunitat.

I a banda de proposar-nos com objectius d’aquest curs que sigueu capaços d’adquirir les bases d’organització d’activitats d’educació en el lleure en l’àmbit social volem que la metodologia que feu servir us hagi donat l’oportunitat de conviure amb els vostres companys i companyes de curs, de practicar diverses tècniques educatives com jocs i tallers i sigueu conscients que la dinamització a partir d'activitats d’educació en el lleure només és possible si us hi impliqueu en la seva organització i ajudeu a portar-les a terme. També volem que tingueu present que l’educació en el lleure encara es pot portar a terme des del voluntariat.

Si no els heu fet encara, us aconsellem que per completar aquesta formació específica d’activitats en el medi natural, feu els cursos de premonitor en el nivell que per edat us pertoqui (PRE1 o PRE2). Aquests cursos ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta nova professió que la societat ha confirmat abastament que creu necessària, a la vegada que us capacita per col·laborar com a premonitors i premonitores (PRE1) o d‘ajudants dels monitors i monitores (PRE2) en casals, colò- nies, campaments, etc.

Els alumnes que supereu aquest curs obtindreu el certificat acreditant haver realitzat amb assistència i aprofitament el curs Iniciació d’activitats de lleure en l’àmbit social (Primer nivell) corresponent a 60 hores de formació bàsica en iniciació a la programació d’activitats de lleure educatiu al medi natural.

Aquest curs es fa en el marc del que anomenem Campus Jove, el qual forma part del projecte Suma-t’hi. El projecte Suma’t-hi és un programa educatiu per fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combi- nant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. El projecte Suma-t’hi, és una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacio- nisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associa- tiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat.

Aquests cursos d’iniciació a l’educació en el lleure (del qual en forma part aquest curs específic d’activitats en el medi natural) a més d'abastar els objectius específics del propi curs, els responsables de l'Escola l'Empordà ens vam adonar que abastaven altres objectius suficientment importants com perquè no ens passessin desapercebuts com ara la unió i la integració que es produeix entre vosaltres, els alumnes. Això ens va fer plantejar com responsables d'aquest programa la possibilitat de convocar uns cursos extensius com aquest que esteu fent, o el d’iniciació en activitats en el medi naturals, o d’educació ambiental, és a dir, traslladar els cursos intensius de tres dies a cursos extensius que duressin tot un mes i amb la finalitat d'aconseguir un equip de joves que al llarg de l'any s'ani- messin a portar a terme tasques de voluntariat i de dinamització a la seva població o barri.

Els objectius generals del projecte Suma-t’hi són els de:
 • Promoure la participació dels adolescents en el teixit social, el volun- tariat i l’associacionisme 
 • Afavorir la incorporació dels joves com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure 
Tots aquests objectius s'aconsegueixen a mig i llarg termini, en el sentit que l'objectiu final del Programa Suma-t'hi és aconseguir monitors i monitores de lleure amb experiència d'accions de voluntariat i participació ciutadana, compromesos amb la ciutadania i que estiguin veritablement motivats per portar a terme una tasca educativa social en el temps lliure, des de qualsevol àmbit.

Aquest projecte es treballa també conjuntament amb els tècnics de Joventut dels ajuntaments de les poblacions on es programen el cursos i dels consells comarcals, amb la intenció de donar l’oportunitat als joves al llarg de l’hivern de participar com voluntaris en diverses accions del municipi, d'oferir la possibilitat de continuar trobant-se en accions puntuals, d'intentar que formin part del teixit associatiu i promoure reunions intermunicipals entre ells.

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes