dissabte, 22 de setembre de 2012

La nova normativa de lleure i les escoles de formació


Com afecta la nova normativa en la formació de Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure amb l’aparició de les Qualificacions Professionals i les Certificacions Professionals?

ESCOLA DE FORMACIÓ DE MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
Des de l’Escola de Formació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya hem entomat els canvis en els cursos de monitor i director d’activitats de lleure com una oportunitat. Sovint a les entitats es generen inèrcies difícils de trencar i en aquest sentit un canvi com aquest és una oportunitat. A nosaltres ens ha permès fer una revisió a fons de la nostra proposta i per tant, ja que hem de canviar ho farem potenciant els punts forts i buscant solucions per pal·liar els febles. Evidentment ens suposa difi cultats i un canvi radical en l’estructura de les nostres formacions i aquest fet que genera dubtes i pors. Però es tracta d’afrontar-les com a un repte i veure-ho com un trampolí per poder fer un salt qualitatiu.

Amb aquest canvi de normativa els diplomes de monitor i de director obtindran un reconeixement com a formació professional. Aquest reconeixement no és només envers la formació sinó que dóna valor a la gran tasca professional que fan milers de voluntaris i tan sols per això ja val la pena.

Xevi Lozano
Director de l’Escola de Formació Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

ESCOLA EL SOL
El mes d’abril d’enguany celebravem l’atorgament del carnet de monitor número cent-mil, un fet destacable, que és reflex d’una situació única que es dona en l’associacionisme educatiu: la formació de monitors, directors i caps escoltes, que va ser dissenyada per a garantir la qualitat de les activitats d’esplai i escoltisme, s’ha convertit en una formació per a molts treballadors i treballadores. Però sobretot, ha constituït un moviment associatiu amb un alt nivell de formació especialitzada. En aquest marc, hem d’entomar els canvis socials que calgui, no ens podem quedar enrere. Però hem de preservar la identitat del model dual que ja tenim, basat en la compatibilitat de la formació per a l’associacionisme voluntari i la feina. Hi ha tres elements que configuren el debat:

Adaptació als canvis socials: certificacions i qualificacions professionals
  1. Garantia d’una formació assumible per als voluntaris de l’associacionisme, compatible amb la feina
  2. Garantia i reforç de la qualitat de les activitats
D’aquesta cadena, la baula feble n’és la compatibilitat associacionisme/treball per als titulats. L’increment de costos (d’un 20%) i hores de treball (d’un 50%) del nou model, pot ser un element dissuassori per als voluntaris, en especial el primer. No perquè els voluntaris no vulguin formar-se, sinó perquè en el context actual de manca de recursos a les famílies i entitats de base, és complicat afrontar el cost de la formació. Així doncs, la direcció general de joventut haurà de recolzar més que mai les associacions, si vol mantenir la qualitat d’unes activitats que són referents per a tot un àmbit de treball remunerat. Unes entitats sense les quals perdrem el sentit de valors i progrés social que tant defensem, quan parlem d’educació en el lleure.

Raimon Goberna
Escola el Sol

ESCOLA TRAÇ 
Després de tants anys, de tants esforços i tantes energies invertides,  sembla que el reconeixement i la importància de la incidència social del lleure educatiu comenci a ser una realitat, el monitor ja té QP i CP! Treball i Ensenyament s’han obert a la pressió social. 

Aquesta nova llei permetrà l’entrada al sistema reglat, un fet positiu pel ressò  de la formació i capacitació del monitor i director de lleure i del lleure educatiu en general. El nostre temor és que fi ns ara l’esperit del monitor associatiu, participatiu  i  implicat  estava a la majoria dels cursos, amb l’obertura de la formació a nous tipus de centres educatius aquest esperit perilla i el  monitor pot acabar sent un venedor d’activitats sense massa intencionalitat educativa perdent el potencial que en aquest camp té el lleure.

Amb tot celebrem la rellevància que prendrà la nova QP i esperem que es reconegui la feina feta per les escoles fins ara, impedint que, justament aquelles que ho han fet per vocació i sota la creença que un canvi social es possible, siguin excloses del procés formatiu d’aquests nous professionals.  
              
Carlota Ramos Ferrer
Directora pedagògica Escola Traç

ESCOLA FORCA
Sobre aquest tema, la nostra Escola es troba immersa en un espiral d’ambigüitat emocional. Per una banda, valorem positivament el prestigi i el rigor que ens dóna entrar a formar part del circuit formatiu reconegut pel departament d’ensenyament i pel departament de treball.

Amb més de 100 anys de desenvolupament educatiu i metodològic i 30 anys de trajectòria formativa la nova regulació ens posiciona en un espai valoratiu per a desenvolupar una professió. D’altra banda, ens sentim angoixats per la desprotecció qualitativa a la que ens pot portar aquest procés. Passar del Diploma a la Certificació i Qualificació és com transformar un taller d’artesania en una fàbrica de manufactura. En el nostre cas, l’Escoltisme ha nodrit de signifi cat i continguts els nostres cursos donant-li un color particular. Ara, la Formació del lleure educatiu passarà a ser gestionada i organitzada per múltiples “fabriques de l’educació” i, nosaltres volem que s’apreciï el nostre valor afegit. Som artesans del lleure i així ho transmetem en cadascun dels nostres cursos i activitats. Serà responsabilitat de tots i totes tractar l’educació en valors i la pedagogia de l’acció des d’una perspectiva associativa o desvincular-la de les seves arrels.

Marta Alfonsea
Directora de l’Escola Forca

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Des que el 1995 es va publicar al DOGC la reglamentació de la formació de monitors i directors fi ns ara la realitat social, el context general i també el perfi l d’aquests educadors ha canviat molt. Durant aquests anys el lleure educatiu ha evolucionat i ha anat ampliant el seu camp d’acció molt més enllà dels nostres esplais tradicionals i dels nostres monitors que exercien la seva tasca educativa des del voluntariat. Per tant, davant d’una realitat canviant, és lògic que la formació s’hagi d’adaptar a la nova situació.

L’escenari que se’ns presenta amb les noves regulacions es pot entendre com una oportunitat en la formació que oferim perquè suposa un reconeixement professional, una millora en la qualitat de la formació i una valoració dels alumnes per competències.Aquest canvi històric serà positiu si en la implementació es valora la trajectòria i l’experiència de les escoles de formació en el lleure i es facilita tant el reconeixement d’aquestes escoles com a centres autoritzats per impartir aquesta nova formació com l’homologació dels títols expedits fi ns ara.

Anna Arrufat i Ribas
Cap d’estudis de lleure Fundació Pere Tarrés


Article publicat a la revista Papers de Joventut, núm 122, pag. 30

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada