dimecres, 17 de juny de 2015

Aprovat el model de l’Impost de Societats, que es presentarà a partir de l’1 de juliol, per a totes aquelles entitats que estiguin sotmeses a la presentació de l’impost.

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’ordre HAP/1067/2015 de 5 de juny, referent a la declaració de l’Impost de Societats per a totes aquelles entitats que estiguin obligades a presentar-ho i que el seu exercici finalitzi el 31 de desembre.

El model de l’Impost de Societats de l’exercici 2014 no presenta novetats rellevants respecte a l’any anterior, que afecti a les entitats no lucratives.

L’obligació de presentació de l’Impost de Societats, variarà segons el règim fiscal que estigui acollida l’entitat. En el cas de les entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002 tindran l’obligació de presentar-ho.

D’altra banda, les entitats parcialment exemptes estaran obligades a presentar la declaració de l’Impost de Societats 2014, si els seus ingressos provenen de l’activitat econòmica per la producció de bens i serveis, però no hauran de presentar la declaració si acompleixen tots i cadascú dels següents requisits :
  • El total dels seus ingressos exempts i no exempts, no superi els 100.000 euros anuals.
  • Els ingressos que corresponen a rendes no exemptes que estiguin sotmeses a retenció no superi els 2.000 euros anuals.
  • Les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció.
El termini de presentació del model per a totes aquelles entitats que el seu exercici comenci l’1 de gener i finalitzi el 31 de desembre serà el dia 20 de juliol si l’entitat vol domiciliar el pagament, en el cas de que el resultat del model sigui positiva. Si la presentació es fa de forma telemàtica o bé surtnegativa es podrà presentar fins el 27 de juliol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada