dilluns, 10 de febrer de 2014

Vols participar en un camp de treball o en una ruta solidària?

Tens ganes de gaudir d'una estada en un altre país de forma solidària i responsable? Durant els mesos de febrer i març es comencen a organitzar els camps de treball i rutes solidàries de cara a l'estiu. T'expliquem què són i quines són les principals entitats que n'organitzen.

1. Camps de treball i Rutes solidàries

Durant els mesos de febrer i març comencen a organitzar-se els camps de treball o rutes solidàries que es realitzen sobretot durant els mesos d'estiu. A principis d'any doncs és un bon moment per a començar a conèixer quines són les principals entitats catalanes que organitzen aquest tipus de camps i/o estades.

Camps de treball:

Els camps de treball tenen l’objectiu de col.laborar en la realització d’un projecte social desenvolupat amb l’acció voluntària. És, per tant, un servei voluntari de cooperació. Depenent de l’entitat organitzadora es duen a terme durant tot l’any o en determinats períodes (3 mesos d'estiu, setmana santa, vacances de nadal, etc.), també varien les hores de treball i els països de destinació. Habitualment l'organització d’acollida cobreix l'allotjament, la manutenció i una assegurança en cas d'accidents.

D'altra banda, una part essencial d’un camp de treball és la formació. Sempre hi ha d'haver una fase prèvia de formació, essencial pels voluntaris/es. Aquesta té com a objectiu general reflexionar i sensibilitzar sobre la realitat política i socioeconòmica mundial i introduir en l’educació per la pau. A més, serveix per dotar de coneixement al participant sobre la situació social i política concreta del país on anirà. Així mateix, el propi camp és una experiència formativa única.

Rutes solidàries

Les rutes o estades solidàries pretenen donar a conèixer la realitat social de diferents països, a més de visitar les organitzacions locals que hi treballen i que es dediquen al desenvolupament, als drets humans i a la justícia social. Aquestes rutes s’emmarquen dins del que seria el “turisme responsable”, una proposta d’abast internacional que qüestiona el turisme convencional, tenint en compte l’impacte que aquest suposa pels països més empobrits.

Així doncs, amb les rutes solidàries es vol fomentar que els viatges siguin una eina per beneficiar, no només la persona viatgera, sinó també la comunitat visitada. Una manera de viatjar de forma compromesa, responsable, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Tot seguit t'oferim un recull de les principals entitats catalanes que organitzen camps de treball i rutes solidàries.

2. SETEM - Camps de solidaritat

Els camps de solidaritat de SETEM inclouen una fase prèvia de formació (d'abril a juny), una fase d'estada en un país d'Àfrica, Amèrica Llatina o Àsia (juliol, agost o setembre) i una fase posterior de difusió un cop tornats. L'edat mínima per participar-hi és de 18 anys i el període d'inscripció finalitza a finals de març. Per a més informació, podeu assistir a les sessions informatives.

Consulteu L'oferta de Camps de Solidaritat 2014.

3. Servei Civil Internacional – CAT - Camps de voluntariat

L'SCI és una entitat catalana connectada a la xarxa internacional "SCI - International Voluntary Projects". Compta amb un potent cercador de camps de voluntariat arreu del món. L’objectiu és col·laborar en el desenvolupament d’un projecte de treball voluntari i de temàtica diversa amb l’acció comuna de la població local i d’un grup d’internacionals.

Consulteu l'apartat del web de l'SCI-CAT on s'explica amb detall els passos a seguir per a fer un camp.

4. SETEM i Tarannà - Rutes solidàries

Les rutes solidàries de Tarannà pretenen contribuir a superar la incomprensió cultural i les desigualtats socials i obrir camins de solidaritat equitatius allunyats dels models paternalistes. En aquest sentit, les rutes solidàries intenten, en la mesura del possible, implicar les poblacions autòctones que generalment queden excloses del benefici que pot reportar l’activitat turística, contractant els seus serveis i fent servir les seves infraestructures.
Les rutes acostumen a tenir una durada d'entre 15 dies i 3 setmanes, normalment els mesos de juliol i agost, i es realitzen en grups de 12 persones.

Consulteu el web de Tarannà.

5. VOLS - Estades solidàries

VOLS és una associació sense ànim de lucre per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament. Entre d'altres activitats, l'ONG organitza estades solidàries en les que els participants tenen l'oportunitat de conèixer i conviure la realitat concreta d'un país de l'Amèrica Llatina o Àfrica, fer experiència de comunitat i donar suport i col·laborar amb els diversos projectes que s'hi duen a terme.

Concretament, VOLS ofereix tres tipus d'experiències: Experiència Jove,Voluntariat d'estiu i Voluntariat de llarga durada.

Tot i que el període d'inscripció finalitzava el passat 31 de gener, fins l'1 de març, data en que comencen els cursos de formació, qui hi estigui interessat pot informar-se i formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a:vols@ongvols.org

6. Associació Catalana per la Pau - Brigades de solidaritat

L'ACP organitza les anomenades Brigades de Solidaritat durant els mesos de juliol i agost. S'entenen com un compromís de caràcter voluntari, d’apropament als problemes que afecten als pobles del Sud, a les seves organitzacions socials i a les alternatives que aquestes duen a terme des d’una òptica realista i responsable amb les comunitats amb les que es conviu. Aquest any 2014 les destinacions seran Colòmbia i, molt probablement Palestina i caldrà realitzar cursos de formació que tindran lloc durant els mesos de maig i juny.

La informació detallada per participar en aquestes brigades de solidaritat la trobareu publicada durant les properes setmanes al web de l'ACP.

Més informació: Vídeo d'actuació de les brigades solidàries a Colòmbia durant l'estiu de 2013.

7. COCAT - Camps de treball internacionals
La Coordinadora de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) organitza camps de treball arreu del món. Són una experiència de coneixement, tant a nivell cultural com personal. A banda de responsabilitzar-se d'una tasca de suport en diferents àmbits, permet conviure amb altres joves de moltes cultures diferents, i practicar un idioma estranger. Les estades poden durar entre 15 dies i uns quants mesos.

Les xerrades informatives tindran lloc durant els mesos de febrer i març i elperíode d'inscripcions s'obrirà a mitjans de març. Aquelles persones inscrites hauran de realitzar un curs de formació durant els mesos de maig i juny.

Al seu web, podeu trobar més informació sobre l'oferta i les inscripcions als camps de treball.

8. CC ONG - Estades solidàries

CC ONG és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que treballa per a la cooperació al desenvolupament social, econòmic i humanitari de les zones més pobres del món. CC ONG ofereix la possibilitat de viure una experiència única i conviure amb cultures diverses mentre col·labores en un dels molts projectes que tenen repartits per Àfrica, Amèrica i Àsia. Consulteu l'oferta de projectes on podeu participar-hi.

Per a més informació podeu accedir al web de CC ONG.

Font: xarxanet.org
07/02/2014 - 19:35
Entitat redactora: F Pere Tarrés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada