dimarts, 26 de maig de 2015

Els monitors d'una activitat on participen menors d'edat, han de tenir coneixements de primers auxilis?

Els monitors d'una activitat on participen menors d'edat, han de tenir coneixements de primers auxilis?

Sí, com a mínim s'ha de tenir un títol de primer nivell de primers auxilis. És obligatori per llei que tots els monitors d'activitats de lleure tinguin com a mínim el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" Així ho estableix el Decret 225/1996, de 12 de juny

Davant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial.

Per això, és considera un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements de primers auxilis, ja que per raó de les tasques que desenvolupen els monitors/es, és possible que algun cop hagin d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec.

Aquesta formació que el monitor/a ha de tenir ha de garantir uns coneixements necessaris que els permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

La Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació:

Els monitors/es s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". És a dir els monitors/es s'inclouen en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.

Concretament aquesta normativa disposa que els monitors/es han de tenir coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.

El curs que oferta l'Escola l'Empordà de Primers auxilis en activitats de lleure, s'equipara al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada