dimarts, 14 de gener de 2014

Nou curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure, amb moltes avantatges per cursar-lo. Un títol amb moltes possibilitats de trobar feina.

CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

1- Un títol amb més reconeixament i prestigi:

El nou curs de directors i directores ocupa un espai propi en el nou sistema de formació professional, i s'ajusta al nou marc de les competències professionals, però conserva la seva especificitat i el valor afegit que aporta l’educació en el lleure. A la pràctica vol dir que aquests curs s'equipara[1] a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representa més reconeixement, prestigi i validesa d’aquesta titulació. Aquest títol només el poden impartir les escoles reconegudes i habilitades per la Generalitat de Catalunya com és ara l'Escola l'Empordà

2- Un títol amb moltes possibilitats de trobar feina

Tot i la crisi a l'estiu és fàcil trobar feina de director/a d'activitats d'educació en el lleure infant i juvenil. Ja que la normativa vigent obliga a que hi hagi un responsable amb aquesta titulació a totes les activitats de lleure en les quals participen menors d'edad. Al no haver-hi prou ditectors/es en actiu per cobrir totes les places de la quantitat d'activitats que es porten a terme a l'estiu, sempre queden places vacants.

3- Estructura del curs

El nou curs de directors i directores a l'Escola l'Empordà passa a tenir aquesta estructura (veure gràfic) i es convoca en dues parts: Primera part D1 i segona part D2. 

No cal primer fer el D1 i després el D2, es pot començar pel D2 i després fer el D1. Per tenir el títol cal haver aprovat aquests blocs:

BLOC
Etapa lectiva presencial
Etapa lectiva no presencial
Etapa de pràctiques
D1
60 hores a l’aula
30 hores de formació a distància
-
D2
134 hores a l’aula
66 hores de formació a distància
-
P
-
-
120 hores de pràctiques

4- Condició d’accés:


Per accedir al BLOC 1 del curs de directors/es només cal:

1) Tenir 18 anys complerts el primer dia de curs

Es pot accedir al BLOC 2 del curs de directors/es per una d’aquestes condicions:

1) Tenir el títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (no cal fer el D1)

2) Tenir una titulació universitària de grau, diplomatura o llicenciatura en: educació infantil, educació primària, educació social, mestre d’educació infantil, mestre d’educació primària, pedagogia o psicologia i poder acreditar dos anys d’experiència en el sector del lleure educatiu (Més info(no cal fer el D1)

3) Tenir aprovats els mòduls formatius MF 1866_2 i MF_1867_2 (Qualificació professional o certificat de professionalitat) (no cal fer el D1)

4) Haver cursat el BLOC D1 de l'Escola l'Empordà

5) Tenir 18 anys complerts i tenir previst cursar el BLOC D1 més endavant a l'Escola l'Empordà (En aquest cas per obtenir el títol caldrà posteriorment haver aprovat el BLOC D1 de l'Escola l'Empordà o aprovar en un altre centre formatiu els mòduls formatius MF 1866_2 i MF_1867_2 corresponents a la qualificació professional o certificat de professionalitat. En aquest cas no es podran començar les pràctiques fins que no s'hagi aprovat el D1)

Per qualsevol dubte podeu consultar la nostra pàgina web informativa

5- Propers cursos convocats:Consulteu altres convocatòries a www.escolaemporda.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada