dijous, 17 de març de 2016

Després de l'estiu entra en vigor la nova normativa que regularà les activitats d'educació en el lleure i les activitats de lleure esportives

Arran d’una petició realitzada per el Consell Nacional de la Joventut, mitjançant una carta del seu President, avalada per ESCOLTES CATALANS, ESPLAC, FPT-MCECC i MEG, s’ha decidit que el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys entrarà en vigor després d’aquest estiu.

La data més probable d’entrada en vigor és l’1 de novembre però no us ho puc assegurar. En tot cas, la idea és que sigui vigent per a les activitats d’aquest Nadal.
La Direcció General de Joventut ha informat a les Escoles d’Educadors en el Lleure, reconegudes per la DGJ, les Federacions d’Entitats d’Educació en el Lleure i a les patronals del sector que en el Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya de 8 de març ha quedat vista, amb caràcter previ a la sol·licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el nou Decret de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Ha informat també que ara continua la seva tramitació fins a la Publicació al DOGC. És per aquest motiu que la DGJ considera que aquest Decret serà vigent per a les activitats de Nadal 2016

Pel seu coneixement us adjuntem un enllaç amb el text actual del Decret que segons la Generalitat que en aquesta darrera fase de tramitació, probablement, no sofrirà canvis substancials. S’annexa també un excel amb detall dels resultats de les noves ratios (Són 2 pestanyes)

El nou decret fa un canvi substancial en el ràtio de monitoratge que han de tenir les activitats i ressalta d'obligatorietat que cadascuna de les activitats d'educació en el lleure (casals d'estiu, colònies...) ha de disposar d'un responsable amb la titulació oficial de Director/a d'activitats d'educació en el lleure (veure detall en els documents adjunts)

Igualment la DGJ ha fet saber que està previst:

- Tenir un sistema d’atenció i assessorament a les entitats i empreses

- Realitzar una o diverses jornades formatives

per tal de contribuir a una bona difusió i implantació del nou Decret resolent els dubtes que puguin anar sorgint. 

NOU DECRET (text actual del Decret que segons la Generalitat que en aquesta darrera fase de tramitació, probablement, no sofrirà canvis substancials)

NOVES RÀTIOS (excel amb detall dels resultats de les noves ràtios (Són 2 pestanyes)
Visualització del document / Baixa el document (realitzat per la Direcció General de Joventut)

-----------------
Des de l'Escola l'Empordà www.escolaemporda.cat hem elaborat una taula que creiem mol més entenedora que us pot ajudar a interpretar el nou decret:
https://docs.google.com/document/d/1dB4DL8JJNaLzVOcwqpp3HAFi1l6TUxk78-E3uDTCTXs/edit
També trobareu les novetats i mancances que considerem d'aquesta proposta de nou decret

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada