dilluns, 20 de juliol de 2015

El proper dimarts 4 d'agost de 2015 tindrà lloc un nou curs on-line de Reforç escolar i estudi assistit


Curs de Reforç escolar i estudi assistit

El proper dimarts 4 d'agost de 2015 tindrà lloc una nova edició del curs de Reforç escolar i estudi assistit impartit en modalitat on-line per l’Escola l’Empordà.

Aquest curs s’adreça a monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara monitors i monitores d'estudi assistit en biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar els infants en el seu crei­xement, així com també als pares i mares, on segur que amb aquest curs hi poden trobar una petita ajuda en aquesta apassionant tasca d’ajudar a créixer els seus fills i filles. 

Amb aquest curs es pretén donar als alumnes les bases del què entenem per Reforç Escolar o estudi assistit, quina és la funció del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i quins són els principals recursos per portar a terme amb èxit aquesta tasca, però sobretot la reflexió de que es pot ajudar de debò a créixer com persona i com estudiant els alumnes als quals se’ls hi ha confiat la tasca del seu reforç escolar

Els alumnes que superin amb èxit el curs obtindran el diploma i el carnet de monitor i monitora especialitzats en Reforç Escolar. Es tracta d’un títol propi emés per una escola oficial d'educadors i educadores en el lleure. 

El curs consta de 8 mòduls formatius:
 1. El monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar 
 2. L’acompanyament dels infants i els adolescents 
 3. Trets de la personalitat, la individualitat 
 4. Trets de la personalitat que podem treballar específicament 
 5. Resolució de conflictes 
 6. Motivació per al treball i l’estudi 
 7. La cultura de l’esforç 
 8. Dificultats i trastorns de l’aprenentatge
Mitjançant els quals es pretén que l’alumne adquireixi aquestes competències:
 • Adquisició del coneixement de les funcions del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i de les actituds que calen per dur-les a la pràctica.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per fer el seguiment correcte dels alumnes, dissenyar el seu projecte personal i la seva avaluació.
 • Capacitat per treballar diversos aspectes de la personalitat dels alumnes que l’ajudin a ser-ne conscient de la mateixa i a millorar els dèficits i po­ten­ciar-ne les capacitats.
 • Capacitat per resoldre les situacions de conflicte que es puguin produir.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per motivar i treballar amb infants i joves i comunicar-se amb els agents educatius que l’en­vol­ten.
 • Capacitat per treballar les competències que han de tenir els alumnes com estudiants.
 • Capacitat per emmarcar els alumnes en el nivell de competències bàsi­ques que haurien d’haver adquirit i treballar els possibles dèficits de les ma­teixes, i capacitat de sospita de possible trastorn de l’aprenentatge no diag­nosticat per tal de derivar als professionals adequats per a un bon diag­nòstic, i a la vegada adquisició dels coneixements bàsics per servir de suport per al tractament d’aquest possible trastorn.
 • Capacitat per cercar recursos educatius que l’ajudin a la seva tasca de mo­nitor i monitora de reforç escolar
Les sortides professionals i de voluntariat a què dóna accés són:

-Classes particulars de reforç escolar
-Classes de reforç escolar en una acadèmia privada
-Monitor i monitora d'espai d'estudi d'activitats extraescolars a l'escola
-Monitor i monitora d'estudi assistit en biblioteques escolars
-Monitor i monitora d'estudi assistit en les biblioteques públiques i altres biblioteques
-Monitor i monitora d'estudi assistit per a nens i nens amb pocs recursos i/o risc d'exclusíó social
-Educadors i educadores socials de CRAE i altres centres per tal d'assistir a l'estudi dels menors residents
-Casals d'estiu que combinen el reforç escolar amb les activitats de lleure
-Monitor i monitora de suport escolar personalitzat

El tutor del curs és Rubèn Fornós Casares, educador social i cap del departament de Psicopedagogia en el lleure, marc teòric, de l’Escola d’educadores i educadors l’Empordà.


NOVETAT: Els alumnes matriculats rebran al seu domicili el llibre “Reforç escolar. Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en reforç escolar” quins autors són Rubèn Fornós Casares i Lídia Puigvert Vilert, i que s'ha publicat aquest passat mes de desembre. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada