dimarts, 26 d’agost de 2014

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)

Dades del curs:

Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial)
Modalitat: presencial
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA
Hores: 30 hores
Data d’inici del curs:  2 de setembre
Data de finalitació del curs: 9 de setembre
Preu: 160 Euros / 150 Euros
Lloc: CEESC C/ Ibèria, 4 GIRONA   Mapa del lloc
Calendari del curs:


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
16h - 20h
1
Setembre
2
Setembre
3
Setembre
4
Setembre
5
Setembre
6
Setembre
7
Setembre
16h - 20h
8
Setembre
9
Setembre
10
Setembre
11
Setembre
12
Setembre
13
Setembre
14
Setembre

Data
Horari
Professorat
Dimarts 2 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Dimecres 3 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dijous 4 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia
Divendres 5 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Cristina Borràs
Dilluns 8 de setembre 2014
16.00h - 17.30h
17.30h - 20.00h
Jordi Iglesias
Salvi Ferrer
Dimarts 9 de setembre 2014
16.00h - 20.00h
Josep M Garcia

Nota: els professorat pot variar de dies


Preu de la matrícula

Quota de matriculació: 160,00 €
Quota de matriculació d'alumnes i exalumnes de l'Escola l'Empordà: 150,00€ (Cal estar fent ho haver fet un curs a l’Escola l’Empordà)
Quota de matriculació educadors socials col·legiats: 150,00€ (Cal presentar fotocòpia del carnet de col·legiat/da)
El preu inclou: Curs de monitors impartit per professionals, assegurança de responsabilitat civil i d'accident, documentació didàctica del curs i seguiment tutorial. Emissió del diploma i carnet corresponent

Sistema de pagament

El pagament de la matrícula s’ha de fer en dos terminis:
 • Primer pagament: 100€ Ingrés o transferència bancària en fer la inscripció.
 • Segon pagament: 60€ / 50€ Podeu fer el segon pagament de dues maneres:
-Ingrés bancari abans del primer dia de curs
-Pagament en metàl·lic el primer dia de curs (no s’accepta targeta de crèdit)
Ingressos a efectuar al compte núm: ES10 0081 1586 0900 0104 5710  del BANC DE SABADELL a nom d’Escola l'Empordà- AEGLE (Referència de l’ingrès: nom i cognom de l’alumne/a)

Com matricular-se:

Per Internet seguint aquests passos:
1) Ompliu i descarregueu el FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) i feu l'ingrés o transferència bancària del primer pagament.
2) Un cop fet el primer pagament ompliu per internet aquest FORMULARI INTERNET per assegurar-vos tenir la plaça reservada (ON-LINE) al vostre nom. Si no ompliu aquest formulari la matriculació no queda registrada i no té validesa.
3) Fer el segon pagament (podeu triar entre aquestes dues opcions):
 • Ingrés o transferència bancària fins fins 4 dies abans de començar el curs
 • pagament en metàl·lic el primer dia de curs
4) Porteu el primer dia de curs següent documentació:
1) FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF) degudament omplert amb el comprovant del/s pagament/s     
2) 2 fotografies de carnet  Una fotografia cal enganxar-la al FULL DE DADES I PAGAMENT 2013-2014 (PDF)
3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Descripció del curs

Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva.
Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.
Les principals tasques que duu a terme un vetllador/es són les següents:
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Objectius del curs

 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva

Metodologia

Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials.  
El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada