dijous, 14 de maig de 2015

Jornada especial d'entrega i correcció de documentació per tal d'obtenir el títol: 27 de juny 2015

Dissabte 27 de juny 2015

Horari d’entrega de documentació de 10.00h a 12.00h

Lloc: Oficines de l’Escola l’Empordà C/ Major 17-19 de Calonge


No cal venir l'alumne/a personalment (pot venir alguna altra persona)
Com cada inici de temporada d'estiu l'escola ofereix la possibilitat als seus alumnes d'entregar i corregir la memòria i altra documentació per tal d'obtenir el títol de manera presencial

Els alumnes que es vulguin acollir a aquesta possibilitat han de presentar la memòria de pràctiques i la resta de documentació a les oficines de l'escola de 10.00h a 12.00h i tindran el resultat de l'avaluació i si són aptes el títol provisional abans de les 14.00h del mateix dia

El mateix dia et donarem el títol provisional (Certificat M3 -D3)

Aquest certificat (M3 - D3) que emet l'escola oficial d'educadors en el lleure té la mateixa validesa que el títol a efectes del compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, a fi de poder participar com a monitor/a o director/a titulat durant la realització de qualsevol activitat d’educació en el lleure.

Amb aquest certificat (M3 - D3) es pot treballar sense tenir encara el número de titulat. Els formularis oficials de notificació d'activitats d'educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya ja contemplen aquesta possibilitat.

A l'hora de notificar l'activitat a la Generalitat de Catalunya s'ha de posar: D3 (director/a) o M3 (monitor/a) en comptes de posar el número de carnet

Documentació que s'ha d'entregar:

PLA D'ESTUDIS ANTIC (CURSOS ANTERIORS AL 01/10/13)
Curs de monitors/es:
 • Quadern del curs i de pràctiques degudament signat per director/a de l'activitat
 • Treball per escrit del projecte de l'espai d'aprenentatge
 • Exercicis de recuperació de les hores no assistides (si en teniu que presentar algun)
 • Memòria de pràctiques
Curs de directors:
 • Quadern del curs i de pràctiques degudament signat per director/a de l'activitat
 • Treball per escrit del projecte de l'espai d'aprenentatge
 • Exercicis de recuperació de les hores no assistides (si en teniu que presentar algun)
 • Memòria de pràctiques
 • Documentació d'haver cursat o convalidat el bloc d'aprofundiment
PLA D'ESTUDIS NOU (CURSOS POSTERIORS AL 01/10/13)

Curs de monitors/es:
 • Memòria de pràctiques
 • Fitxa individual de pràctiques
 • La Certificació i avaluació de les pràctiques 
Curs de directors:
 • Memòria de pràctiques i projecte
 • Fitxa individual de pràctiques
 • La Certificació i avaluació de les pràctiques 
S’ha de tenir en compte que durant els mesos de juliol i agost no hi ha servei de correcció de memòries i altra documentació per obtenir el títol i la documentació rebuda durant aquests període serà avaluada a partir del 1 de setembre

On estem?

Estem a Calonge (Baix Empordà)
Les oficines de l'Escola estan situades a la població de Calonge (Baix Empordà)
Carrer Major, 17 - 19 (Passatge - galeries del carrer Major al Castell de Calonge)

Plànol: Visualització / Baixa el plànol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada