★ Els 5 articles més llegits d'aquest bloc

dijous, 23 de març de 2017

La Generalitat aprova el nou Decret per a activitats de lleure amb menors

La nova normativa vol augmentar la seguretat i qualitat en les activitats i ja és vigent des del passat mes de novembre

El govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per actualitzar la normativa actual i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials. DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

La nova normativa d'obligat compliment va entrar en vigor el passat 1 de novembre 2016 com a resultat d’un procés de diàleg entre tots els sectors implicats, tant l’Administració com les associacions d’educació en el lleure i les empreses.

Principals novetats

Es reforça l'obligació de disposar d'un responsable de manera permanent en totes les activitats d'educació en el lleure amb la titulació oficial de director/a*.

Destaca l’ampliació del seu àmbit d’aplicació, ja que, a partir d’ara, també regularà aquelles activitats esportives que les fan equiparables a les activitats de lleure, com són els casals esportius o les estades de colònies esportives. D’aquesta manera, se supera un buit normatiu que hi havia per aquests casos. Amb la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure.

El nou Decret també modifica les ràtios que afecten els equip de monitors i dirigents de les activitats. Per exemple, s’estableix un mínim de dos dirigents en tots els grups si hi ha participants menors de 16 anys. A més, l’increment d’un dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que passa a ser obligatori a partir de fraccions de 4 en grups de 25 o més participants. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que hauran d’estar titulats.
Un altre aspecte que es veu modificat és el sistema de notificacions d’activitats a la DG de Joventut, agilitzant i facilitant el procés per a les entitats. El Decret també inclou l’obligació de l’entitat organitzadora de disposar, durant la realització de l’activitat, d’una fitxa de salut de cada participant menor d’edat amb les dades actualitzades de l’estat de vacunació, els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar, entre d’altres.

Aquesta nova normativa que ja va entrar en vigor al novembre és el resultat d’un llarg procés de debat i reflexió entre l’Administració i les entitats d’educació en el lleure de Catalunya. Podeu consultar el Decret tal com s'ha publicat al DOGC en aquest enllaç.

*Comprovar els detalls en aquesta nova normativa

Cap comentari:

Publica un comentari

★ Articles més llegits en el darrer mes