divendres, 5 d’abril de 2013

Joventut forma en l’avaluació per competències a les escoles de monitors i directors de l’educació en el lleure


Un centenar de professors i responsables d’escoles de formació en l’educació en el lleure i de tècnics de joventut van assistir a aquesta jornada formativa

Més de 100 persones van assistir el dia 4 d'abril de 2013 a la Jornada formativa sobre l’avaluació per competències, que va organitzar la Direcció General de Joventut, adreçada al professorat i als responsables de les escoles que imparteixen els cursos de monitor/a i director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil

El model d’avaluació per competències està enfocat a aconseguir la capacitació de l’alumnat perquè puguin donar resposta a situacions complexes reals, escollint aquelles estratègies d’ensenyament que més s’adeqüin a l’objectiu que es persegueix com a formadors/res.

La Jornada es va desenvolupar durant el matí i la tarda i va incloure, a banda d’una introducció teòrica al nou model formatiu d’avaluació per competències, una sèrie d’activitats de caràcter pràctic. Durant la sessió es van treballar les claus per a saber avaluar per competències: les activitats, la metodologia, els instruments d’avaluació i indicadors d’assoliment i la temporalització. La tarda es va centrar en la programació de cursos adreçats a monitors/es i a directors/res.

El sector de les escoles formadores en lleure educatiu es troba en procés de reformulació per adaptar-se a la nova Ordre, que la Generalitat de Catalunya està enllestint. Aquest normativa regularà les etapes i els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’educació en el lleure infantil i juvenil que s’imparteixen a les escoles de lleure catalanes. A banda de les modificacions curriculars que comportarà la nova legislació, també canviarà la metodologia d’avaluació establerta segons l’assoliment de competències.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada