dilluns, 27 d’abril de 2015

Com funcionen els cursos on-line de l'Escola l'Empordà?: Estudiant al teu ritme i des de casa

ESTUDIANT AL TEU RITME I DES DE CASA:

Els programes formatius proposats han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat.

Els continguts dels cursos són avalats pel nostre equip de professorat que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d'una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi:

-Els cursos estan estructurats en mòduls formatius.

-L'alumne pot anar fent el curs al seu aire i sense presses. Amb data d'inici i de finalització però sense presses, sempre al seu aire. (prorrogable individualment en cas de demanda)

-Amb la durada prevista del curs hi ha temps de sobres per anar estudiant els mòduls formatius.

-Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball de forma que cada participant dins dels límits d’inici i finalització del curs pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. 

-Aquests cursos On-line estan disenyats preveient una càrrega de treball per l’alumne de només d'unes 4 hores setmanals. 

-Des del primer moment a l'alumne li serà assignat un tutor que li resoldrà dubtes i l'ajudarà a la comprensió dels continguts. A més d'atendre les seves consultes, també l'acompanyarà a no perdre el ritme del curs. 

-Els tutors/es són experts, tant en la matèria impartida, com en l’ús de les noves tecnologies on-line.

-La comunicació amb el tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma On-line a la que es realitza el curs o a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

-Aquests cursos utilitzen la plataforma Google Apps for Educators de Tecnologia de Llocs web de Google i l'única condició és que els alumnes tinguin un compte de Google. Molt més fàcil que el Moodle

CURSOS QUE S'IMPARTEIXEN ACTUALMENT:

Curs de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny) Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata

Curs de monitor i monitora de menjadors escolars

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit.
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Curs de manipulador i manipuladora d'aliments per a personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius (menjadors escolars i casals d’estiu)

La llei ens obliga quan treballem en un menjador escolar o altre menjador col·lectiu ha disposar de la formació en manipulació d'aliments i poder-ho acreditar mitjançant una certificació o un carnet. És una obligació legal que tot el personal que manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Amb aquest curs s'obté aquesta acreditació

Curs de monitor/a especialitzat en reforç escolar

Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

Curs de Monitor/a de transport escolar i de menors

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu.

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada