divendres, 13 de juliol de 2012

Els monitors de lleure podem fer de monitors d'esports d'aventura?

Pregunta:

Els monitors de lleure podem fer de monitors d'esports d'aventura?

Resposta:

Per fer de monitor o monitora esportiu en centres que organitzen activitats físiques i esportives que impliquen un risc com ara les activitats aquàtiques, activitats a la neu i en altres àmbits del medi natural, cal alguna de les titulacions que especifica l'article 4.3 de la llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport i no n'hi a prou amb el títol de monitor o monitora d'activitats de lleure infantil i juvenil.

A més a més cal tenir en compte la Disposició derogatòria de la llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport, resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin a les disposicions d'aquesta llei i resten derogats expressament l'article 8 i l'annex 2 del Decret 56/2003, del 20 de febrer, regulador de les activitats fisicoesportives en el medi natural, en tot el que s'oposi a aquesta llei.

--------------

La llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport diu en l'article 4.3:

Per a exercir la professió d'animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional en centres que organitzen activitats físiques i esportivesen llocs o espais que impliquen un risc intrínsec, activitats aquàtiques,activitats a la neu i en altres àmbits del medi natural, es requereix alguna de les titulacions següents:


a) La llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau corresponent, amb formació o experiència en les activitats esportives en el medi natural.


b) El títol de tècnic o tècnica superior en animació d'activitats físiques i esportives, amb formació o l'experiència adequades a les activitats de què es tracti.


c) El títol de tècnic o tècnica en conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natural, amb formació o experiència en les activitats de què es tracti.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada