divendres, 10 de juny de 2016

Faig una valoració molt positiva d’aquest curs de directors de lleure

Quins aspectes teòrics del curs de directors/es t’han estat específicament útils per a la realització de les pràctiques

Tot i que en general tots els aspectes teòrics del curs directors de lleure m’han semblat molt interessants i m’han estat útils en diferents termes, he de destacar sobretot al què fa referència als aspectes de seguretat, riscos i salut. Crec que no oblidaré el dia que en Josep Maria va entrar a classe i va dir “si un dia se us mor un nen...”. Penso que des d’aquell dia sóc més conscient de posar la seguretat per damunt de tot i de plantejar-me quins riscos poden tenir qualsevol de les activitats programades abans de dur-les a terme.

A més, la realització del projecte en equip, des dels seus fonaments fins al resultat final, basant-nos en tots els processos legals, m’ha servir per conèixer molt a fons el procediment correcte a l’hora d’elaborar-ne un i saber com crear la documentació pertinent. Així mateix, he adquirit coneixements de legislació que fins el moment desconeixia, a banda de posar-me al dia sobre l’estat de la normativa que regula les activitats de lleure.

Cal afegir que les dinàmiques de cohesió de grup que vam realitzar amb l’Eva m’han estat molt útils en les meves pràctiques ja que el principal objectiu que es volia assolir era precisament aquest; crear un grup on es respirés un bon clima, que estigués cohesionat i que es tingués confiança. Així doncs, he integrat aquestes dinàmiques en el dia a dia de l’Espai Jove, obtenint-ne molt bons resultats.

Per últim, vull comentar que, gràcies als meus companys de curs que van fer una exposició sobre diferents activitats de lleure, vaig aprofundir en el coneixement del funcionament de caus i agrupaments i em van despertar un interès enorme cap a aquests, ja que em van saber transmetre la seva il·lusió i la seva passió per la seva feina, una feina de la qual jo en sabia molt poques coses. D’aquesta informació que vaig obtenir me n’he emportat formes de treballar i valors a transmetre com és el respecte per la natura.

Fes una valoració general de tot el curs de directors/es

No cal dir que faig una valoració molt positiva d’aquest curs de directors de lleure. Estic completament satisfeta amb les pràctiques que he realitzat, amb l’equip, les participants, el lloc, etc. En les pràctiques es pot posar a prova tot allò que s’ha après. 120 hores treballant amb un grup de joves i amb un equip de monitors és sempre enriquidor pel fet de viure diferents experiències. Dia a dia es van enfortint uns lligams que potser semblen invisibles al començament, però que amb les interaccions amb els joves es fa palès que hi són. És a les pràctiques on es té contacte directe amb els participants i amb les seves respostes, la seva actitud i els seus raonaments. Les pràctiques són una part molt gratificant del curs i una de les experiències més positives que es poden tenir, ja que aprens mentre gaudeixes d’allò que fas.

Ara bé, també he de dir que l’etapa lectiva d’aquest curs m’ha estat molt útil. Tot i que la idea de passar el Nadal amb quinze persones que no coneixia d’entrada no era gaire atractiva, em sento sincerament afortunada d’haver pres la decisió de fer aquest curs en les dates i el lloc on el vaig realitzar. Això m’ha permès no només adquirir nous coneixements, créixer com a persona i saber actuar d’una forma més professional, sinó que m’ha donat l’oportunitat de conèixer quinze persones fantàstiques que m’emporto per sempre, que tenen les mateixes inquietuds que jo i amb qui he pogut compartir vivències, parers i experiències. Així mateix, valoro de manera excel·lent les classes realitzades que, malgrat les dates, van ser amenes i dinàmiques i en les que vam poder participar de manera molt activa.

Amb aquest curs hem tingut l’oportunitat de viure el lleure tal com és; persones desconegudes en un mateix lloc i en un mateix moment, compartint les seves experiències i fent un bon procés de cohesió de grup, de treball en equip i d’empatia, trets claus per obtenir uns resultats òptims.

NSA, Cadaqués

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada