dimarts, 3 de febrer de 2015

Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015

El passat 28 de novembre es va publicar la Llei sobre l’IRPF, que modifica els tipus de retenció i la Llei de l’IVA que afecta les entitats de lleure, centres educatius i escoles.

IRPF

El passat 1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 26/2014 de 27 de novembre, que modifica els tipus de retenció que s’aplica a lloguers, activitats, professionals, cursos i conferencies:

   TIPUS 201420152016
INTERESSOS21%20%19%
ARRENDAMENTS IMMOBLES21%20%19%
ACTIVITATS PROFESSIONALS 21% - 9%19% - 9%18% - 9%
ACT. PROFESSIONALS < 15.000 €/ANY15% 15% 15%
CURSOS, CONFERENCIES, XERRADES21%19%18%
NO RESIDENTS (GENERAL)24,75%24%24%
NO RESIDENTS (COMUNITARIS)24,75%20%19%
              
Una de les novetats més importants és l’aplicació del 15% de retenció a les activitats professionals quan el volum d’ingressos de les activitats de l’exercici anterior és inferior a 15.000 euros, i si els seus ingressos de les activitats professionals representen més del 75% de la suma dels ingressos d’activitats econòmiques i del treball obtingut a l’exercici actual.

IVA

El passat 1 de gener 2015 entrà en vigor la Llei 28/2014 de 27 de novembre de l’IVA que integra l’exempció de l’IVA regulades a l’article 20.1.9é a les activitats de lleure, menjadors, serveis de guarderia fora de l’horari lectiu amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada