dijous, 25 de maig de 2017

Hi ha més demanda que mai de monitors i directors titulats de lleure per aquest estiu

Es disparen les demandes de monitors i directors d'activitats de lleure per a aquest estiu, així s’està fent evident a les diferents borses de treball especialitzades en aquest tema.

Per exemple, la borsa de treball que gestiona l’Escola l’Empordà està rebent un 40 per cent més de sol·licituds de feina i també de llocs de pràctiques que l’any passat. Aquesta borsa de treball es gestiona des del Facebook (https://goo.gl/osyEqo) i les entitats i empreses que necessiten contractar monitors i directors d’activitats de lleure escriuen directament la seva oferta o l’envien a través de la web de l’Escola l’Empordà (https://goo.gl/cv9M27). L’Escola l’Empordà és una escola oficial d’educació en el lleure reconeguda i habilitada per la Generalitat de Catalunya per impartir el cursos reglats de monitor/a i director/a d’activitats de lleure.

Aquesta demanda ve motivada sobretot per dos aspectes, per un cantó la remuntada econòmica que fa que més pares i mares tornin a apuntar els seus fills a les activitats d’educació en el lleure i per l’altre també hi està influint molt i directament l’entrada en vigor de la nova normativa que regula les activitats de lleure per a infants i joves, el Decret 267/2017 (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf)

La nova normativa d'obligat compliment va entrar en vigor el passat 1 de novembre 2016 i aquest serà el primer estiu que s’ha d’aplicar. El nou Decret reforça l'obligació de disposar d'un responsable de manera permanent a les activitats d'educació en el lleure per això ha augmentat la demanda de persones amb la titulació oficial de director/a d’activitats de lleure.

La nova normativa també destaca l’ampliació del seu àmbit d’aplicació, ja que, a partir d’ara, també regularà aquelles activitats esportives que les fan equiparables a les activitats de lleure, com són els casals esportius o les estades de colònies esportives. D’aquesta manera, se supera un buit normatiu que hi havia per aquests casos.

El nou Decret també modifica les ràtios que afecten els equip de monitors i dirigents de les activitats i al nombre de personal amb possessió dels títols oficials que hi ha d’haver en cadascuna de les activitats d’educació en el lleure que hi participen menors d’edat.

Segons Jordi Iglesias, director de l’Escola l’Empordà, falten directors titulats “A la nostra zona s’evidencia que manquen directors i directores amb la titulació oficial, la demanda està en aquests moments per sobre del nombre de titulats en actiu. Crec que fa molta falta que hi hagin més persones titulades”. Aquest és un curs, explica Jordi Iglesias que no hi ha gaire gent que el faci degut a que és molt més llarg que el de monitor/a, malgrat es necessiten directors! Sembla mentida, però és veritat. Amb el que costa trobar feina actualment, i encara es troben àmbits amb un clar dèficit de professionals, fins i tot, en sectors aparentment tant saturats com els d’estiu. Per exemple en el darrer curs que ara ha acabat a Palamós i Sant Feliu de Guíxols només hi ha hagut 13 alumnes.

Si bé la temporada d’estiu és aquella on monitors i directors tenen més feina, degut a la proliferació de les activitats d’estiu com ara casals de vacances, colònies i campaments, el treball d’aquests titulats s’ha convertit en una veritable professió que pot generar ocupació al llarg de tot l’any, combinant les esmentades activitats d’estiu amb les activitats de lleure vinculades al medi escolar: activitats extraescolars, menjadors, i colònies escolars fonamentalment.

Per obtenir la titulació oficial de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantils i juvenils, l’únic requisit és tenir 18 anys el primer dia del curs. Aquest curs consta d’una part lectiva presencial i d’una altra part habitualment no presencial, unes pràctiques i un treball o memòria de pràctiques.

I per obtenir-la com a director d’activitats d’educació en el lleure, tot el requisit és el mateix: els 18 anys. Ara bé, els alumnes que tinguin el títol de monitor o una titulació superior amb experiència s’estalvien cursar dos mòduls dels quatre que té el curs de directors.

Les escoles, com l’Escola l’Empordà, que són escoles oficials d’educació en el lleure reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya per impartir el cursos reglats de monitor/a i director/a d’activitats de lleure, donen opció a l’obtenció del títol oficial de monitor i de director i a constar al futur Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya en la modalitat de director o monitor d'activitats d'educació en el lleure, esmentat el decret regulador.

Fotografia: Última promoció de directors i directores de l'Escola l'Empordà amb algun membre del professorat (Maig 2017 - Palamós i Sant Feliu de Guíxols)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada