dimarts, 9 de maig de 2017

És necessari tenir coneixements de primers auxilis per fer de monitor o monitora d'activitats de lleure

Tenir coneixements de primers auxilis per fer de monitor/a

És obligatori per llei que tots els monitors i directors d'activitats de lleure tinguin com a mínim el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" Així ho estableix el Decret 225/1996, de 12 de juny. És a dir, es desprèn d'aquesta normativa que  han d'haver fet com a mínim un curs de PRIMERS AUXÍLIS de primer nivell.

Hi ha molts monitors i monitores que ignoren aquesta obligació legal, per això en aquest article ho intentem explicar detalladament.

D'entrada no hem de confondre l'exigència de tenir una formació d'atenció sanitària immediata o de primers auxilis amb la formació de socorrista exigida per a treballar com a socorrista. Si no treballem de socorrista només hem de poder acreditar tenir coneixements de primers auxilis de primer nivell segons preveu el Decret 225/1996, de 12 de juny

Davant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial segons preveu el Decret 225/1996, de 12 de juny. Per això, és considera un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements de primers auxilis, ja que per raó de les tasques que desenvolupen els monitors/es, és possible que algun cop hagin d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec. Aquesta formació ha de tenir i ha de garantir que el monitor/a tingui uns coneixements necessaris que els permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

El Decret 225/1996, de 12 de juny, estableix les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata i fixa els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació. Els monitors/es de lleure s'inclouen en el segon grup:

"Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". És a dir els monitors/es s'inclouen en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.

Concretament aquesta normativa disposa que els monitors/es han de tenir:

Coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.

En conclusió i en aplicació d'aquesta normativa cal que si us dediqueu a fer de monitor/a, director/a havent fet un curs que acrediti tenir coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata"

El curs de primers auxilis de l'Escola l'Empordà

El curs que oferta l'Escola l'Empordà de Primers auxilis en activitats de lleure, s'equipara en nivell de formació al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" que preveu el Decret 225/1996, de 12 de juny. Més informació clicant aquest enllaç: Primers auxilis en activitats de lleure,

Tot i que la Generalitat de Catalunya no ha establert mai el pla de formació del primer nivell, l'Escola l'Empordà ofereix un curs bàsic de primers auxilis pensat per a monitors i monitores d'activitats de lleure perquè ampliïn la formació inicial que obtenen dins del curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil i obtinguin unes competències bàsiques en primers auxilis per si es troben, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata als menors que es troben sota la seva direcció.

Fer de socorrista professional

Tal com ja hem explicat una altra cosa és fer de socorrista i per a tal funció només és pot obtenir el títol de socorrista per la via de la formació professional (FP) de grau mitjà o de grau superior. Concretament l’FP de salvament i socorrisme.

Segons informa la Generalitat aquest mes de maig de 2017, Catalunya necessita socorristes! Sembla mentida, però és veritat. Amb el que costa trobar feina actualment, i encara es troben àmbits amb un clar dèficit de professionals, fins i tot, en sectors aparentment tant saturats com el turístic. Sabies que a Catalunya manquen socorristes?

La indústria del sector del turisme i del lleure creix constantment i genera una major oferta i demanda de treballadors/es, que, en alguns casos, costa de cobrir. Aquest és el cas dels socorristes.

A Catalunya ha calgut contractar socorristes de fora. En un futur, es podria donar el cas que alguna instal·lació no pogués obrir per manca d’aquests professionals.

La raó principal d’aquesta mancança probablement sigui conseqüència d’un augment del nivell d’exigència per obtenir el títol de socorrista. A Catalunya, els cursets que oferien diverses entitats han passat a la història, i només és pot obtenir el títol de socorrista per la via de la formació professional (FP) de grau mitjà o de grau superior. Concretament l’FP de salvament i socorrisme.

El ventall de llocs que necessiten socorristes és més ampli del que t’imagines: platges, piscines municipals, piscines d’hotels, càmpings, cases rurals, parcs aquàtics, entitats de lleure, creuers...

Si mai t’havia passat pel cap, ara ja ho saps. Pot ser una opció a tenir en compte.

On treballar de socorrista
El treball de socorrista implica atenció i prevenció d'accidents que pots fer en entorns diferents, tant en l’àmbit públic com privat, ja siguin empreses grans, mitjanes o petites, patronats esportius, entitats esportives municipals, federacions esportives, centres educatius, centres d’activitat aquàtica, empreses de serveis d’activitats extraescolars, cases de colònies, empreses turístiques (hotels, càmpings, albergs, balnearis...) empreses de serveis esportius, comunitats de veïns, empreses de manteniment d’infraestructures i/o gestió esportiva, clubs esportius, recreatius i de oci, gimnasos...

Diferents nivells d'estudis requerits en funció de les tasques
Calen diferents nivells d’estudis en funció de les tasques concretes, dins de l’àmbit dels estudis de les activitats físiques i de l’esport. Aquests estudis formen part dels ensenyaments esportius de règim especial. Poden ser de nivell mitjà o de nivell superior. Cada nivell capacita per una sèrie de tasques concretes.

Els estudis de nivell mitjà consten de dos cicles: el cicle inicial i el cicle final, que es poden fer en un o dos cursos acadèmics. El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell. Té una durada de 495 hores.

Certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme
Si se supera el curs del cicle inicial de nivell mitja, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme, que capacita per treballar com a:
a) Monitor de salvament i socorrisme
b) Jutge cronometrador
c) Socorrista en piscines
d) Socorrista en parcs aquàtics
e) Socorrista en piscines naturals

Títol de tècnic esportiu en salvament i socorrisme
Amb el cicle final de nivell mitjà, de 660 hores, s’obté el títol de tècnic o tècnica esportiu en salvament i socorrisme, pots treballar com a :
a) Entrenador de salvament i socorrisme
b) Coordinador en escoles esportives de salvament i socorrisme
c) Responsable d’instal·lació aquàtica i/o equip de socorristes en el medi natural
d) Socorrista en platges marítimes
e) Socorrista en platges fluvials
f) Socorrista en llacs i pantans
g) Socorrista de suport d’Unitats d’Intervenció Aquàtica
h) Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn rural
i) Socorrista en activitats nàutic esportives
j) Àrbitre Auxiliar

Habilitats i experiència
Pel que fa a les habilitats, aquesta feina requereix una bona forma física, molts reflexos, nervis ben temperats, facilitat de relació amb la gent i capacitat de concentració. D’altra banda, l'experiència és especialment important en aquest cas perquè dona tranquil·litat en la responsabilitat encomanada, a més de preferència de selecció; és a dir, quan es pot, es contracta la mateixa persona cada temporada. A causa de la responsabilitat que comporta és una feina generalment ben retribuïda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada