dijous, 15 de setembre de 2016

També m’ha servit per descobrir molts nous mètodes alternatius per realitzar funcions del monitor com ara avaluar, establir mesures de seguretat etc

Quins aspectes teòrics del curs de monitors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

El curs de monitors m’ha ajudat en els següents aspectes:

- M’ha servit per conèixer bé els aspectes legals de fer de monitor, com ara complir ràtios, que abans en tenia un coneixement força difús

- M’ha proporcionat moltes tècniques per atreure l’atenció dels nens quan els parlo, aspecte en el qual anava força mancat de coneixements.

- M’ha proporcionat moltes idees d’activitats per fer. Jo ja en coneixia algunes, però mai està de més aprendre’n de noves. A més, durant les pràctiques me n’he adonat que al contrari del que em pensava, no en coneixia tantes.

- M’ha fet adonar de la importància del lleure en la vida dels infants i del paper que podem jugar amb la nostra activitat (i sobretot la nostra educació) els monitors. Ha alterat el concepte que tenia de la feina.

- He après què cal fer com a monitor en cas d’emergència

- M’ha fet adonar de la importància que tenen les normes de seguretat i de protecció de la salut en la feina de monitor.

- M’ha fet descobrir mètodes més sistemàtics per elaborar i avaluar les activitats

- M’ha fet adonar que cal prendre en consideració la diversitat del grup de participants en l’elaboració d’un projecte i de les seves activitats

Finalment fes una valoració general de tot el curs de monitors/es

Crec que en general, el curs de monitor, tenint en compte la seva brevetat i condensació és una eina que m’ha sigut molt útil de cares a exercir de monitor.

Tot i que com que jo ja tenia experiència prèvia d’exercir de monitor (tot i no tenir el títol, al meu esplai desenvolupava les mateixes tasques i funcions que un monitor normal) he de confessar que vaig entrar al curs convençut que no hi aprendria gaire més que el que ja havia après amb la meva experiència prèvia a l’esplai, el curs m’ha servit per aprendre moltes coses (observeu, si no, la llista de la pregunta anterior). El curs m’ha servit per adonar-me de molts problemes que apareixien a l’esplai que no havia sabut ni identificar o que ni tan sols havia identificat com a problemes. També m’ha servit per descobrir molts nous mètodes alternatius per realitzar funcions del monitor com ara avaluar, establir mesures de seguretat etc. Tot i que al ser un curs molt intensiu i fet per Setmana Santa (és a dir, en unes vacances curtes i que se solapaven amb la feina normal), el curs de monitors no se’m va fer en cap moment ni avorrit ni pesat.

Els continguts impartits m’ha semblat que cobrien tots els aspectes destacables i rellevants de fer de monitor, si bé introduiria el petit detall de cobrir en alguna unitat didàctica d’altres aspectes pràctics d’organització, com ara com s’ha de reservar un bus, una casa de colònies o quins papers es necessiten per fer una ruta o campament. Sé que aquests aspectes queden plenament coberts en el curs de directors, ja que en molts casos és qui ostenta aquest càrrec el que fa aquestes tasques, però cal tenir en compte que en molts esplais i casals petits són els propis monitors els qui fan aquesta funció, per tant, crec que no estaria malament tractar-ho, si bé de manera general i introductòria.

Els professors han realitzat una bona tasca. A tots es notava que eren gent amb experiència en el sector, que en sabien molt del tema que explicaven i que la feina els apassionava.

Per tant, més enllà d’un petit detall que ja he comentat, crec que el curs de monitors que vaig fer es pot valorar molt positivament.


ASG, Girona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada