diumenge, 9 de setembre de 2012

Què és la posició de garantia o condició de garant que tenim l’equip de monitors?

Pregunta

Què és la posició de garantia o condició de garant que tenim l’equip de monitors?

Resposta

És el principal deure bàsic dels monitors i organitzadors d’activitats infantils i juvenils, és el deure de vetllar per la seguretat de les persones que es troben sota la nostra direcció, especialment si tenim en compte que aquestes persones solen ser menors d’edat. 

Aquest deure implica que l’equip de monitors ens fem responsables, és a dir, assumim personalment la càrrega d’evitar qualsevol dany que puguin patir els participants en l’activitat, així com d’evitar que causin danys a altres persones o coses mentre estiguin sota la nostra direcció. 

Aquest deure d'atenció, vigilància i cura dels participants i de les seves accions deriva del fet que l’equip de dirigents ocupem una posició de garantia o condició de garant, ja que som, a més qui dirigim l’activitat, qui coneixem el mitjà en el qual es desenvolupa, així com els riscos que es poden presentar.

El director i els monitors ocupen de fet, una posició de responsabilitat semblant a la dels pares si estiguessin presents o a la dels professors quan els menors estan a l’escola, en quant als perjudicis que els menors puguin patir o causar. En conseqüència, si un menor pateix un dany o el causa en l’exercici d’una activitat organitzada, el monitor així com els organitzadors d’aquesta, estaran obligats a reparar el dany i si no es possible la reparació caldrà indemnitzar-lo. Per això en tot moment caldrà poder demostrar que la conducta de l’equip de monitors ha estat la exigible, perquè aquesta responsabilitat no pugui arribar a constituir delicte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada