diumenge, 9 de setembre de 2012

Hem de tenir coneixements d’atenció sanitària immediata?

Pregunta

L'equip de monitors d'una activitat de lleure on participen menors d'edat, hem de tenir coneixements de primers auxilis?

Resposta

Davant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial.

Per això,considerem un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements en atenció sanitària immediata, ja que per raó de les tasques que desenvolupem, és possible que algun cop hàgim d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec.

Aquesta formació considerem que ha de garantir uns coneixements necessaris que ens permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

L'Administració de la Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació.

Els educadors en el lleure s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". Incloent als monitors d'activitats de lleure en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.

Concretament aquesta normativa disposa que els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.

El problema és que la Generalitat a hores d'ara encara no ha fixat el contingut del programa corresponent al Nivell 1.

Per això aquest nivell no es pot cursar en lloc de manera oficial, tot i que aquest decret diu que aquest nivell l’han d’impartir els centres reconeguts per la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb la normativa aplicable, estiguin facultats per formar monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil, exclusivament respecte a aquests col·lectius.

És a dir, degut a aquesta disfunció, la llei obliga als monitors de lleure a tenir el "Nivell 1" dels programes d'atenció sanitària. Un títol que fins a dia d'avui no es pot obtenir oficialment a cap lloc, degut a que la Generalitat des de 1996 encara no ha establert el programa formatiu d'aquest nivell.

Davant aquest buit, la nostra escola juntament amb algunes altres ha començat a impartir una formació de primers auxilis en activitats de lleure que equivaldria a una formació de Nivell 1.

Jordi Iglesias


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada