dilluns, 19 de maig de 2014

Mòdul formatiu de tècniques bàsiques de salvament aquàtic per a monitors/es d'activitats de lleure, Juny 2014Com a novetat l'Escola l'Empordà impartirà un mòdul formatiu molt bàsic de tècniques de salvament aquàtic per a piscines de menys de 200m2 de lamina d’aigua, especialment pensat per a monitors/es i directors/es d'activitats d'educació en el lleure. Més informació: Full informatiu del cursEl mòdul s'inclou dins d'un curs de primers auxilis. Es pot fer el curs sencer o fer només el mòdul

Justificació del mòdul

Per llei els monitors/es titulats poden ser els vigilants dels menors participants a les activitats d’educació en el lleure sense necessitat de la presència d’un socorrista aquàtic en piscines de menys de 200m2 de làmina d’aigua, com per exemple en les piscines de les cases de colònies que majoritariament no superen els 200m2 (DECRET 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic). Per aquest motiu el curs incorpora aquest mòdul per adquirir unes mínimes competències en tècniques bàsiques de salvament aquàtic. Per saber actuar si ens passa algun incident a la piscina.

Informació legal del mòdul

Si durant la realització d’una activitat de lleure infantil i juvenil regulada pel Decret 137/2013, s’empra una piscina pública o privada amb més de 200 m2 de làmina d’aigua, sempre ha de tenir un servei de salvament i socorrisme (socorrista/es aquàtic/s).

Si la piscina, però, té menys dels 200 m2 únicament es obligatòria la presència d’una persona encarregada de la vigilància dels banyistes que ha d’estar en possessió de les competències que determina el Decret 165/2001 del Departament de Salut, exceptuant si es tracta d'una activitat escolar o extra escolar (una d’aquestes competències és disposar del títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil).

En aquest cas, la direcció de l’establiment pot demanar, de paraula o per escrit, que els monitors us feu responsables de la vigilància del vostre grup; en aquest cas qui ho faci cal que estigui diplomat com a monitor/a en el lleure infantil i juvenil (Decret 165/2001)

Objectius del mòdul

El mòdul de 8 hores ensenya els coneixements bàsics de prevenció, vigilància i actuació en cas d'accident dins de piscines de mida reduïda. Tenint en compte que la realització d’aquest mòdul no capacita per exercir com a professional del socorrisme aquàtic, només dona uns mínims coneixements aplicables on la llei permet al monitor/a de lleure fer tasques de vigilant.

Requisits mínims per fer el mòdul

Per fer aquest mòdul de 8 hores, només són necessàries les competències en natació no professional (saber nadar).

Títol que d’obtè?

Tot el curs sencer (no el mòdul) s’equipara al primer nivell d’atenció sanitària immediata (Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata), però al no existir una titulació homologada d'aquest primer nivell, L’Escola l’Empordà ha establert un itinerari formatiu que lligat amb els títols oficials de monitor i director d’activitats de lleure, ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.
  • Curset de primers auxilis per a educadors en el lleure (20 hores) + Mòdul bàsic de salvament aquàtic (8 hores) = Diploma i carnet de l’Escola l’Empordà de monitor responsable salut (28 hores amb indicació del mòdul aquàtic en els continguts relacionats al dors del diploma)
  • Curset de primers auxilis per a educadors en el lleure (20 hores) = Diploma i carnet de l’Escola l’Empordà de monitor responsable salut (20 hores)
  • Mòdul bàsic de salvament aquàtic (8 hores) = Certificat de l’Escola l’Empordà (8 hores)

Condicions d'accés: 
tenir el títol de monitor i/o director d'activitats de lleure o qualsevol altra titulació de la branca de l'educació

Més informació: Full informatiu del curs

Normativa relacionada:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada