dilluns, 21 de gener de 2013

Els membres de junta poden estar contractats per l’associació si exerceixen altres funcions?


Els membres de junta poden estar contractats per l’associació si exerceixen altres funcions?

Amb relació a l'òrgan de govern (junta) de les associacions, la LLEI 4/2008 aixeca l'impediment per a ésser-ne membre que recau sobre els associats que duen a terme una activitat retribuïda per a l'associació, amb la condició que el nombre de membres de la junta directiva que percebin qualsevol tipus de retribució no superi la meitat dels que integren l'òrgan. Cal que els estatuts ho indiquin. 

Article 322-16
2. Si algun membre de l'òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l'associació, pot ésser retribuït, sempre que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada